13 novembre, 2020

Nou rol del departament IT després de migrar al núvol

Un dels principals canvis que porta la transformació digital de les empreses és el de migrar al núvol les seves dades i sistemes. La contractació d’un proveïdor de serveis cloud que s’encarregui de la infraestructura de hardware, i moltes vegades també del software, allibera al departament IT de moltes de les seves responsabilitats, prenent un nou rol en el qual les seves funcions es dirigeixen a tasques que aporten valor al negoci.

El departament IT d’una empresa ha d’adaptar-se a aquestes noves necessitats i funcions que comporta la migració cloud, prenent un paper més actiu dins del negoci i posant el focus en l’optimització i generació de valor.

Portar sistemes IT al núvol amb un proveïdor de serveis (IaaS o SaaS) acaba amb moltes de les tasques i funcions que realitzaven els responsables d’IT, que ara han d’assumir noves responsabilitats més encaminades al lliurament de valor i l’optimització dels diferents processos relacionats amb IT.

Els principals canvis que comporta el nou rol del departament d’IT després de realitzar la migració al núvol són els següents:

Alinear IT amb el negoci

En migrar els servidors al núvol el departament IT deixa de tenir la responsabilitat sobre el manteniment del hardware i, per tant, no s’encarregarà de tasques com a actualitzacions, instal·lacions de software, canvi de hardware, etc.

Ara els responsables d’IT podran centrar-se a optimitzar els recursos IT per a poder afegir valor al negoci, posant en el focus les necessitats reals dels clients i fent que les tasques i processos relacionats amb IT siguin més àgils i eficients. Utilitzar metodologies àgils i crear equips d’alt rendiment és essencial per a aconseguir l’èxit a l’hora d’afegir valor al negoci.

El departament IT ha de passar de ser un receptor de peticions, a prendre un paper més actiu, proposant idees per a generar valor afegit des del punt de vista tecnològic i de la millora de processos.

Reducció de tasques tedioses

Un dels beneficis de migrar al núvol és l’eliminació i reducció d’una sèrie de tasques i càlculs tediosos responsabilitat del departament IT, com la confecció de pressupostos i renovacions de hardware, càlcul de la vida útil i de les amortitzacions o càlculs relacionats amb el dimensionament.

Amb un model cloud es passa a treballar de forma escalable, incrementant de manera ràpida i senzilla els recursos necessaris per a cobrir les necessitats IT del negoci. Aquest model treballa amb quotes de pagament per ús mensuals simplificant càlculs i altres tasques tedioses associades.

Posar el focus en l’optimització i lliurament de valor

El departament IT de l’empresa pot dedicar tot el temps i l’esforç alliberat després de la migració cloud a optimitzar tasques i processos per a lliurar major valor al client. És interessant abraçar noves filosofies com DevOps, on la millora contínua, el treball col·laboratiu i l’automatització passen a ser primordials, la qual cosa implica un canvi de mentalitat en l’empresa.

La migració al núvol comporta que tot es lliura com a servei i adquireixen importància conceptes com:

  • L’orquestració cloudpets vs. cattle. Els servidors passen de ser tractats com a elements indispensables que mai podien fallar, a un model de servei de bestiar on cada servidor compleix una funció específica, i si no la pot complir, se substitueix automàticament per un altre nou.
  • Ús de contenidors. Es treballa amb microserveis gràcies a l’aïllament de processos que permeten executar aplicacions en qualsevol entorn. Els contenidors faciliten el treball en el núvol amb aplicacions que són independents de l’entorn on s’executin.
  • Coneixements de programació. Els administradors de sistemes amb profunds coneixements de hardware ja no són tan necessaris, incrementant el valor dels coneixements en programació, ja que és interessant començar a gestionar la infraestructura com a codi.

Facilitador i traductor

Tots els departaments i àrees de l’empresa han d’implicar-se en la transformació digital, ja que la tecnologia passa a ser part fonamental dels seus processos de treball. El departament IT ha d’actuar amb un rol de facilitador i traductor cap a la resta d’àrees de l’empresa.

A més aquest departament ha de facilitar el procés digital fent veure el valor únic que l’aplicació de la tecnologia implica en els processos de negoci i en la seva organització, i mostrar com aquesta és la clau del mateix servei.

Fomentar la relació amb altres departaments, facilitant-los l’ús dels recursos tecnològics i mostrant-los la importància d’IT per a millorar els seus processos, és una de les noves funcions que han de realitzar els responsables d’IT.

Arquitecte cloud

En IT la tecnologia en el núvol requereix noves habilitats com la creació de xarxes, la virtualització i el maneig de contenidors, i el disseny de la SAN (xarxa d’àrea d’emmagatzematge).

Els responsables d’IT han de ser experts en l’elecció de serveis cloud per a poder triar el proveïdor adequat que satisfaci les necessitats del negoci. En aquest aspecte han de dominar els matisos que inclou el SLA (Service Level Agreement) on es recullen les condicions de la prestació del servei, com el temps de resposta (paràmetre fonamental per als serveis PaaS). El departament IT ha de ser capaç de desxifrar els termes inclosos el SLA per a garantir la qualitat del proveïdor de serveis i verificar que s’estan complint amb les diferents condicions establertes en aquest.

Gestió de la mobilitat

Uns altres dels nous rols del departament IT estan associats a la gestió i desenvolupament de les solucions mòbils del negoci. L’ús de dispositius mòbils en l’àmbit empresarial, com a tauletes, smartphones o ordinadors portàtils, ha adquirit major importància amb la migració al núvol. El departament IT ha d’assumir la responsabilitat de la gestió i seguretat d’aquests recursos mòbils, garantint el bon funcionament, l’accés a les plataformes corporatives i la integració amb els diferents sistemes i aplicacions.

Amb la situació actual generada per la pandèmia de la Covid-19, el teletreball s’ha vist incrementat creant nous reptes als responsables de IT. Quan els treballadors es troben desubicats dels seus llocs de treball, accedint de manera remota, la importància del núvol és fonamental per a poder accedir a les plataformes i sistemes de treball com a les eines d’Office 365.

Les noves funcions del departament IT estan relacionades amb oferir un entorn segur perquè els usuaris puguin accedir des dels seus dispositius independentment de la ubicació on es trobin, proporcionant per a això xarxes segures VPN, implementant tallafocs de seguretat, protocols MPL, etc.

El sector IT està sofrint una transformació amb la migració de les empreses al núvol, adquirint nous rols i prenent un paper més proactiu, optimitzant processos i recursos amb l’objectiu d’alinear-se amb el negoci i aconseguir un lliurament al client de major valor.

Comptar amb els serveis d’una empresa especialitzada en el núvol com Ilimit, amb àmplia experiència en el sector, és la clau per a aconseguir que aquesta transformació es realitzi de manera ràpida, segura i satisfactòria.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos