2 juny, 2020
Gestió d'un WordPress

Com aplicar els conceptes DevOps a la gestió d’un WordPress

El desenvolupament de pàgines web amb el gestor de continguts WordPress implica escriure contingut, treballar amb el disseny i l’estructura, i la instal·lació de complements i implementació de codi. El manteniment d’un lloc WordPress que rebi molt trànsit pot comportar molt de temps i esforç si es treballa de manera tradicional en tots aquests processos. Utilitzar mètodes manuals pot portar a situacions complexes que afectin negativament el bon flux de treball. En el cas de llocs molt més grans, o amb múltiples instal·lacions de WordPress, aquest sistema de treball manual es fa inviable i és necessària l’automatització de molts processos.

Aplicar la filosofia DevOps per a treballar en projectes web amb WordPress permet passar d’una implementació manual a una optimització del flux de treball amb una implementació automatitzada.

Com aconseguir l’automatització en WordPress

La gestió de WordPress comporta una sèrie de processos i tasques que poden ser automatitzades per a reduir temps i esforç, disminuint els possibles errors. Dur a terme aquesta automatització requereix disposar d’un sistema de gestió que permeti optimitzar el flux de treball, i DevOps s’adapta a aquestes exigències.

DevOps és una metodologia de treball que implica la col·laboració de l’equip de desenvolupament amb el d’operacions, amb l’objectiu de lliurar aplicacions o programari de qualitat, de forma continuada i àgil. Per tant, aquesta filosofia encaixa perfectament amb les necessitats de WordPress, on sempre s’estan afegint noves funcionalitats, realitzant actualitzacions, configurant nous plugins, ajustant temes, aplicant mesures de seguretat, etc.

Cómo relacionar DevOps y WordPress

Quan es treballa en projectes professionals amb WordPress (webs complexes, multisites, o llocs de e-commerce, per exemple) la metodologia DevOps és ideal per a garantir el lliurament continu de noves funcionalitats o actualitzacions, assegurant la seva disponibilitat i evitant qualsevol classe de caiguda o interrupció. El treball conjunt de l’equip de desenvolupament amb l’operatiu permet que el lliurament es realitzi de manera òptima sense que es produeixin situacions que afectin de manera negativa als clients.

Utilitzant una implementació automatitzada i secundant-se en eines que facilitin el desenvolupament i desplegament, WordPress DevOps és la solució òptima per a la gestió d’una pàgina web professional.

Implementació automatitzada: què és?

La implementació automatitzada és una pràctica DevOps per la qual es mou el codi entre diferents entorns de manera eficient. En el cas de WordPress, consisteix a moure el codi des de l’entorn de treball (un entorn creat en un ordinador) cap a un servidor web (o moure el codi entre servidors web diferents).

Amb la implementació automatitzada s’aconsegueix que WordPress passi d’un entorn a un altre de manera òptima, funcionant correctament i sense que es produeixin errors.

Quins són els millors mètodes i eines

L’automatització requereix treball inicial per a configurar una sèrie d’eines que ajudaran durant aquest procés. Aquests programes o eines per a l’automatització abasten les següents àrees de treball:

  • Control de codi. El nucli de WordPress, així com tots els complements en el repositori oficial, estan disponibles en GitHub.
  • Control de proves. WordPress està escrit en el llenguatge PHP pel que per a realitzar test o proves unitàries es poden utilitzar eines com PHPUnit (també es troba en GitHub).
  • Entorn de desenvolupament. Vagrant és un entorn de desenvolupament que permet automatitzar la creació de màquines virtuals on executar WordPress, oferint avantatges com l’ús de les mateixes condicions de l’entorn que s’utilitzarà en la producció (mateixa versió de servidor Apatxe, PHP i MySQL, per exemple). També permet fer canvis en l’entorn sense que això afecti altres projectes en el que s’estigui treballant (ideal si es treballa amb diferents projectes WordPress), i facilita que tots els membres de l’equip de desenvolupament treballin sota un entorn unificat, garantint el seu correcte funcionament.
  • Automatització d’instal·lacions. Amb l’ús d’algunes eines d’automatització d’instal·lacions es pot assegurar que les instal·lacions de WordPress es realitzin igual en tots els ambients (desenvolupament, proves i producció). Grunt i wp-cli són dues eines que permeten automatitzar instal·lacions de WordPress.
  • Gestió de configuracions. Les configuracions de WordPress poden emmagatzemar-se utilitzant una eina com WP-CFM (que pot utilitzar-se al costat de l’eina d’automatització d’instal·lacions wp-cli) i permet administrar la configuració de WordPress i aplicar-la fàcilment en totes les fases de desenvolupament, posada en escena i producció.
  • Desplegament. Per a automatitzar la implementació del codi es poden utilitzar eina com Rocketeer, molt utilitzat pels desenvolupadors de PHP.

Beneficis de WordPress DevOps

Aplicar la metodologia DevOps en WordPress aporta una sèrie de beneficis, principalment derivats de l’automatització de processos i treball.

Correcte funcionament de la pàgina web

Assegura el bon funcionament de la pàgina WordPress i els serveis que ofereix, així com el seu manteniment i actualitzacions. Una pàgina web ha de disposar dels seus serveis i contingut sempre disponibles, i el seu accés i usabilitat ha de ser ràpid i eficient. Amb un desenvolupament DevOps, WordPress està sempre configurat de manera òptima, disposarà de la versió més segura i recent i funcionarà de manera eficient.

Reducció d’errors en la implementació

Minimitza els possibles errors relacionats amb els canvis que es realitzen en WordPress o en la seva implementació, i facilita el rollback en cas que es produeixi alguna situació desastrosa que interrompi el servei.

Millora la col·laboració

L’automatització de molts processos i tasques com el control de codi i versions permet una millor col·laboració entre els desenvolupadors, evitant la necessitat de compartir arxius utilitzant plataformes d’emmagatzematge en el núvol, FTP o similars. Disposar d’un desplegament automatitzat elimina la limitació dels desenvolupadors a l’hora d’implementar el seu codi.

Entrega continua

Introdueix un sistema d’entrega contínua per a tots els canvis, actualitzacions, pegats i noves funcionalitats que es realitzen en WordPress, sense afectar la disponibilitat del lloc i eliminant els possibles errors (en disposar d’entorns virtuals de proves idèntics als de producció).

Satisfacció del client

L’equip DevOps s’encarrega de tota la gestió d’actualitzacions, manteniment, optimització, seguretat i monitoratge de WordPress, permetent que el client se centri en les parts del seu negoci que generin valor, fent que el seu nivell de satisfacció augmenti i despreocupant-se d’aspectes relacionats amb el seu lloc web com downtimes, velocitat de càrrega, seguretat, infraestructura (característiques del hosting) i un llarg etcètera.

La gestió d’una pàgina web WordPress pot arribar a convertir-se en una tasca complexa, sobretot en grans projectes que utilitzin múltiples llocs, bases de dades, servidors i que rebin una gran quantitat de trànsit. En aquests casos és important disposar d’un sistema que permeti una implementació automatitzada que habiliti el treball dels seus desenvolupadors i redueixi les dificultats i errors.

La metodologia de DevOps encaixa amb les necessitats d’aquests projectes WordPress que estan en constant canvi afegint noves funcions, rebent actualitzacions de seguretat i ajustant el seu disseny i estructura.

Bon profit!

Treballem fins i tot a l'hora de sopar. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos