30 març, 2022
contenerizacion_

Què és la contenerització d'aplicacions

En el món de la informàtica i el desenvolupament de software, l’ús de contenidors ha suposat una autèntica revolució i avanç. Amb la contenerització d’aplicacions, els desenvolupadors ara s’obliden de la configuració de l’entorn d’execució, centrant-se en el codi i altres aspectes del seu treball.

La virtualització i la contenerització d’aplicacions han canviat la manera de treballar, permetent una major flexibilitat i una menor dependència de sistemes operatius i de recursos hardware dedicat.

Què és la contenerització d’aplicacions

La contenerització d’aplicacions consisteix a aïllar aplicacions del sistema operatiu, empaquetant-les amb tots els components i dependències necessaris perquè es puguin executar en qualsevol entorn. Amb l’ús de contenidors, les aplicacions es tornen portables, podent utilitzar-se en diferents entorns, ja que incorporen tot el necessari per a la seva execució.

Perquè una aplicació pugui executar-se necessita llibreries, arxius de configuració, dependències i arxius binaris, entre altres components. Un contenidor aïlla tots aquests elements al costat de l’aplicació, aconseguint abstreure-la del sistema operatiu, facilitant que pugui ser executada en diferents classes d’infraestructures.

Què és un contenidor Docker

Docker és una de les principals eines del mercat per a la creació de contenidors. Es tracta d’un projecte de codi obert que permet empaquetar aplicacions amb tots els elements necessaris per a la seva execució, en contenidors molt lleugers que faciliten la seva portabilitat a diferents entorns.

Per exemple, crear un contenidor Docker MySQL permetrà executar aquest sistema de bases de dades en un servidor físic o virtual, independentment del sistema que utilitzi.

Què és Kubernetes

Quan es parla de contenerització d’aplicacions és important nomenar Kubernetes, una eina d’orquestració de contenidors que permet treballar amb una gran quantitat de contenidors per a poder desplegar-los i gestionar-los de manera eficient.

Contenerització vs. virtualització 

L’ús de màquines virtuals o virtualització és la principal tecnologia per al desplegament de software en l’actualitat, però, a poc a poc, l’ús de contenidors es va fent més popular pels grans beneficis que ofereix.

Totes dues tecnologies són similars a l’hora de la seva funcionalitat, encara que la virtualització implica la creació d’un sistema operatiu complet virtual, mentre que la contenerització se centra en virtualitzar l’aplicació només amb els elements del sistema que necessita per a ser executada.

Usos de la contenerització d’aplicacions

Són molts els usos que es poden donar a la contenerització d’aplicacions, per la qual cosa és considerada una de les tecnologies informàtiques més importants per al futur pròxim.

Els principals usos i aplicacions dels contenidors són:

  • Per a millorar els microserveis i aplicacions distribuïdes, ja que permeten aïllar-les, escalar-les i oferir un millor suport.
  • Crear entorns de treball més consistents i escalables, dotant als projectes de major flexibilitat a l’hora d’utilitzar diferents aplicacions i processos.
  • Facilitar l’ús d’entorns en el núvol i híbrids en poder executar-se els contenidors en qualsevol entorn de manera consistent.
  • Pel desenvolupament d’aplicacions que puguin implementar-se en qualsevol entorn.

Avantatges de la contenerització

L’ús de contenidors està cada vegada més estès pels múltiples beneficis que ofereix.

Vegem quins són els principals avantatges de la contenerització d’aplicacions.

Rendibilitzar els recursos

Amb la contenerització d’aplicacions s’evita l’ús de recursos innecessaris del servidor, alguna cosa que no es pot evitar en utilitzar màquines virtuals, on es recrea un sistema operatiu complet fent ús de molts recursos de hardware.

Els contenidors són elements molt lleugers que tenen tot el necessari per executar l’aplicació, per la qual cosa són molt més eficients i consumeixen menys recursos que les màquines virtuals.

Portabilitat

Un dels grans avantatges dels contenidors és que faciliten la portabilitat d’aplicacions entre diferents entorns. Per exemple, un equip de desenvolupament no haurà de preocupar-se per configurar un entorn específic per a poder treballar amb una aplicació, ja que aquesta inclourà tot allò que necessita per a ser executada.

Un contenidor podrà executar-se en entorns locals, híbrids o en el núvol sense necessitat de fer canvis de codi.

Optimització de DevOps

Per a les empreses que implementen la metodologia de treball DevOps l’ús de contenidors és una tecnologia clau, perquè els facilita un dels punts més importants d’aquesta, com és la col·laboració entre els equips de treball.

Els contenidors són eines que solucionen conflictes entre diferents entorns i que acosten més als desenvolupadors amb els equips d’operacions TI que poden col·laborar de forma més senzilla i eficaç.

A més, durant el cicle de vida d’una aplicació molts dels seus arxius sempre són els mateixos, com els sistemes d’arxius o els fitxers binaris, per la qual cosa els contenidors són una solució ideal.

Escalabilitat

En ser elements petits i independents són fàcilment escalables, ajudant a crear infraestructures realment complexes amb milers de contenidors, de manera ràpida i senzilla (utilitzant un orquestrador de contenidors com Kubernetes, per exemple).

Major velocitat de desplegament

L’ús de contenidors accelera la posada en marxa d’aplicacions, perquè no necessita arrencar un sistema operatiu hoste. Els contenidors són una plataforma d’implementació més àgil que poden desplegar-se de manera molt més ràpida i eficient que altres opcions.

Alta seguretat

La contenerització d’aplicacions incrementa el seu nivell de seguretat en oferir major aïllament dels paquets d’aplicacions. En executar només les dependències i processos necessaris per a la seva execució, els contenidors ofereixen un entorn menys vulnerable que un sistema operatiu virtualitzat.

Hem vist què és la contenerització d’aplicacions i què són els contenidors Docker. Encara que la virtualització continua jugant un paper clau, l’ús de contenidors s’ha convertit en una de les millors alternatives per a optimitzar recursos, garantir la portabilitat d’aplicacions i garantir la disponibilitat de les mateixes (en poder reproduir-se de manera ràpida i senzilla).

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos