9 juliol, 2019
Virtualització

Com reduir el nombre de servidors físics a la teva xarxa gràcies a la virtualització

Antigament, quan un departament d’IT o l’empresa tenia la necessitat de muntar un servei nou dins de la xarxa (e-mail, ERP, CRM, etc…), aquest exigia la compra d’un servidor físic addicional als existents amb l’objectiu de posar-lo a producció.

Això suposava per a les companyies uns costos afegits de compra, instal·lació, configuració… a més a més d’uns costos periòdics de manteniment, allotjament, electricitat i espai per donar la continuïtat necessària.

Aquest servidor que s’havia de comprar específicament era una caixa tancada on es trobava el servidor i no tenia molta flexibilitat per realitzar aplicacions de CPU, memòria, xarxa, etc, posat que, si alguna d’aquestes era necessària, s’havia de parar el servidor, obrir-lo, realitzar l’ampliació i tornar-lo a muntar.

Per altra banda, quan el servidor físic fallava, tots els serveis que estaven corrent per aquest també es veien interromputs fins que la incidència no era resolta pel departament IT. Per això, es necessitava un elevat cost de temps i diners per a la companyia.

Avui en dia, gràcies als avenços tecnològics, concretament, en el camp de la virtualització, desplegar un servei o sistema s’ha convertit en una tasca molt més fàcil i flexible amb un cost reduït i amb una menor necessitat d’implicar l’equip IT en la seva gestió, el que ofereix a l’organització l’oportunitat d’invertir aquests recursos en altres àmbits.

La virtualització suposa la minimització de qualsevol sistema, recurs o referència física dins d’un departament IT. I és que es tracta d’una tecnologia de software que ha aconseguit transformar l’escenari tecnològic fent possible que el hardware, que antigament estava capacitat per executar un sol sistema operatiu o només una aplicació/servei, sigui capaç de suportar diferents sistemes operatius i/o aplicacions al mateix temps en un mateix servidor, és a dir, si tenim un servidor físic el qual afegim una capa de virtualització obtindrem una gran escalabilitat en incrementar la flexibilitat del hardware.

 

 

 

Virtualització

Amb aquesta capa s’obtenen diferents màquines virtuals que poden executar diferents sistemes operatius i/o aplicacions de manera simultània utilitzant un sol servidor físic. A més, podem dir que, cada una d’aquestes màquines són independents una de l’altra, per tant, en cas de produir-se algun bloqueig o situació no desitjada en alguna d’elles, no afecta en cap moment a les altres màquines virtuals.

Si tot això que hem explicat es combina amb diversos servidors de gran capacitat virtualitzats obtindrem un escenari d’alta disponibilitat, on tindrem l’oportunitat de moure màquines virtuals entre servidors físics sense que es produeixi cap tall i aixecar aquestes a altres servidors en cas que alguna cosa falli. Per tant, d’aquesta manera es redueixen els temps d’interrupció de forma elevada.

Virtualització

Nombroses empreses emmagatzemen una gran quantitat de dades i/o informació i els preocupa la destinació de nombrosos recursos de personal o econòmics pel seu manteniment. Per això, una de les solucions de la implementació de la tecnologia, és a dir, la virtualització, ja que pot ajudar a grans i petites empreses a reduir el número de servidors físics i per tant, reduir els costos de manteniment, electricitat i personal.

Beneficis de la virtualització

La virtualització i el cloud computing s’han convertit en assumptes prioritaris per a moltes empreses, ja que l’automatització i l’orquestració de les aplicacions permeten als departaments IT treballar i desenvolupar de forma ràpida i precisa els serveis que demanden els clients.

En l’actualitat, les empreses que aposten per introduir millores i solucions en aquelles àrees on està present el core del teu negoci, és bàsicament, per aconseguir un benefici o avantatge com la reducció de costos i l’augment de l’eficiència dels serveis IT. Hem de tenir clar que, com tot, els serveis virtuals no són perfectes, però sí que compten amb uns avantatges que en el seu conjunt superen a aquests mínim desavantatges que pot arrossegar la virtualització.

Estalviar costos

En comptar amb menys servidors físics l’estalvi en gastos sempre serà major, i lligat amb això, la destinació de recursos econòmics i/o personals també es veurà reduït. Per tant, l’empresa podrà comptar amb el mateix servei que tenien anteriorment, amb l’avantatge d’aquesta reducció de costos i manteniment hardware.

Menys impacte energètic

Aquesta alliberació que suposa no comptar tant amb servidors físics repercuteix de forma positiva en el medi ambient. Com? Senzillament, suposa un estalvi energètic considerable, ja que aquest necessiten molta energia per funciona a total rendiment.

Continuïtat del servei

En cas que un servidor físic falli és molt fàcil aixecar la màquina virtual en un altre servidor virtual i minimitzar els temps d’interrupció del servei.

Flexibilitat

Augmentar els recursos d’una màquina virtual en producció és molt senzill i no necessita la interacció amb el servidor físic si aquest disposa de suficient RAM/CPU disponible. I és que, simplement cada màquina virtual se l’assigna memòria RAM/CPU desitjada en cada moment.

Millora la Seguretat

La virtualització permet realitzar snapshots (imatges d’un moment donat de la màquina virtual). Això és útil abans d’aplicar un canvi gran que, en cas que no s’implementi correctament o falli, es pugui tornar al punt anterior amb tan sols dos clics.

A més a més, l’estalvi d’espai, l’aprofitament de tots els recursos de hardware disponible o l’administració centralitzada de les màquines virtuals són alguns altres avantatges que també trobem en la virtualització dels servidors.

Optimització del manteniment físic

La virtualització ha de ser un projecte ben gestionat i definit per una empresa especialitzada en la realització d’aquests serveis per garantir l’èxit de la implementació.

Malgrat la importància i els beneficis que aporta aquesta virtualització, no hem d’oblidar-nos que encara que es redueixin el nombre de servidors físics de les empreses, és necessari seguir mantenint aquells que es conserven. Per això, com ja hem comentat anteriorment, la càrrega de treball associada al manteniment d’equips, sistemes operatius i aplicacions suposen una barrera en la planificació de moltes tasques no es troben dins del core del negoci de la companyia, per això, una empresa especialitzada pot encarregar-se del manteniment dels servidors físics.

A Ilimit coneixem els avantatges que ofereix la virtualització i estem familiaritzats en el manteniment continu dels servidors físics, i és que a través dels nostres tècnics realitzem un manteniment exhaustiu del parc informàtic de la teva empresa, sigui de forma presencial o online, oferint suport en la resolució de totes aquelles incidèncias i/o necessitats específiques dels usuaris amb l’equipament IT.

Portar a terme un monitoratge de mètriques associades a l’equip de serveis instal·lats, la gestió diària del parc, la seva modernització i actualització i la realització d’anàlisis de riscos periòdics o la configuració de l’equipament en els trasllats com es realitzen des d’Ilimit ajuden a les empreses a centrar-se en aquelles necessitats que generen compensacions econòmiques.

En definitiva, la transició d’una infraestructura física tradicional a una virtualitzada ofereix a les empreses nombrosos avantatges, tant en l’àmbit d’inversió com de continuïtat amb el core del negoci.

T’interessa obtenir més informació sobre la virtualització de servidors o vols que t’acompanyem en l’execució del teu projecte? Des d’Ilimit podem ajudar-te i oferir-te la gestió que es mereix el teu negoci.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos