Càritas Diocesana de Terrassa

"Destaquem la simplificació i la unificació en la gestió IT de les diferents seus i la qualitat del servei."
Amèlia De Juan
Cap de Desenvolupament Institucional

Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectius principals orientar, coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.

Càritas Diocesana de Terrassa

Repte
 • Traslladar la computació de l'empresa al Cloud i oferir connectivitat directa a les seves seus mitjançant la tecnologia vpn-mpls per unificar tots els recursos en un punt central optimitzant el cost en infraestructures disperses.
 • Dins del pla d'optimització de les TIC de Càritas també s'ha contemplat eliminar totes les línies i centraletes telefòniques tradicionals per substituir-les per una de virtual allotjada al Cloud.
 • Simplificar i unificar la gestió IT de les diferents seus.
 • Organitzar i incrementar la seguretat de la informació.
 • Facilitar al usuaris l’accés des de qualsevol lloc.
 • Permetre als administradors del sistema treballar com si tinguessin una sola seu.
Estratègia
 • Dissenyar una estructura de Xarxa Privada Virtual (VPN) que permeti un fàcil i ràpid creixement en nombre de seus per garantir la qualitat en el servei de veu.
 • Definir el procés de migració de manera conjunta amb Cáritas prioritzant els equips crítics i minimitzant l’impacte sobre la continuïtat del servei mitjançant un procés per parts i la convivència de les dues infraestructures.
 • Implementar un sistema de tallafocs d’alta disponibilitat que garanteixi la seguretat en l’accés al Cloud privat. Això és possible gràcies a què totes les seus accedeixen de manera centralitzada a Internet des del nostre Centre de Dades.
 • Solució híbrida d'escriptoris virtuals:

  • Escriptoris virtuals en Cloud Privat. El client disposa de una infraestructura VDI privada allotjada al nostre Datacenter de Barcelona. Això li permet disposar d’escriptoris virtuals amb Windows 7 per a cadascun dels usuaris, gestionant només un conjunt molt reduït de imatges base (dos en aquest cas).
  • Servidors virtuals en Cloud Públic. Dins la nostra infraestructura cloud del nostre datacenter de Barcelona, el client disposa d’un servidor de domini i un servidor de fitxers (tots dos amb alta disponibilitat), connectats a una xarxa privada on també es troben els escriptoris virtuals. D’aquesta manera aconseguim que tots els treballadors estiguin dins la mateixa xarxa, independentment de la seu física des de la qual accedeixen.
Resultats
 • S'han desplaçat totes les càrregues de treball al Cloud, servidors i llocs de treball. S'ha facilitat l’accés de tots els usuaris a un Escriptori Virtual per tal que accedeixin des de qualsevol lloc, qualsevol dispositiu i en qualsevol moment aconseguint així una gestió simplificada de la IT i la seguretat de la informació.
 • Per poder-se connectar d'una forma segura i amb garanties als seus escriptoris, Cáritas disposa d'una xarxa vpn-mpls administrada per un Firewall central al Cloud.
 • Per donar servei de telefonia a totes les seus s'ha implementat una Centraleta Virtual (PBX).