24 setembre, 2020
Cloudflare for teams

Cloudflare for Teams: Alternativa nativa de teletreball a les VPNs

El teletreball s’ha convertit en una forma de treball que moltes empreses estan adoptant en l’actualitat. La situació actual ha obligat a fer que la major part de les empreses adoptin sistemes que els permetin als seus empleats a treballar des de casa, i per a això han optat per configurar VPN per a donar-los accés segur als recursos corporatius. No obstant això, aquesta opció no ofereix una solució nativa de teletreball i s’està quedant una mica antiquada (la majoria de les sol·licituds de suport de TI solen estar relacionades amb les VPN). En aquest entorn sorgeix Cloudflare Teams, un conjunt d’eines de confiança i ràpides construïdes sobre la xarxa Cloudflare, que ofereixen una alternativa nativa de teletreball a les VPN, proporcionant als seus empleats un accés fiable, ràpid i segur a les diferents aplicacions i eines corporatives, independentment del lloc o dispositiu que usen per a això.

A continuació, veurem què és Cloudflare for Teams i quines eines utilitza per a proporcionar un entorn àgil, dinàmic i segur pel teletreball.

La xarxa Cloudflare va sorgir davant la necessitat de disposar d’un sistema que garantís que els recursos i infraestructures exposats en la xarxa funcionin de manera ràpida, estable i segura, estant a resguard de possibles atacs de tercers. Actualment protegeix milions de llocs web d’atacs de denegació de servei i accelerant els seus temps de càrrega.

Cloudflare per a equips o Cloudflare for teams ve a resoldre els desafiaments actuals de TI sorgits del treball en el núvol, l’accés a les plataformes corporatives des de diferents dispositius i els nous models SaaS i IaaS.

Amb les VPN, les empreses protegeixen l’accés al seu sistema, deixant passar només a aquells usuaris autoritzats. Els problemes d’aquest sistema estan relacionats amb diversos aspectes:

  • Quan un usuari posa en risc a l’organització per connectar-se amb un dispositiu no autoritzat o és víctima de suplantació d’identitat (phishing).
  • El treball en el núvol i el SaaS utilitzant múltiples proveïdors de serveis complica l’accés.
  • L’auge en l’ús dels dispositius mòbils dispara les peticions d’accessos que solen estar limitats a un número limitat de VPN centrals. A més, aquests accessos es realitzen des de qualsevol lloc, utilitzant moltes vegades dispositius personals.

Cloudflare for teams està compost per un conjunt d’eines en el núvol que es centren en la protecció dels sistemes interns corporatius, protegint-los d’atacs externs com malware, phishing o DDoS.

Aquesta solució està dissenyada per a protegir a qualsevol organització TI, independentment de la seva grandària o sector.

Cloudflare Access i Cloudflare Gateway

Els principals productes de Cloudflare for teams són Cloudflare Access i Cloudflare Gateway.

Què és Cloudflare Access

Aquesta eina en el núvol col·loca les diferents aplicacions i eines de l’empresa a internet, en lloc d’en una xarxa privada. Per a controlar l’accés a aquestes aplicacions utilitza la xarxa Cloudflare, que restringeix l’accés a persones i dispositius autoritzats. Aquest accés es realitza de forma molt àgil en connectar-se al punt de dades que es trobi més pròxim (disposen de gairebé 200 centres de dades a tot el món). Amb Cloudflare Access s’acaba la latència addicional i els problemes d’autenticacions innecessàries, típiques de les VPN.

Cloudflare Access està destinat a reemplaçar a les VPN corporatives, en facilitar un accés molt més ràpid i amb un major nivell de seguretat a les plataformes empresarials.

Amb aquesta eina de Cloudflare teams es podrà autenticar de manera ràpida als usuaris utilitzant la xarxa global de Cloudflare, integrar l’accés d’usuaris de tercers sense que això creï problemes o incidències, i es disposarà d’un registre sobre cada sol·licitud d’accés o esdeveniment.

Què és Cloudflare Gateway

Cloudflare Gateway pot considerar-se com una espècie de tallafocs al núvol que s’encarrega de filtrar el trànsit dels usuaris o trebaladors, utilitzant per a això la xarxa Cloudflare.

Aquesta aplicació és una porta d’enllaç que protegeix tant a usuaris com a dispositius, fent complir la política d’ús acceptable de l’empresa (AUP), bloqueig intel·ligent de llocs de risc i ajudant a millorar la visibilitat i protecció de les aplicacions basades en software com a servei (SaaS).

Cloudflare Access i la funcionalitat App Launch

Un dels grans avantatges de Cloudflare Access és la incorporació de la plataforma de llançament d’aplicacions (App Launch) destinada específicament per a facilitar als usuaris finals l’accés a les aplicacions corporatives.

L’App Launch consisteix en un panell on es troben totes les aplicacions protegides per Access i des del qual els usuaris finals poden connectar-se a les mateixes amb un sol clic de ratolí.

Les VPN moltes vegades són frustrants, tant pels treballadors com pel personal de suport TI. Amb App Launch es proporciona un sistema d’accés més amigable, ràpid, fiable i segur pels usuaris finals, que repercutirà en un menor nombre d’incidències per a l’equip de suport TI.

Accedir a qualsevol de les aplicacions corporatives amb un sol clic des de l’App Launch permetrà que l’accés al teletreball sigui molt més ràpid, evitant problemes d’accés i pèrdues de temps en trucades al suport.

 

Al llarg d’aquest text hem parlat de Cloudflare, què és Cloudflare for teams, les seves eines i la funció App Launch. Amb Cloudflare for teams els treballadors podran accedir a les aplicacions corporatives mitjançant un accés fàcil, ràpid i segur, independentment del lloc on es trobin, o el dispositiu que utilitzin, gràcies a la xarxa global Cloudflare amb més de 200 centres de dades al llarg de tot el planeta.

Cloudflare Access és un sistema d’accés ràpid, modern i segur que ve a substituir a les actuals VPN, mentre que Cloudflare Gateway actua com un firewall d’última generació, garantint que es compleixin les directives de l’empresa i protegint de malware i d’altres tipus d’atacs.

L’objectiu de la xarxa Cloudflare és el de crear un internet millor i més segur, i el de Cloudflare teams és ampliar aquesta protecció a persones i organitzacions que utilitzen internet pel seu treball.

 

 

 

Bon profit!

Treballem fins i tot a l'hora de sopar. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos