Cloud autogestionable i Escalabilitat

"Ilimit ens ofereix serveis cloud autogestionables i escalables que ens proporciona la flexibilitat necessària per a poder oferir les eines SpeakApps d'aprenetatge d'idiomes a diverses institucions educatives d'Europa i del món."
Francesc Santanach
Laborarori de l'eLearn Center de la UOC

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'e-learning.

Universitat Oberta de Catalunya

Repte

Proporcionar computació flexible per allotjar el projecte SpeakApps:

 • L'aplicació s'ha de poder comunicar amb la plataforma de computació per augmentar i disminuir recursos de computació en funció del número d'estudiants.
 • Disposar d'un Storage per Objectes econòmic per guardar els arxius d'àudio.
 • Disposar d'una plataforma basada en microserveis.
 • Possibilitat d'accessos des de qualsevol lloc del món, ja que és una plataforma d'aprenentatge que està disponible com a servei per a qualsevol institució educativa.
 • El compromís d’un servei que ha d'estar disponible el 99,9% del temps.
Estratègia

La solució d'Ilimit es basa en la nostra plataforma de Cloud públic que presta:

 • Computació amb pagament per hora de servei.
 • Accés a l'orquestador i a la nostra API per desplegar de forma autònoma noves instàncies.
 • Servei de balanceig per tal de derivar les visites a les diferents instàncies disponibles.
 • Servei d'Emmagatzematge d'Objectes per guardar les converses amb accés a través d'API.
Resultats
 • La plataforma entra al segon any de funcionament donant servei a diferents institucions educatives d'arreu del món.
 • El projecte ha aconseguit una valoració excel·lent per part de la Unió Europea.
 • Actualment, aquestes eines són utilitzades per l'aprenentatge d'idiomes a l'Escola de Llengües de la UOC.