26 març, 2021
Qué es un proveedor de servicios gestionados (MSP)

Què és un proveïdor de serveis gestionats (MSP)

La importància de la tecnologia i els sistemes informàtics en les empreses actuals ha convertit al departament TI en una peça fonamental per al funcionament de qualsevol negoci. La contractació d’un proveïdor de serveis gestionats permet als responsables TI de l’empresa centrar-se en la innovació i en tasques que aportin valor al negoci, deixant l’administració de la infraestructura i els sistemes en mans de professionals qualificats i amb experiència.

Un altre aspecte que ha convertit la contractació d’un proveïdor de serveis gestionats en una necessitat per a les empreses, és l’estalvi de costos TI. Amb la contractació de serveis gestionats s’optimitza l’ús dels recursos TI disponibles i s’eviten despeses inesperades, aconseguint una reducció significativa dels costos TI.

Què és el proveïdor de serveis gestionats

Un proveïdor de serveis gestionats o MSP (Managed Services Providers) és una empresa que s’encarrega de l’administració remota de la infraestructura TI i els sistemes informàtics d’un negoci sota un model de subscripció per ús de servei. Un proveïdor MSP tenia el significat de gestió d’infraestructura o serveis centrats en dispositius, però amb el temps s’ha anat estenent per incloure la gestió, manteniment i suport continuat dels recursos TI.

Els serveis que brinda un proveïdor MSP estan relacionats amb les xarxes, les aplicacions, la infraestructura i la seguretat dels sistemes informàtics i tecnològics de l’empresa. Ofereixen serveis de suport continu de TI per garantir una alta disponibilitat i aconseguir resoldre les incidències o peticions de servei de forma eficient en el menor temps possible.

En resum, un proveïdor de serveis administrats és una empresa externa subcontractada que assumeix la responsabilitat i el control de les operacions diàries del negoci relacionades amb TI. Això pot incloure administració d’infraestructura, manteniment de hardware, monitoratge de xarxa i gestió de la seguretat, entre d’altres.

Característiques dels proveïdors de serveis gestionats

Els proveïdors d’empreses de serveis gestionats s’encarreguen que tots els processos de TI d’un negoci funcionin de manera òptima, reaccionat de manera immediata en produir-se qualsevol incident o problema que pugui causar una interrupció del servei o de l’operativa diària del negoci.

Els principals beneficis que aporta un proveïdor de serveis TI gestionats són:

Suport tècnic 24/7

Amb un proveïdor de serveis administrats les empreses sempre disposaran d’un tècnic qualificat i amb experiència que estarà vetllant pel bon funcionament dels seus recursos TI. El suport d’aquests serveis s’estén a cada dia de l’any i les 24 hores del dia, garantint que quan es produeixi una petició de servei o incident de TI, hi haurà una resposta immediata, independentment de quan passi.

Costos mensuals reduïts

Els serveis gestionables són escalables de manera que el client pot contractar aquells que necessiti en cada moment, podent ampliar-los sempre que vulgui de forma ràpida i senzilla. Els costos de subscripció a aquest tipus de serveis són controlats per l’empresa, coneixent quina és la quota que ha de pagar periòdicament, el que aporta un millor control de despeses.

Gestió de xarxa avançada 

El MSP actua com una extensió dels equips interns, eliminant la complexitat de l’arquitectura de TI i oferint un servei d’administració d’infraestructura únic i flexible.

Aquest camp és molt ampli, per la qual cosa comptar amb un equip multidisciplinari et permet comptar amb tècnics especialitzats en les diferents àrees de networking: tallafocs, connectivitats, VPN, VLAN, elements de seguretat, veu i dades … Tots ells amb les seves diferents tecnologies.

Amb els serveis MSP s’allibera al personal del departament de TI de la molèstia d’administrar la xarxa, estalviant-li temps i diners perquè pugui concentrar-se en tasques que aportin més valor al negoci principal.

S’adapten a qualsevol classe d’empreses

Els MSP ofereixen serveis que s’adapten a tota mena d’empreses: 

  • Les petites i mitjanes empreses (pimes) solen contractar un proveïdor de serveis gestionats en tenir una capacitat de TI interna limitada, delegant el MSP la gestió dels seus recursos TI.
  • Les grans corporacions contracten els serveis d’un MSP en molts casos, com quan tenen presència global en diferents zones horàries i volen disposar de suport 24/7, independentment de la ubicació física.
  • Les empreses tecnològiques en general (independentment de pimes o grans corporatives) utilitzen a proveïdors de serveis gestionats per reforçar el core del seu negoci. Descarregar la seva càrrega de treball en tasques com el manteniment i actualització de servidors i implementar solucions amb un alt nivell de seguretat per les seves plataformes i sistemes. Aquest tipus d’empreses busquen un alt grau d’especialització en aquest tipus de serveis.
  • Les agències governamentals i administracions públiques també recorren als MSP, sobretot quan tenen limitacions pressupostàries o a l’hora de contractar personal especialitzat en TI.

Els costos predictibles del model de subscripció dels proveïdors de serveis gestionats permeten que qualsevol classe d’empresa pugui beneficiar dels seus avantatges.

Assessorament informàtic

El proveïdor de serveis gestionats també presta serveis d’assessorament en l’àmbit de la informàtica i la tecnologia amb l’objectiu que l’empresa assoleixi un major nivell de rendibilitat, productivitat i competitivitat. Amb un MSP serà més senzill identificar les necessitats TI del negoci per poder implementar les millors solucions.

Ilimit com MSP, oferim diferents tipus de serveis

Un proveïdor de serveis gestionats ofereix els seus propis serveis nadius juntament amb els serveis d’altres proveïdors, com pot ser el cas de serveis de seguretat en el núvol de tercers.

En Ilimit oferim diferents tipus de serveis gestionats com serveis gestionats de sistemes, serveis gestionats DevOps, serveis gestionats de xarxes, serveis gestionats de lloc de treball o serveis gestionats d’infraestructura.

Amb els serveis gestionats de Ilimit ens encarreguem de la gestió dels sistemes i xarxes de l’empresa, alliberant d’aquesta càrrega a l’equip IT que pot dedicar-se a altres tasques per millorar el core del negoci.

Els nostres serveis destaquen per la seva qualitat i una orientació clara cap al client, diferenciant dels operadors tradicionals de serveis gestionats que operen en el mercat. Amb un servei proper i personalitzat, tenim cura en tot moment la infraestructura i recursos TI dels nostres clients, per aconseguir que se sentin tranquils i confiats del correcte funcionament dels seus sistemes en tot moment.

Les tecnologies de la informació estan en constant canvi i les empreses necessiten ser àgils i adaptables per a poder seguir aquest ritme i evolució. Un proveïdor de serveis gestionats serà un gran suport perquè el negoci pugui tenir plena confiança en el funcionament i rendiment dels seus recursos TI.

En Ilimit oferim serveis gestionats amb l’objectiu d’alliberar els responsables IT del negoci de tasques rutinàries i aconseguir una gestió integral de les infraestructures IT.

 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos