11 maig, 2023
cloud

Com gestionar eficaçment els costos d'infraestructura cloud

El núvol ha canviat radicalment la forma en què les empreses i organitzacions gestionen la seva infraestructura i serveis de TI. La capacitat d’escalar i provisionar recursos de forma ràpida i eficient ha permès a les empreses reduir els costos i millorar l’eficiència operativa. Tanmateix, això no significa que el núvol sigui sempre l’opció més econòmica, ja que els costos del núvol poden augmentar ràpidament si no es gestionen correctament. En aquest article, discutirem com gestionar els costos d’una infraestructura cloud i com evitar sobrecostos.

Com s’han de gestionar els costos d’una infraestructura cloud?

Gestionar els costos d’una infraestructura cloud pot ser una tasca complicada, ja que poden variar segons diversos factors, com el tipus d’instància utilitzada, la regió en la qual es troba la instància, el tipus d’emmagatzematge utilitzat, entre d’altres. Tanmateix, hi ha algunes pràctiques recomanades que poden ajudar a gestionar els costos d’una infraestructura cloud: 

1. Utilitzar eines de monitoratge i anàlisi 

Una de les formes més efectives de gestionar els costos d’una infraestructura cloud és mitjançant l’ús d’eines de monitoratge i anàlisi. Aquestes eines permeten analitzar l’ús dels recursos i detectar possibles àrees de millora. 

Hi ha diverses eines de monitoratge i anàlisi disponibles al mercat, com CloudWatch d’AWS, Cloud Monitoring de Google Cloud Platform i Azure Monitor de Microsoft Azure. Aquestes eines permeten monitorar l’ús dels recursos, generar alertes quan s’assoleixen certs llindars d’ús i proporcionar informació detallada sobre els costos. 

2. Utilitzar etiquetes per categoritzar els recursos 

Les etiquetes són una forma efectiva de categoritzar els recursos d’una infraestructura cloud. Les etiquetes són cadenes de text que s’assignen als recursos i que permeten agrupar-los per categories com, per exemple, per departament, per projecte o per àmbit. 

L’ús d’etiquetes permet una millor gestió dels costos en facilitar la identificació dels recursos que generen majors despeses i permetre una assignació més precisa dels costos per departament o projecte. 

3. Utilitzar pressupostos i alertes 

La majoria dels proveïdors de serveis cloud ofereixen la possibilitat d’establir pressupostos i alertes per controlar els costos. Els pressupostos permeten establir un límit màxim de despesa per a una infraestructura en particular, mentre que les alertes permeten rebre notificacions quan s’assoleixen certs llindars. 

L’ús de pressupostos i alertes permet prendre mesures preventives abans que els costos se surtin de control.

Com evitar sobrecostos en l’ús del núvol?

El núvol ofereix molts avantatges en termes d’escalabilitat, flexibilitat i disponibilitat. No obstant això, aquests avantatges poden ser contraproduents si no es gestionen correctament. A continuació, presentem algunes recomanacions per evitar sobrecostos en l’ús del núvol: 

1. Optimitzar l’ús dels recursos 

Una situació comuna en què es poden patir sobrecostos és quan es tenen recursos infrautilitzats. Això pot ocórrer quan es mantenen instàncies enceses que no estan sent utilitzades o quan s’utilitzen instàncies amb majors capacitats de les necessàries. 

El núvol ofereix la possibilitat d’escalar els recursos de forma dinàmica, la qual cosa significa que només es paguen els recursos que es necessiten en un moment donat. Tanmateix, això no significa que haguem d’escalar cap amunt indiscriminadament. És important definir bé l’autoescalat per optimitzar l’ús dels recursos i escalar només quan sigui necessari. 

Per evitar els sobrecostos associats a recursos infrautilitzats, és important implementar polítiques d’apagat automàtic per a instàncies que no estan sent utilitzades. També es poden utilitzar eines de monitoratge per identificar instàncies subutilitzades i optimitzar la mida de les instàncies segons les necessitats. 

2. Gestionar les dades 

Una altra de les situacions més comunes en què es poden patir sobrecostos és quan s’emmagatzemen dades innecessàries al núvol. Això pot ocórrer quan s’oblida d’eliminar dades obsoletes o quan s’emmagatzemen arxius duplicats. 

Per evitar els sobrecostos associats a un emmagatzematge innecessari, és important establir polítiques de retenció de dades i eliminar regularment les dades que ja no es necessiten. Aquestes polítiques estableixen el període de temps durant el qual les dades han de ser emmagatzemades abans de ser eliminades. 

També és clau utilitzar els diferents serveis d’emmagatzematge de dades en funció de la freqüència amb què cal consultar-los.  

D’aquesta manera, s’evita l’emmagatzematge de dades innecessàries i es redueixen els costos. 

3. Utilitzar instàncies reservades 

Les instàncies reservades són instàncies que es compren per avançat a un preu reduït i s’utilitzen durant un període de temps determinat. Aquestes instàncies solen ser molt més econòmiques que les instàncies sota demanda, cosa que permet reduir els costos a llarg termini. 

La utilització d’instàncies reservades és especialment recomanable per a càrregues de treball predecibles i de llarga durada. Si s’espera una càrrega de treball estable durant diversos mesos o anys, la compra d’instàncies reservades pot generar un estalvi significatiu. 

4. Utilitzar serveis d’escalat automàtic 

Els serveis d’escalat automàtic permeten escalar els recursos de forma automàtica en funció de la demanda. Això significa que els recursos s’escalen cap amunt o cap avall en funció de la càrrega de treball, la qual cosa evita l’excés de recursos i redueix els costos. 

Els serveis d’escalat automàtic són especialment útils per a aplicacions i serveis que experimenten fluctuacions de demanda. Per exemple, un servei de comerç electrònic pot experimentar una demanda alta durant els períodes de vacances. 

5. Evitar configuracions incorrectes 

Les configuracions incorrectes poden ser una altra causa de sobrecostos al núvol. Això pot ocórrer quan se selecciona una configuració inapropiada per a la càrrega de treball o quan es configura incorrectament l’escalat automàtic. 

Per evitar els sobrecostos associats a configuracions incorrectes, és important entendre bé els requisits de la càrrega de treball i seleccionar la configuració adequada. També es poden realitzar proves de càrrega per ajustar les configuracions d’escalat automàtic i garantir un ús eficient dels recursos. 

6. Automatitzar tasques repetitives 

Automatitzar tasques repetitives com la gestió de backups, l’escalat automàtic de recursos, i l’assignació de polítiques de seguretat pot ajudar a reduir la càrrega de treball de l’equip d’operacions, i reduir la possibilitat d’errors humans que generin despeses innecessàries. 

7. Costos imprevistos 

Finalment, és possible que sorgeixin costos imprevistos en l’ús del núvol, com càrrecs per transferència de dades o càrrecs per excedir els límits d’ús. Aquests costos poden ser difícils de preveure, però és important estar atents als canvis en l’ús dels recursos per poder detectar i evitar aquests sobrecostos. 

En aquest punt, torna a ser important establir alertes i pressupostos per monitorar els costos i rebre notificacions quan s’assoleixin certs llindars. També es pot revisar regularment la facturació i els informes d’ús per detectar possibles sobrecostos i prendre mesures preventives. 

 

En resum, per evitar els sobrecostos en l’ús del núvol, és important utilitzar eines de monitoratge i anàlisi, etiquetar els recursos, establir pressupostos i alertes, optimitzar l’ús dels recursos i utilitzar polítiques de retenció de dades. També és important estar atents a possibles situacions que puguin generar sobrecostos, com un emmagatzematge innecessari, recursos infrautilitzats, configuracions incorrectes i costos imprevistos.  

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos