Gestió de serveis Crítics

Sol·lucions úniques i personalitzades

"Els serveis cloud d'Ilimit són un element clau en la nostra empresa, la qual requereix serveis de computació d'alta criticitat."
Enric Devesa
Responsable TI de Simon

El Grup Simon és un grup industrial format per 25 empreses de tot el món amb seu central a Barcelona dedicat a la producció i comercialització de material elèctric de baixa tensió.

Grup Simon

Repte
  • Externalitzar el servei d’allotjament dels projectes d’internet públics.
  • Ilimit ha de treballar de manera coordinada amb l’equip TI de Simon, atès que hi ha serveis que es gestionen directament des de la pròpia infraestructura del grup.
  • Proporcionar el suport necessari per acompanyar a Simon en el creixement dels seus projectes web.
Estratègia
  • Ilimit ha optat per oferir el seu Cloud públic en format Infraestructura com a Servei (IaaS). Tots els projectes d'internet públics del Grup Simon s’allotgen en la nostra plataforma.
  • Garantim el temps mínim de resposta tant en aprovisionar nous equips com en la resolució de possibles incidències, atès que una demora en la publicació d’una campanya o la no-disponibilitat d’un servei suposa per a Simon un important impacte econòmic.
  • Hem integrat un sistema de securització (Mod-Security) en tots els equips per aconseguir que la plataforma sigui el màxim de robusta possible.
Resultats

Simon treballa amb una empresa experta en la matèria que li pot oferir una atenció personalitzada.
Els tècnics d’Ilimit col·laboren amb l’equip de màrqueting i TI del Grup Simon per implementar solucions que s’adaptin a les seves necessitats. Això comporta un treball en equip i una alta coordinació entre els tres departaments per desenvolupar noves línies de negoci relacionades amb l’eficiència energètica. Aquest servei conjunt permet combinar l’experiència de Simon en el sector elèctric i l’experiència d’Ilimit en el sector de comunicacions i de sistemes.