18 març, 2022
SCRUM

Metodologia SCRUM: què és i com implementar-ho

El desenvolupament àgil és una filosofia que cada vegada utilitzen més empreses, perquè els permet ser més ràpides, eficients i productives, disminuint els seus costos i oferint millors productes i serveis als seus clients. Grans empreses han abraçat aquest tipus de metodologies àgils des de fa molt temps, obtenint grans resultats.

Dins d’aquestes metodologies, SCRUM és una de les més interessants, ja que està enfocada directament en les tasques a realitzar i en la interacció dels equips de treball i el client final.

Què és SCRUM

SCRUM té el significat de col·laboració, ja que és un terme tret del rugbi on els jugadors es donen suport mútuament. La metodologia agile SCRUM és un entorn de treball on s’apliquen una sèrie d’accions amb l’objectiu d’abordar projectes de forma molt més ràpida i eficient. En SCRUM el treball col·laboratiu és fonamental, per la qual cosa s’ha de garantir un alt nivell de comunicació entre els diferents components que participen en el projecte.

En SCRUM es treballa amb Sprints, és a dir, el projecte es divideix en petites parts per poder abordar-les de forma més ràpida i eficient. Un projecte pot estar compost per diversos sprints que quan es conclouen donen el resultat esperat.

Quan es recomana

Encara que SCRUM es va aplicar en el desenvolupament de software per lliurar aplicacions de qualitat de major qualitat, en menor temps, i amb lliuraments continus, en l’actualitat és una metodologia que ha evolucionat, aplicant-se en qualsevol tipus d’empresa, independentment de la seva grandària o el sector en el qual operi.

Com funciona la metodologia SCRUM 

La metodologia SCRUM consisteix a abordar qualsevol projecte dividint-lo en sprints o parts més petites. Dins d’aquest entorn de treball cal seguir una sèrie de fases per abordar cada tasca, i participen uns rols específics que garanteixen el compliment d’aquesta filosofia de treball.

Fases SCRUM

La metodologia SCRUM es divideix en cinc fases:

 1. Sprint planning. La planificació del sprint és la primera fase de SCRUM on es descriu quines tasques s’assignen a cada membre del grup de treball, així com el temps que necessita per concloure’s.
 2. Scrum team meeting. Solen ser diàries i tales que realitzen els equips de treball per avaluar el treball realitzat, el que s’abordarà en el dia i quins problemes s’han presentat o s’intueix que es presentaran
 3. Backlog refinement. És un repàs de les tasques i la seva evolució per part de el Product Owner amb la finalitat d’avaluar el temps i esforç emprat en cada tasca i per resoldre qualsevol inconvenient trobat en el camí.
 4. Sprint Review. Són reunions on participa també el client, i que tenen com a objectiu mostrar els resultats obtinguts. La presència del client és fonamental per aconseguir un feedback real i de qualitat i per crear una relació més pròxima i productiva.
 5. Retrospective. És una reunió final després de concloure el projecte on es revisa tot el que ha ocorregut durant l’sprint (què es va fer bé i què es va fer malament, i quines van ser les principals dificultats a les quals va caldre enfrontar-se). L’objectiu és adquirir coneixements per millorar en futurs

Perfils i rols

Dins de SCRUM podem trobar-nos amb tres rols o perfils principals:

 • Scrum Team. Ho componen els membres dels equips de treball que col·laboren per poder ser més eficients a l’hora d’abordar i concloure les diferents tasques i processos.
 • Product Owner. Aquest perfil està íntimament lligat al client, actuant com la seva veu dins del projecte. És l’encarregat de garantir que el projecte segueix els objectius marcats en tot moment.
 • Scrum Màster. La principal funció d’aquest rol és la d‘ajudar al scrum team per aconseguir complir amb les previsions establertes a l’hora d’abordar el projecte. S’encarrega de facilitar tot el necessari per superar problemes i obstacles, i de garantir el flux d’informació entre tots els participants en un sprint.

Beneficis de la metodologia SCRUM

SCRUM és una metodologia molt popular que cada vegada compta amb més seguidors des de diferents sectors. Els avantatges que proporciona SCRUM l’han convertit en una de les metodologies àgils més interessants per millorar el funcionament i els resultats d’un negoci.

Els principals beneficis de SCRUM són:

 • Permet afrontar millor els projectes en relació amb el temps i recursos a emprar.
 • Permet fixar una data de lliurament més precís i realista en disposar de major control sobretot el procés.
 • Aporta molt valor a l’empresa gràcies a la gran quantitat d’informació que s’obté (treball col·laboratiu).
 • Es redueixen els temps de lliurament i es incrementa la qualitat del producte o servei ofert.
 • Es millora la satisfacció del client, que passa d’un agent extern estàtic, a participar en el projecte.
 • Crea un millor clima de treball on s’aborden els problemes i incidències des d’una perspectiva positiva, buscant solucions en lloc de culpables.
 • Augmenta la productivitat i competitivitat de l’empresa.

Eines

En el mercat existeix una àmplia oferta d’eines o software especialment dissenyat per gestionar projectes sota la metodologia SCRUM.

Algunes d’aquestes plataformes SCRUM més destacades són:

Jira

Probablement es tracta de l’eina SCRUM més interessant del mercat per poder abordar projectes àgils. Inclou una sèrie d’utilitats especialment dissenyades per treballar amb sprint, com per exemple:

 • Taulers flexibles i personalitzables de tasques.
 • Gestió de fluxos de treball.
 • Generació d’informes i panells de comandament.

Trello

Es tracta d’un tauler virtual que treballa amb un sistema de post-it, que permet realitzar un seguiment de les tasques i processos en forma de columnes.

Utilitzant complements es pot implementar noves funcionalitats per un millor control del sprint (com la integració de mètriques i KPI de seguiment).

SCRUM és una metodologia ideal per aplicar en qualsevol tipus d’empresa, perquè està basada en principis àgils on els processos es divideixen en tasques més petites i abordables, la qual cosa facilita i accelera la seva conclusió. Amb SCRUM les empreses incrementaran la seva productivitat i seran molt més competitives en el mercat actual marcat per la globalització i digitalització.

Prenem un cafè?

Quedem per xerrar i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos