18 gener, 2022
CTO_vs_CIO

CTO vs CIO

A mesura que la tecnologia impregna cada vegada més la cotidianeitat de les empreses, la transformació dels llocs directius és un fet. És el cas de la dupla CTO vs CIO, dos rols que no existien fa alguns anys i que avui són de gran rellevància per les organitzacions. A través d’una anàlisi del perfil del CIO i del CTO veurem el perquè d’aquesta importància.

Què és un CIO i què és un CTO

No resulta fàcil a priori distingir entre totes dues figures, ja que els rols del CIO i del CTO es poden arribar a confondre. La seva relació amb la tecnologia els uneix però, com veurem, la seva missió dins de l’empresa és lleugerament diferent.

El CIO (Chief Information Officer) és l’encarregat de supervisar les infraestructures tecnològiques internes i determinar el seu valor estratègic en els processos de l’organització.

Per part seva, el CTO (Chief Technology Officer) és qui sondeja les innovacions tecnològiques procedents de l’exterior amb l’adopció del qual es pugui millorar la proposta de valor de l’empresa als clients.

En aquesta primera comparativa de CIO vs CTO, la diferència fonamental està en el propòsit dels seus rols: mentre que el primer se centra en els processos interns actuals de l’organització, el segon dibuixa un escenari futurible en el qual l’organització aprofita la tecnologia per millorar la seva proposta de valor de cara als clients.

Una anàlisi una mica més detallat dels seus perfils i rols ens ajuda a establir més diferències entre el CIO i el CTO:

  • El CIO observa la incidència de la tecnologia en els processos de negoci; el CTO projecta escenaris hipotètics d’innovació.
  • El CIO busca que l’empresa funcioni de manera eficient; el CTO proposa noves polítiques d’aprofitament tecnològic.
  • El CIO mira cap a l’interior de l’empresa; el CTO, cap a fora.
  • El CIO té un perfil de líder operatiu; el CTO, de líder tècnic.
  • El CIO treballa estretament amb la direcció d’operacions; el CTO, amb tots els departaments.
  • El CIO estableix la visió i s’associa amb el CTO per executar-la.
  • El CIO coneix perfectament l’operativa i la productivitat dels empleats i de les divisions de negoci; el CTO té un coneixement més profund dels sistemes informàtics.

Responsabilitats d’un CIO i d’un CTO

Els rols del CIO

El CIO s’encarrega de determinar la incidència dels sistemes de TU en els processos corporatius: analitza en quina mesura l’empresa es pot beneficiar de l’ús de les noves tecnologies, quines són les més interessants i quins ofereixen un millor rendiment operatiu.

L’objectiu del CIO és extreure tot el partit possible a les eines tecnològiques de les quals disposa l’organització, promovent la productivitat de cada empleat i departament.

El seu perfil està totalment orientat a la millora contínua dels processos de negoci i, en gran manera, d’ell depèn la reputació de l’empresa quant a serveis de TI.

Els rols del CTO

El CTO s’encarrega d’implementar noves estratègies tècniques, buscant solucions tecnològiques que puguin donar valor a l’empresa. Sondeja el mercat a la recerca de millores i innovacions, avalua les tendències i realitza una selecció perquè l’empresa les incorpori.

També és el responsable d’adaptar les innovacions a la millora de l’offering pels clients: tracta de trobar la manera d’utilitzar la tecnologia de la manera més innovadora possible perquè l’organització adquireixi avantatges competitius en la seva proposta de valor.

Això li porta a establir aliances amb proveïdors i amb altres CTO, i a col·laborar estretament amb les àrees de desenvolupament de producte, vendes i màrqueting per a crear nous serveis i productes escalant la tecnologia.

Sinergies entre el CIO i el CTO

Atesos els punts que tenen en comú, es pot dir que gran part dels rols del CIO i del CTO són intercanviables. La convergència de totes dues figures es posa de manifest en el desplegament de noves tecnologies per afegir valor al negoci: si l’empresa no les ha provat primer internament i s’ha beneficiat de les seves millores, difícilment podrà incorporar-les al seu portfoli.

Podem dir que són dues figures destinades a entendre’s i a cooperar de forma molt estreta, tant a nivell individual com quant a equips de treball. Mentre que el CTO i la seva unitat elaboren prototips, el CIO i el seu equip avaluen l’impacte i els beneficis d’aquestes propostes.

Així doncs, tots dos rols coincideixen en els àmbits de l’estratègia, del producte i dels resultats. Els dos treballen junts per treure el màxim partit de la tecnologia pel bé de l’empresa.

Tendència actual

En l’actualitat, si en una empresa ja hi ha un CIO, és comprensible que es busqui el suport tècnic d’un CTO per complementar l’àrea operacional. En canvi, si només hi ha un CTO, aquest podrà assumir moltes de les funcions d’un CIO, però haurà de conèixer profundament els aspectes operatius de l’organització.

D’aquesta cooperació sorgeix un curiós enfrontament entre tots dos perfils, atès que representen “el que realment és” i “el que hauria de ser”. No obstant això, ningú resulta perdedor en aquest dol, i a més és la pròpia empresa qui surt beneficiada.

Això és així perquè el CIO vàlida les propostes del CTO, i aquest presenta noves idees que potser no se li han ocorregut al CIO. La tendència és que tots dos rols se solapin i complementin al mateix temps: en comprendre millor el que l’altra part busqui, es dona una sinergia que propicia la innovació que l’empresa necessita.

 

En aquesta comparativa entre CTO vs CIO, podem veure que tots dos rols aborden el negoci des de perspectives tan diferents com complementàries. Mentre que el CIO analitza la realitat de la companyia, el CTO dibuixa escenaris hipotètics on l’empresa pugui donar més valor als seus clients. En Ilimit, fruit dels nostres més de 25 anys d’experiència, preveiem que les dues figures tendiran a una cooperació progressivament més estreta, que beneficiarà a l’empresa en termes de desenvolupament i innovació tecnològica.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos