23 febrer, 2022
Plataforma_TI

La ràpida transformació de la infraestructura

El treball en el núvol no és un procés estàtic que roman en la mateixa situació per temps prolongat. El cloud computing actual implica que l’empresa ha d’adaptar-se a continus canvis que afecten la seva infraestructura i a la forma en què realitza els seus processos i tasques diàries. Els avanços tecnològics, l’evolució d’altres empreses i l’aparició de nous competidors, exigeix que les empreses apostin per un model de millora contínua que els permeti mantenir uns alts nivells de productivitat i eficiència.

La plataforma TI ha d’estar sempre llesta per adaptar-se a qualsevol canvi per poder així fer front a les exigències del mercat, aprofitant les oportunitats i tendències del moment.

A mesura que la tecnologia evoluciona, els departaments de IT s’enfronten a reptes més complexos i per al qual disposen cada vegada de menys temps. Com a conseqüència, les empreses han de transformar la manera en què dissenyen, desenvolupen i operen la seva infraestructura. 

Un enfocament òptim per aconseguir una transformació àgil és passar d’una disciplina centrada en el hardware de TI (que requereix una alta inversió econòmica), cap a una infraestructura definida per software.

Com enfocar una infraestructura dinàmica

Aconseguir satisfer les necessitats tecnològiques de l’empresa de manera continuada ha de ser una prioritat per poder mantenir un alt nivell competitiu i garantir el creixement del negoci.

Buscar el punt de vista ideal per enfrontar aquesta transformació contínua és vital per obtenir els millors resultats. A més d’enfrontar-se a les barreres habituals que es presenten en les empreses als canvis, és necessari buscar un enfocament clar i eficient, que garanteixi un procés de canvi constant.

Un enfocament òptim per aconseguir una transformació àgil és passar d’una disciplina centrada en el hardware de TI (que requereix una alta inversió econòmica), cap a una transformació de la infraestructura definida per software. 

Dins d’aquest nou enfocament hi ha tres punts claus:

  • Estabilitzar. Aconseguir un nivell estable que permeti treballar en diferents velocitats, adaptant-se a les necessitats de cada moment. L’automatització i els entorns híbrids són la millor solució per proporcionar el nivell d’estabilitat necessari perquè l’empresa pugui reaccionar de manera eficient.
  • Optimitzar. La infraestructura ha d’estar alineada amb els objectius comercials estratègics de l’empresa, i no funcionar com una estructura independent que només ofereix serveis.
  • Transformar. Incentivar la cultura de la millora contínua, redissenyant constantment la infraestructura per obtenir més calor i apostar sempre per la innovació.

6 claus per una transformació de la infraestructura TI eficient

Vegem alguns punts fonamentals que han de considerar-se per aconseguir una transformació eficient de la infraestructura TI d’una empresa.

1. Capacitar al personal

És indispensable alinear als treballadors amb la transformació contínua de la infraestructura per eliminar qualsevol barrera que pugui ocasionar problemes. És necessari capacitar al personal i ajudar-los al fet que adoptin les noves maneres de treballar, establint per això unes expectatives clares i oferint els incentius adequats.

Moltes vegades serà necessari canviar el model operatiu i implementar una nova estructura organitzacional per garantir el canvi continu. Això no pot dur-se a terme sense la implicació i participació de l’equip de treball, que és clau per accelerar tot el procés i aconseguir una major eficiència en el canvi.

2. Triar el moment adequat

Cal fer els passos necessaris per la transformació tenint en compte els temps. Mantenir-se estàtics i esperar que uns altres avancin per veure els resultats farà perdre capacitat competitiva i evitarà guanyar elements diferenciadors que elevin el nivell de l’empresa.

És necessari identificar els moments de canvi ideals per iniciar els processos de transformació de la infraestructura, i així mantenir-se al dia preparats per abordar qualsevol situació. Per aconseguir-lo és necessari repensar i tornar a analitzar tots els factors, per poder seleccionar quan és el moment adequat d’implementar millores, abordar actualitzacions o apostar per noves tecnologies.

3. Món híbrid i multinivell

El cloud computing se centrava en el núvol públic, alguna cosa que ja no sempre té sentit en aquest entorn de canvi continu en el qual es mou el mercat. 

Apostar per múltiples núvols públics, treballar amb models híbrids amb núvol públic i privat, o l’edge computing, són noves maneres d’utilitzar el cloud i optimitzar la infraestructura perquè estigui sempre llesta per al canvi.

Ampliar aquestes tecnologies pot ser la millor via per aconseguir un alt grau de velocitat i eficiència a l’hora de transformar la infraestructura TI de l’empresa.

4. Eliminar colls d’ampolla

Cada vegada són més les càrregues de treball en el cloud, així com el volum de dades que maneja una empresa, la qual cosa pot arribar a produir que la pròpia xarxa es converteixi en el coll d’ampolla. Apostar per l’automatització i per l’ús de solucions de software en el núvol pot ajudar a eliminar aquestes barreres creades per l’increment de l’ús del cloud computing.

Cada servei i procés en el núvol ha de ser analitzat amb deteniment, buscant on no és eficient per buscar alternatives o nous processos que permetin aconseguir una eficiència i estabilitat beneficiosa per l’empresa.

5. Integrar el físic, digital i humà

Adequar la infraestructura per poder treballar en qualsevol lloc i qualsevol moment, apostant per tecnologies mòbils i xarxes 5G es podrà proporcionar l’entorn ideal de treball adaptat a les necessitats actuals.

Integrar el digital i físic amb l’humà permetrà implementar entorns de treball híbrids que permetin als treballadors accedir al que necessiten en el moment just, de manera àgil i utilitzant qualsevol dispositiu.

Les noves tecnologies com la realitat augmentada, els telèfons intel·ligents, els espais de treball digitals són ideals per proporcionar les millors condicions de treball als empleats amb mobilitat o que teletreballen.

6. Control continu de la infraestructura

Per aconseguir una transformació ràpida i eficient de la infraestructura TI és necessari canviar el model clàssic de la computació en el núvol, abraçant un model de control continu que permeti fer un pas més enllà del mer control tecnològic.

No és un procés senzill d’aconseguir perquè implica disposar d’una estabilitat que permeti un control de costos, a l’hora de dotar d’una gran agilitat que garanteixi el creixement i la innovació.

Avui dia és fonamental disposar d’una infraestructura enfocada en la innovació tecnològica, els processos automatitzats, i l’optimització contínua, per així garantir un alt nivell competitiu.

La continuïtat del núvol és la millor manera de garantir una transformació adequada i contínua de la infraestructura TI d’una empresa, ja que permet adaptar-se a les necessitats de cada moment, i evolucionar al ritme que marca el mercat i els avanços tecnològics.

Una empresa que aconsegueixi estabilitzar els seus processos en el núvol, optimitzant tota la seva infraestructura, estarà llesta per al nou pas que garanteixi una transformació ràpida i moderna, alineada amb les necessitats i objectius de cada moment.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos