1 juliol, 2021
bizdevops_devops

Què és el BizDevOps o DevOps 2.0

La metodologia o filosofia DevOps ha estat adoptada per nombroses empreses amb gran èxit durant els últims anys, i no sols per companyies de desenvolupament de software, sinó per empreses de diferents àrees de negoci.

L’evolució de DevOps ens ha portat a l’aparició d’un nou enfocament dins d’aquesta metodologia, l’anomenat DevOps 2.0 també conegut com a BizDevOps. Aquesta evolució posa en el focus del negoci al client, alineant a tots els membres de l’empresa en una perspectiva que busca el valor comercial de totes les seves accions.

A continuació, veurem DevOps, què és, quines són les seves principals característiques, i com ha evolucionat cap al nou concepte de BizDevOps.

Què és el DevOps

DevOps prové dels termes anglesos que signifiquen desenvolupament (development) i operacions (operations). Es tracta d’una filosofia que prové del sector de desenvolupament de software per la qual s’uneixen persones, processos i tecnologia per a oferir millors productes als clients sota una filosofia de lliurament i millora contínua.

DevOps canvia la manera de treballar tradicional, transformant els rols tradicionalment aïllats, cap a un model col·laboratiu que utilitza pràctiques i eines per a agilitar els processos d’una empresa.

Quines són les característiques de DevOps

DevOps compta amb característiques que ho han convertit en una de les metodologies de més èxit en els últims anys, tant en l’àrea de desenvolupament de software com en altres sectors.

Les principals característiques de DevOps són:

  • La cultura DevOps fomenta la participació entre els diferents departaments de l’empresa en els processos del negoci.
  • La nova forma àgil i col·laborativa de treballar aconsegueix un major rendiment, aconseguint lliurar productes i servei de major qualitat, en menor temps.
  • L’ús d’eines àgils és fonamental per a poder controlar tots els processos, compartir la seva informació entre els diferents equips i poder ser més ràpids i eficients.
  • Tots els rols del negoci estan implicats d’alguna manera en totes les fases de desenvolupament del producte o servei.
  • Adoptar la cultura DevOps requereix un profund canvi en la manera de fer les coses dins de l’empresa, abandonant processos tradicionals establerts i canviant la manera de pensar de l’empresa i els seus treballadors.

Què és BizDevOps

Quan es parla de la divisió del terme DevOps en BizDevOps es fa referència a l’aplicació de mètriques enfocades en el client. L’objectiu és conèixer les característiques i reaccions dels usuaris per a poder valorar l’impacte comercial que produeixen, aconseguint que els equips de desenvolupament i operacions de TI treballin amb un enfocament orientat al valor comercial.

L’evolució de DevOps en els últims anys s’ha concentrat en el client o usuari. L’empresa mira ara primer cap als usuaris, les seves reaccions i feedback, per a poder adaptar totes les seves accions a desenvolupar productes i serveis que realment satisfacin les seves necessitats.

En aquesta evolució, l’equip de vendes passa a involucrar-se més en el procés de desenvolupament, aportant informació rellevant que obtenen directament dels clients.

Com funciona la metodologia BizDevOps

La Biz Dev definition conjumina els esforços dels equips de desenvolupament, el personal d’operacions i l’equip de vendes per a accelerar els diferents processos del negoci i aconseguir productes i serveis que responguin de forma més precisa a la demanda dels usuaris o clients.

Analítica en temps real, la clau del BizDevOps

Una de les claus en l’evolució cap al DevOps 2.0 és l’ús de claus d’acompliment o KPI per a poder valorar el rendiment de les aplicacions i el comportament de l’usuari. Gràcies a aquesta analítica en temps real, ara és possible valorar si s’estan complint els objectius comercials, i utilitzar aquesta informació com a guia per a millorar qualsevol aspecte dels productes i serveis de l’empresa.

La immediatesa de les dades i la seva anàlisi atorga als equips una major capacitat de resposta, podent detectar i corregir errors de manera immediata (es coneix a aquest concepte com fail fast, o “fallar ràpid”).

Els equips IT, el màrqueting i les vendes

L’analítica de dades en temps real involucra els equips tecnològics de l’empresa en un treball conjunt i col·laboratiu amb el departament de màrqueting i els equips comercials.

Els nous hàbits adoptats pel consum digital han produït noves necessitats i exigències en els consumidors, demandant productes i serveis amb menys temps d’espera i amb un major nivell de qualitat. En aquest sentit, cal unir l’alt grau de qualificació del comprador, que cada vegada consulta més referències i opinions abans de realitzar una adquisició o contractació.

Explotar tota la informació que es genera en el negoci és fonamental perquè l’empresa pugui respondre a aquestes noves exigències del mercat. En aquest punt, és on el diàleg entre els equips d’IT i les àrees de venda i màrqueting juguen un paper fonamental. 

Per exemple, gràcies a aquesta col·laboració, el departament de màrqueting pot utilitzar l’anàlisi de dades realitzat pel departament de IT per a seleccionar els KPI adequats que ajudin en les seves campanyes publicitàries.

La seguretat en BizDevOps

Una altra part important en l’evolució del concepte de DevOps és la inclusió d’elements de seguretat en tots els processos que es realitzen en l’empresa. A causa de la importància de la ciberseguretat avui dia, és important introduir aquesta visió en cada fase de desenvolupament i producció, aconseguint serveis amb un alt nivell de seguretat per als clients.

El concepte simple de BizOps

És habitual que se simplifiqui o limiti el concepte de BizOps cap a operacions comercials o oportunitats comercials. En aquests casos es fa referència a la importància d’introduir els aspectes comercials dins dels processos de l’empresa, sense haver d’adoptar tota la filosofia DevOps i els canvis radicals que precisa per a la seva implementació.

BizDevOps és una metodologia de desenvolupament de negocis (business development methodology) que sorgeix de l’evolució de DevOps, situant a l’usuari final en el focus dels processos de l’empresa. Aquesta nova manera de treballar, involucra als departaments de màrqueting i vendes a treballar amb els equips de tecnologia, per a obtenir productes i serveis que s’adeqüin a les exigències actuals dels consumidors.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos