3 desembre, 2021
cloud_empresas

Com treure el màxim partit al Cloud

La migració cloud és un procés pel qual han de passar totes les empreses que vulguin ser competitives en el mercat actual, però és només el primer pas en el camí cap a créixer i implementar un sistema de millora contínua. 

Després del salt al núvol és necessari optimitzar tots els processos per poder obtenir el màxim rendiment de la tecnologia cloud computing, creant i adaptant nous serveis i aplicacions adaptades a les necessitats específiques del negoci.

A més, les empreses han de bregar amb els seus sistemes heretats, sobretot si compten amb una gran quantitat d’aplicacions, perquè moltes d’elles s’encarregaran de processos crítics. Decidir quines eines es conserven i integren en l’entorn cloud, i quines han de ser substituïdes per aplicacions en el núvol, és una decisió vital per treure el màxim partit al cloud.

Com treure el màxim rendiment al núvol

El cloud computing en les empreses és una nova tecnologia que incrementa la seva productivitat, la seguretat de les seves dades i el seu nivell de competitivitat. Ens trobem en un punt on la migració al núvol ja no és suficient, i s’ha d’apostar per una modernització i adaptació per poder extreure tot el valor que pot oferir.

Per obtenir els beneficis i avantatges de la computació en el núvol, una empresa ha de modernitzar i actualitzar les seves aplicacions, la seva infraestructura i la seva arquitectura de dades.

1. Actualitzar les aplicacions

En migrar les aplicacions al núvol s’aconseguirà major eficiència i una reducció de costos, dos dels principals avantatges de l’ús del cloud. S’ha d’anar més enllà i modernitzar les aplicacions per obtenir major valor encara d’aquest nou entorn, adaptant les noves eines a les necessitats específiques dels usuaris (generar valor addicional).

2. Actualitzar la infraestructura

La tendència és apostar per la infraestructura com a codi, ja que aquest nou paradigma potencia l’automatització i permet l’ús a una major escala de la intel·ligència de negoci.

Adaptar la infraestructura per poder implementar aquest tipus d’entorn permetrà agilitar i dotar d’un major grau de flexibilitat al negoci.

3. Actualitzar la gestió de les dades

Per treure el màxim partit del cloud per empreses és indispensable modernitzar la gestió de dades. La informació és el recurs més important per qualsevol negoci en l’era digital actual, on extreure valor i coneixement d’ella, permet que les empreses puguin aprofitar tendències i oportunitats de mercat i prendre millors decisions a tots els nivells.

Modernitzar la gestió de dades significa utilitzar arquitectures de dades modernes que destaquin per la seva simplicitat i flexibilitat. Aquest tipus d’estructures per gestionar la informació permeten utilitzar sistemes avançats de machine learning i deep learning, capaços de processar major quantitat d’informació, a gran velocitat, i amb un baix cost.

Com modernitzar o actualitzar els serveis cloud

L’enfocament de les “7R” marca el camí a seguir per poder realitzar un procés d’actualització basat en un sistema gradual que va augmentant el grau de modernització:

  1. Retire (jubilar). És el procés necessari pel qual es determinen quines aplicacions i eines que utilitza l’empresa ja no són necessàries i no es tornaran a utilitzar.
  2. Retain (conservar). Es decideixen aquelles aplicacions d’àmbit local que són molt costoses o complexes de migrar al núvol i que és millor conservar i integrar en el nou entorn.
  3. Rehost (reallotjar). Són les aplicacions que han d’implementar-se en el núvol, bé per substituir a altres eines locals, o per a encarregar-se de nous processos de valor per al negoci.
  4. Replatform (canviar de plataforma). Són aquelles aplicacions que s’implementen en el núvol, però que requereixen un canvi més profund, com l’ús d’un sistema operatiu diferent, per exemple.
  5. Replace (reemplaçar). Substituir aplicacions per altres sota el model SaaS que són molt més eficients o tenen un cost molt inferior.
  6. Refactor (refactoritzar). Són les aplicacions que necessiten un canvi en la seva estructura i codi per poder adaptar-se al núvol i deixar de treballar unides a sistemes locals.
  7. Reimagine (reimaginar). Noves aplicacions a implementar en el núvol per a millorar la proposta de valor de l’empresa.

Claus par la modernització del cloud

Seguint l’enfocament de les 7R es poden establir una sèrie de claus o criteris que són fonamentals per a actualitzar el núvol empresarial i aconseguir treure el seu màxim partit.

El cost no ha de ser l’enfocament principal a l’hora de prendre les decisions d’actualització. El valor ha de ser el criteri principal per a establir el camí cap a on es dirigeix l’empresa amb la modernització dels seus serveis de cloud computing.

Per poder abordar un procés de canvi i modernització del cloud és important dividir el procés en diferents etapes o segments, ja que aquesta tasca pot ser aclaparadora per afrontar-la de manera global.

Una altra de les claus per a modernitzar aplicacions, dades i infraestructura és prioritzar què es modernitza primer. Aquesta decisió és clau per a poder obtenir valor des del minut un de l’actualització cloud, i no empantanar-se en un procés complex que porti al descoratjament, i fins i tot a períodes d’ineficiència.

Finalment, triar les eines cloud adequades és una tasca essencial per treure el màxim partit del núvol. Per exemple, si es decideix apostar per modernitzar una aplicació que utilitza una base de dades, s’ha d’apostar també per l’actualització d’aquesta, per obtenir el màxim rendiment i millora. 

Els usos de cloud en una empresa han d’adaptar-se a les exigències del mercat, els usuaris i els consumidors. Per treure el màxim partit al núvol és necessari modernitzar les aplicacions i la infraestructura, i adaptar la gestió de dades per a poder implementar sistemes avançats d’anàlisis amb l’objectiu de convertir informació en coneixement.

Modernitzar el cloud és un procés que ha de prendre’s des d’un punt de vista analític, prenent-se el temps necessari per realitzar les proves i test necessaris. Molts dels sistemes actuals que utilitza l’empresa tenen anys d’experiència i treball damunt, per arribar al seu nivell d’eficiència actual, per la qual cosa el canvi ha de realitzar-se si realment aportarà valor al negoci.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos