1 desembre, 2020

Adopció de Cloud Híbrid

El mercat del cloud computing es troba en creixement a causa de la facilitat que aporta a les empreses per a abordar projectes tecnològics complexos en molt poc temps i amb un baix cost. El model cloud depèn molt del tipus de negoci i de la classe de projecte que s’abordi. Mentre el cloud públic és el més utilitzat per petites i mitjanes empreses, el cloud privat s’adapta millor a grans companyies. Enmig de tots dos es troba el cloud híbrid que cobreix tots els escenaris i és utilitzat per les empreses que fan un ús intensiu de la tecnologia en el seu model de negoci.

Es denomina cloud híbrid quan les dades i serveis es troben tant en el núvol públic com en la privada. Aquesta solució combina l’emmagatzematge local de la informació i serveis en un sistema privat, amb un o diversos serveis en el núvol.

En el cloud híbrid, les empreses utilitzen recursos exclusius i recursos compartits, podent decidir quines dades s’implementen o desenvolupen en un sistema o un altre, beneficiant-se sempre dels avantatges associats al treball en el núvol.

La implantació d’un sistema híbrid permet que moltes empreses que han realitzat una gran inversió en infraestructura puguin continuar utilitzant-la i traient-li partit, sense haver de prescindir dels avantatges que aporta el cloud públic.

Moltes vegades per qüestió de seguretat o legislació, l’adopció d’un sistema de cloud híbrid és molt interessant per a les empreses, podent emmagatzemar informació sensible en el núvol privat i deixant altres dades i serveis en el núvol públic, per a així garantir una major seguretat i un millor rendiment.

Cloud públic vs. cloud privat

En el cloud públic, els recursos són compartits i el proveïdor de servei s’encarrega de tot el que estigui relacionat amb la infraestructura. En el cloud privat la infraestructura està en la mateixa empresa i utilitza tots els seus recursos, havent de fer-se càrrec del seu manteniment i actualitzacions.

El cloud públic ofereix un gran rendiment i estabilitat, flexibilitat, costos inferiors i elimina tasques de manteniment. Per part seva, el cloud privat permet un major control i seguretat sobre dades i serveis, i una gran escalabilitat, però a un cost molt superior (tant en esforç, com en temps i diners).

El cloud híbrid es beneficia dels avantatges de tots dos tipus de cloud i permet la integració de tots dos tipus de serveis cloud que interactuen per a oferir a l’usuari final una solució segura, estable i eficient.

Adopció del Cloud Híbrid

La implantació del cloud híbrid com a sistema per a emmagatzemar la informació i serveis d’una empresa aporta una sèrie de beneficis entre els quals podem destacar:

Estalvi econòmic

El cloud híbrid suposa un estalvi econòmic per a les empreses per diferents motius:

  • Alguns dels servidors locals seran substituïts per serveis en el núvol. Això implica que no serà necessària una inversió econòmica per a renovació de software i hardware, s’elimina la despesa en manteniment i actualitzacions que corren ara a càrrec del proveïdor cloud, i despeses de personal associat a aquestes tasques de manteniment.
  • En eliminar part de la infraestructura local s’evitaran costos relacionats amb el consum com la despesa elèctrica o costos de l’espai físic on es trobava aquesta infraestructura.
  • S’optimitza l’ús dels recursos amb el sistema de pagament per ús. Només es paga pels recursos necessaris evitant disposar de sistemes locals costosos als quals no se li treu el màxim partit.

Facilita la transformació digital

A l’hora d’abordar el salt al núvol d’un negoci, el cloud híbrid és una gran alternativa perquè aquesta transformació es pugui dur a terme de manera àgil, sense un gran impacte en l’operativitat del negoci i amb un cost assumible per a l’empresa.

L’exigència actual del mercat porta al fet que les empreses adoptin un model cloud per a poder créixer i ser competitives en el mercat. Amb l’adopció d’un model híbrid es podrà afrontar aquest canvi de manera més ràpida i eficient, aprofitant les seves infraestructures i gaudint dels beneficis del cloud computing.

El cloud híbrid és la millor manera de passar al cloud d’una forma incremental que s’adapti millor al ritme de l’empresa, decidint quines càrregues de treball convé continuar mantenint en privat i quins són més eficients utilitzar-les en el cloud públic.

Sistema escalable

Utilitzar un sistema híbrid incorpora a un núvol privat la possibilitat d’adaptar-se a les necessitats de l’empresa a cada moment. Aquest tipus de serveis són per subscripció de pagament per ús, podent incrementar els recursos de processament i emmagatzematge en qualsevol moment de forma molt ràpida. Aquest model garanteix el creixement sota demanda amb un sistema flexible i adaptable a cada situació i moment.

Seguretat

Moltes empreses i entitats utilitzen aquest sistema híbrid en el núvol per a incrementar la privacitat i integritat de les seves dades. Per exemple, una entitat pot fer pública informació a través d’un servei en el núvol per a facilitar l’accés a aquestes dades, dotant-lo de major velocitat, estabilitat i fluïdesa. No obstant això, informació relacionada amb els usuaris com a dades personals, no els emmagatzemen en el núvol sinó en els seus propis centres de dades (en un núvol privat).

Integració

Des del punt de vista de l’usuari no hi ha diferència a l’hora d’accedir als serveis i informació, encara que estigui accedint a uns en el núvol privat i altres en el públic. De cara a l’usuari final aquest sistema no presenta diferències, ja que accedeix des de la mateixa interfície independentment de si es tracta d’un servei privat o en el núvol.

Un exemple d’aquesta integració podem trobar-la en aplicacions com Azure Activi Directory per a accessos i control d’identitats que se sincronitza amb l’AD local. D’aquesta manera es pot accedir a connexions amb aplicacions empresarials cloud, com en el cas d’aplicacions ERP com SAP.

En la majoria de serveis en el núvol d’Azure també podem veure com s’integra el núvol públic amb la privada, utilitzant per exemple la virtualització de màquines o servidors per a evitar així realitzar el seu manteniment o tenir assegurada l’escalabilitat en cas de necessitat d’ampliació.

Moltes vegades el núvol híbrid s’usa per a balancejar les càrregues, deixant en el núvol públic aquells processos més costosos quant a recursos, evitant col·lapsar l’entorn privat.

Hem vist què és cloud híbrid i com es presenta com la solució ideal per a moltes empreses i projectes. Moltes vegades no tot té cabuda en una solució de cloud pública i és necessari recórrer a una solució que combini el privat amb el públic.

El cloud híbrid ofereix els avantatges dels serveis de cloud privats i públics, aprofitant les infraestructures ja existents en l’empresa.

Prenem un cafè?

Quedem per xerrar i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos