28 octubre, 2021
migraciones_Cloud

Green IT: Com reduir les emissions de CO2 en una empresa

L’emissió de CO2 és un greu problema per al medi ambient al qual ens enfrontem avui dia. L’excés d’aquestes emissions en l’atmosfera propícia l’efecte d’hivernacle, la qual cosa implica que la dispersió de la calor en l’atmosfera es redueix, produint un escalfament de la superfície del planeta. Per aquest motiu s’estan fonent els pols i la naturalesa experimenta canvis importants que afectaran de manera negativa a tots els éssers vius.

També és un problema en les grans ciutats i en zones industrials on l’aire es troba contaminat i no és saludable.

Entre els molts projectes, accions i estratègies per pal·liar el problema de les emissions de CO2, la migració al cloud públic és una de les més interessants. Utilitzar serveis en el núvol en lloc de serveis locals, fa que el consum energètic disminueixi de manera considerable, aconseguint que les emissions de CO2 es redueixin.

A continuació, parlarem sobre la sostenibilitat del cloud i com reduir les emissions de CO2 en una empresa apostant pels serveis en el núvol.

Què és Green IT

Es considera l’ús de la computació en el núvol com Green IT (tecnologia verda), ja que s’evita l’ús de dispositius locals per fer tasques o gestionar informació, reduint el consum energètic.

Segons diversos estudis es pot determinar que les migracions al cloud públic poden reduir les emissions de CO2 en 59 milions de tones anuals, la qual cosa equival a retirar 22 milions de cotxes de la circulació.

La computació en el núvol verd se centra en construir solucions cloud de manera que redueixin el seu impacte en el medi ambient. Amb el Green Computing les empreses es comprometen a implementar polítiques i accions amb l’objectiu de garantir que les seves tecnologies de la informació deixin la mínima petjada de carboni possible. Per aconseguir-ho es realitzen estudis i anàlisis per reduir l’ús d’ordinadors, servidors i sistemes informàtics locals, substituint-los per serveis en el núvol, o eliminant els que no són necessaris.

Com baixar les emissions de CO2

Les emissions de CO2 es redueixen disminuint la necessitat de consum energètic, alguna cosa que els serveis en el núvol aconsegueixen en evitar que empreses i usuaris disposin de grans infraestructures locals.

Algunes accions que pot realitzar una empresa per a abraçar la Green IT són:

Apostar pel reciclatge

Es pot minimitzar el consum energètic mitjançant la reutilització de dispositius i elements, adaptant-los a les noves necessitats, i no substituint-los quan no és realment necessari (el que suposa crear desaprofitaments o residus).

Adquirir dispositius de baix consum

És usual que les empreses no tinguin en compte el factor del consum energètic a l’hora de comprar ordinadors, dispositius mòbils i altres elements tecnològics.

Situar com un dels factors prioritaris en la decisió de compra, que els productes tecnològics siguin eficients energèticament, disminuirà el consum de manera considerable.

Per exemple, els ordinadors d’oficina són dispositius que no necessiten una gran potència en treballar amb la majoria de les seves eines en el núvol i els processos ser executats en el cloud. Adquirir ordinadors amb microprocessadors de baix consum i fonts d’alimentació amb eficiència energètica és la millor alternativa.

Migrar al núvol verd

En la Green Cloud es persegueixen també fer un ús òptim dels recursos enfocats a la disminució del consum elèctric, i per a aconseguir-lo, es basen en diversos aspectes clau per a la informàtica ecològica:

1. Temps de vida del servei

Prolongar el temps de vida dels serveis és fonamental per a evitar canvis o migracions de sistemes que puguin ocasionar un major consum.

2. Eficiència algorítmica

Disposar d’un software ben optimitzat permetrà fer les diferents tasques de manera eficient en molt menys temps. Reduir aquests temps suposa un estalvi del temps d’ús pel qual el consum elèctric també es veurà reduït.

3. Assignació de recursos

Un altre aspecte molt important del Green Cloud és l’assignació òptima de recursos, proporcionant sempre els recursos necessaris a cada moment, evitant així un consum innecessari d’energia.

4. Virtualizació

Les tecnologies de virtualització són una de les eines més importants de la computació en el núvol per a optimitzar els seus recursos. Gràcies a aquesta mena de tecnologies, d’un servidor físic es poden obtenir múltiples servidors virtuals, que poden utilitzar diferents usuaris amb els seus propis recursos dedicats.

La virtualització treu el màxim partit del hardware redistribuint els seus recursos de manera òptima entre diferents usuaris. 

És usual que les empreses disposin de servidors locals que excedeixin les seves necessitats, amb un consum extra energètic que és innecessari. El cloud computing evita aquest problema gràcies a la virtualització assignant solament els recursos precisos a les necessitats de cada usuari.

5. Gestió d’energia

Els serveis en el núvol s’allotgen en grans centres de dades que tenen unes grans exigències de consum energètic. Optimitzar aquest consum en els centres de dades és una de les claus per aconseguir que la computació en el núvol sigui verd i sostenible (ús d’energies renovables, optimització de la infraestructura…).

Algunes noves tecnologies han presentat una gran eficiència energètica aplicada en la computació en el núvol com els Nano Data Centers o els sistemes d’escalat dinàmic de freqüència de voltatge.

Reduir el consum dels recursos TI

Implementar sistemes i polítiques d’ús dels recursos TI d’una empresa és una de les millors estratègies per estalviar en el consum d’energia. Són moltes les accions que es poden realitzar en aquest aspecte, des de programar l’encesa i apagat dels equips per evitar que estiguin operatius en períodes on no s’utilitzen, fins a activar el mode de suspensió de pantalles, ordinadors i altres dispositius perquè redueixin el seu consum després d’un període sense ser utilitzats, per exemple.

S’estima que amb aquesta mena de polítiques d’ús dels seus recursos TI, una empresa pot arribar a reduir el seu consum d’energia fins a un 25%.

La reducció d’emissions de CO2 és possible amb l’ús de serveis en el núvol, minimitzant el nombre d’equips, servidors i altres dispositius que fan servir les empreses de manera local. 

La Green IT persegueix que les empreses implantin mesures per reduir la seva petjada de carboni reduint el seu consum elèctric. Una de les millors alternatives per aconseguir-ho és migrar al núvol.