14 octubre, 2021
migrar_a_cloud

Com dissenyar la teva estratègia per migrar a cloud

El procés que es duu a terme per a realitzar una migració cloud és complex i profund, perquè, no només es tracta d’implementar nous sistemes i aplicacions, sinó de canviar molts dels processos i tasques que realitza l’empresa habitualment.

Planificar i dissenyar una estratègia de migració al núvol és una prioritat per poder afrontar aquest canvi radical que pot suposar el salt al cloud. Una bona estratègia evitarà errors habituals, definirà els recursos necessaris per a ajustar costos, reduirà els temps d’inactivitat i implantació, i aconseguirà superar totes les barreres i desafiaments als quals sempre cal enfrontar-se en aquest tipus de projectes.

Què és una estratègia de migració cloud

Una estratègia de migració cloud consisteix a fixar uns objectius i accions perquè una empresa comenci a treballar en el núvol. En aquest procés s’analitzen les necessitats de l’empresa per poder migrar els actius TI que tinguin sentit per cada empresa i que suposin una millora en la productivitat i competitivitat del negoci.

En dissenyar una estratègia de migració al cloud es prenen decisions com: la selecció del proveïdor o proveïdors de serveis, quins processos es migraran al núvol, quines mesures i polítiques de seguretat s’implementaran, quina és la formació del personal necessària, contractació d’un MPS si és necessari, o quins actius TI es conserven on-premise o en local, entre altres.

Estratègies 6Rs per la migració cloud

Les sis estratègies habituals que acostumen a utilitzar les empreses en una migració al núvol són:

  1. Rehost. Aquesta estratègia persegueix replicar un sistema existent en l’empresa, en una plataforma en el núvol, i té el risc que els errors i processos poc eficients es traslladen també al cloud.
  2. Re-platform. Consisteix a redissenyar la plataforma que ja s’està utilitzant, amb l’objectiu d’optimitzar processos i tasques, eliminant aquells que no siguin eficients per substituir-los amb noves solucions més eficaces.
  3. Re-purchase. Consisteix a adquirir les llicències d’aplicacions cloud en funció de l’ús que se’ls donarà, amb el clar objectiu d’ajustar o minimitzar els costos.
  4. Refactor. Es tracta d’una estratègia més complexa on s’han d’analitzar aplicacions i processos per a redissenyar-los amb l’objectiu de treure el màxim partit de el cloud. Aquest tipus d’estratègies impliquen un major cost, però a canvi ofereixen millors resultats i un major control de la migració i el treball en el núvol.
  5. Retain. En aquesta estratègia es mantenen les aplicacions ja implementades al no trobar cap alternativa a la qual migrar que la millori (en eficiència, rendiment, facilitat d’ús…).
  6. Retire. Aquesta estratègia s’enfoca a identificar totes les aplicacions, processos i tasques ineficaces, que estan generant una despesa sense aportar valor. L’objectiu és eliminar-les completament.

En una migració cloud, l’habitual és combinar diferents estratègies de les anteriorment assenyalades per així aconseguir el canvi al núvol segons les necessitats específiques de cada empresa.

Quins avantatges té establir una estratègia de migració al núvol

Dissenyar i implementar una bona estratègia de migració cloud proporcionarà a l’empresa molts beneficis

Estalvi de costos

En establir una estratègia per a la migració cloud s’analitzaran les necessitats reals de l’empresa, seleccionant els processos, sistemes i tasques que es migraran al núvol. També es farà una millor selecció del proveïdor cloud i de les eines necessàries.

L’estratègia de migració cloud és clau per poder definir els recursos TI necessaris, aconseguint reduir els costos del canvi, i dels serveis que han d’abonar-se de manera periòdica en el futur.

Disminució del temps d’implantació

El temps d’implantació es redueix de manera significativa si es compta amb una bona planificació i estratègia de migració. Establint un calendari d’implantació on es recullin les dates de cadascuna de les fases de canvi i els seus processos associats, es podrà dur a terme la migració de manera òptima i en menys temps.

Evitar errors

En un procés de migració es cometen molts errors com una mala definició dels recursos necessaris, una errònia previsió del temps d’implantació o una incorrecta selecció de les eines i plataformes necessàries, entre altres. 

Amb una bona estratègia per a migrar al núvol es podran evitar la majoria d’aquests errors, o almenys minimitzar les seves conseqüències en tenir-los contemplats en el pla estratègic de migració.

Quins són els desafiaments i barreres de la migració cloud

Quan una empresa afronta un procés per fer el salt al núvol ha de bregar amb molts problemes, barreres i incerteses. Es tracta d’un canvi profund de molts processos habituals que es realitzen en el dia a dia, que impliquen superar una sèrie de barreres i superar alguns desafiaments.

1. Temps d’inactivitat

Un dels majors temors de les empreses davant un canvi de l’envergadura d’una migració cloud, és la possibilitat de talls o aturades en l’activitat. Apagar els servidors interns i començar a treballar en remot suposa petits períodes de temps sense activitat que poden ser molt negatius per l’empresa si no està prèviament preparada per afrontar-los (backups, assignació de nous recursos òptima, etc.).

2. Pèrdua d’informació

En el procés de migració de dades al núvol, aquests es troben en una situació de major vulnerabilitat, la qual cosa suposa un gran desafiament durant el procés de canvi.

L’estratègia a seguir per a la migració cloud ha de contemplar aquesta situació, per implementar mesures de seguretat que redueixin aquesta exposició (xifratge de dades o assignació de polítiques d’accés estrictes, per exemple).

3. Integració amb solucions ja implantades

Una migració al núvol rares vegades consisteix a canviar tots els processos i sistemes de l’empresa a plataformes cloud. Alguns dels servidors, aplicacions i sistemes tradicionals han de continuar funcionant, bé per motius d’eficiència com per raons de seguretat.

Aconseguir integrar les aplicacions cloud amb els sistemes locals que fa servir l’empresa és un dels grans reptes als quals cal enfrontar-se en una migració cloud. L’estratègia de migració ha de considerar quins processos locals poden adaptar-se al núvol, i quines aplicacions en el núvol han d’adaptar-se per integrar-se amb els sistemes locals.

4. Rebuig dels treballadors

Als treballadors, per regla general, no els agraden els canvis relacionats amb les seves tasques i processos laborals, més encara si es tracta de canvis dràstics o radicals en la seva manera de fer les coses com és el cas d’un projecte de migració al núvol.

La informació i la formació són claus en l’estratègia de migració a l’hora de superar el rebuig del personal.

En Ilimit t’ajudem a dissenyar i implantar la millor estratègia per la migració cloud. Comptem amb els coneixements, eines i experiència necessària perquè puguis afrontar aquest procés de canvi amb total garantia, i puguis elevar el teu negoci a un nou nivell de productivitat i competitivitat.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos