24 setembre, 2021
BYOD_teletrabajo

BYOD i teletreball: riscos i avantatges

Poc a poc el teletreball i els entorns híbrids de treball s’estaven introduint en el món empresarial amb gran acceptació. La digitalització i la situació viscuda durant la pandèmia han accelerat aquest procés i ara el treball remot és vist com una forma molt interessant per a incrementar la productivitat, motivar al personal i reduir els costos.

El teletreball permet la implantació del BYOD o ús de dispositius personals en entorns empresarials. Aquesta pràctica és molt útil per l’empresa, ja que aporta nombrosos beneficis, però implica exposar-se a una sèrie d’amenaces que s’han de considerar seriosament per així aplicar les mesures necessàries i disminuir el risc que es produeixin.

Què és BYOD

BYOD (Bring Your Own Device) consisteix en l’ús que realitzen els treballadors d’una empresa dels seus propis dispositius per a fer les seves tasques quotidianes, connectant-se des d’ells a les plataformes empresarials i utilitzant-los en lloc dels propis equips i dispositius de l’empresa.

Quins són els avantatges de BYOD

Permetre l’ús de BYOD en una empresa té els seus beneficis per a també compta amb una sèrie d’inconvenients que han de tenir-se en consideració.

Avantatges de BYOD per l’empresa

Els avantatges que proporciona BYOD a una empresa són:

 • Estalviar costos en tecnologia. En utilitzar els seus propis dispositius l’empresa veu com la seva inversió en tecnologia es veu reduïda. També es veuen reduïdes les despeses relacionades amb el manteniment i l’actualització d’equips.
 • Increment del rendiment. Els treballadors es troben més còmodes treballant en els seus propis dispositius, la qual cosa comporta un major rendiment i motivació a l’hora de fer les seves tasques, millorant la qualitat en la col·laboració amb altres treballadors.

Avantatges de BYOD pels treballadors

Els treballadors d’una empresa també es beneficien de molts avantatges en utilitzar els seus propis dispositius en el treball.

 • Major satisfacció. Els treballadors augmenten el seu nivell de satisfacció en poder utilitzar el seu portàtil, telèfon intel·ligent o un altre dispositiu per treballar. 
 • Flexibilitat. Amb BYOD els treballadors tenen major flexibilitat i veuen facilitat el seu teletreball, podent conciliar els seus horaris de treball amb els familiars, d’esport, i d’oci.
 • Mobilitat. En utilitzar els seus propis dispositius per al treball els treballadors incrementen la seva mobilitat (millorant la seva presa de decisions o l’atenció al client, per exemple). D’aquest avantatge es veuen beneficiats tant el treballador com l’empresa.

Quins són els riscos de Bring Your Own Device

El principal risc del BYOD és la seguretat de la informació i els sistemes. Les empreses s’enfronten a un gran repte per poder protegir els dispositius personals dels seus empleats i que no suposin un risc per a la seguretat de les seves plataformes i sistemes informàtics.

El teletreball i els entorns híbrids de treball faciliten l’ús de dispositius personals perquè els treballadors puguin realitzar accessos remots per a fer les seves tasques diàries. Les amenaces en aquest entorn són moltes, com la possibilitat d’infeccions de malware i el robatori d’identitat o phishing.

Recentment, tenim molts exemples d’empreses que han patit ciberatacs greus, com infeccions per ransomware que han inutilitzat els seus sistemes paralitzant l’activitat de l’empresa durant dies, i fins i tot setmanes. Aquest tipus d’atacs aprofita la vulnerabilitat dels equips personals que els usuaris utilitzen per connectar-se als portals i sistemes de treball de l’empresa.

Altres riscos associats a BYOD són:

 • Risc de pèrdua de dispositius mòbils.
 • Ús de connexions a internet no segures.
 • Instal·lació de software no segur o verificat per l’empresa.
 • Accés al dispositiu de persones no autoritzades.
 • Treballadors que finalitzen la seva relació laboral i disposen de dades confidencials en els seus dispositius personals.

Consells per BYOD i teletreball

En aquesta BYOD guide t’oferim una sèrie de consells perquè els teus treballadors puguin utilitzar els seus propis dispositius en un entorn segur, i així beneficiar-se tant l’empresa com els propis empleats, dels seus múltiples beneficis.

Implementar una bona política de seguretat

És necessari implementar una política de seguretat en relació amb l’accés a la xarxa corporativa de dispositius personals dels treballadors. En implementar aquesta política cal prestar especial atenció a:

 • L’accés a la xarxa empresarial i als seus serveis ha de comptar amb mesures de protecció.
 • S’ha d’afegir una capa extra de seguretat per l’accés dels dispositius aliens a l’empresa (a través d’una VPN, per exemple).
 • Totes les transmissions de dades han de realitzar-se de forma xifrada per a garantir la seva privacitat i integritat.

Formació dels empleats

Els usuaris són un dels punts més vulnerables per la seguretat de la xarxa i sistemes informàtics d’una empresa. És important proporcionar la formació adequada perquè el personal de l’empresa pugui utilitzar els seus propis dispositius per tasques laborals, seguint les millors pràctiques en ciberseguretat (no connectar-se des de xarxes públiques, utilitzar contrasenyes segures, i similars).

Suport intern

La millor manera d’evitar i minimitzar incidents de seguretat relacionats amb l’ús de BYOD és proporcionant un servei de suport a nivell intern. D’aquesta manera, els treballadors podran solucionar de manera immediata qualsevol problema, dubte o incident en relació amb l’ús dels seus propis dispositius.

Proporcionar material d’oficina és una manera de substituir els dispositius personals, i eliminar així el concepte BYOD.

Utilitzar una xarxa VPN

Moltes empreses han trobat una gran solució per a reduir els seus riscos de seguretat amb BYOD i el teletreball, permetent que els seus empleats només puguin accedir a la xarxa i sistema empresarial a través d’una VPN.

La VPN facilita el control de tots els dispositius i minimitza la possibilitat de que una persona no autoritzada tingui accés a la xarxa.

Hem parlat de BYOD què és, quins avantatges aporta i quins són els principals riscos de que els usuaris utilitzin els seus propis dispositius per a treballar. BYOD i el teletreball s’han convertit en noves formes de treball que adopten les empreses que volen competir i créixer en el mercat actual. 

Els riscos que els empleats utilitzin els seus propis dispositius en el treball poden ser minimitzats prenent les mesures oportunes, i els beneficis que proporcionen són molt interessants per a qualsevol empresa, com l’increment del rendiment i motivació dels seus empleats, l’estalvi de costos en tecnologia o la major agilitat i mobilitat del negoci.