31 maig, 2023
Seguridad nube

Seguretat al núvol: protegeix les teves dades i compleix la normativa

La seguretat de la infraestructura al núvol és un tema de summa importància en l’actualitat, a causa del creixent ús de serveis al núvol per part d’empreses i organitzacions. El núvol ofereix nombrosos beneficis, com la flexibilitat, escalabilitat, accessibilitat i reducció de costos, però també pot presentar riscos de seguretat si no es fa de forma adequada. En aquest article, explorarem la importància de la seguretat de la infraestructura al núvol, com preparar el teu equip per evitar bretxes de seguretat en el tractament de les dades, i quins requisits normatius respecte a la seguretat ha de complir un entorn al núvol. 

Per què és tan important la seguretat de la infraestructura al núvol? 

 1. El núvol emmagatzema, processa i transmet dades crítiques per al negoci d’una organització. Si aquestes dades es perden o s’hi accedeix de manera no autoritzada, es poden produir conseqüències greus, com la pèrdua de la propietat intel·lectual, la divulgació d’informació personal, la violació de la privacitat, la pèrdua financera i la pèrdua de reputació.
 2. El núvol pot ser un objectiu atractiu per als hackers perquè pot ser vista com un punt d’entrada vulnerable per accedir a les dades crítiques i els sistemes d’una organització. Els atacs al núvol poden prendre moltes formes, incloent-hi el robatori de credencials, l’explotació de vulnerabilitats en la infraestructura al núvol i l’accés no autoritzat a les dades emmagatzemades al núvol.
 3. El núvol també pot augmentar la superfície d’atac d’una organització. Amb la creixent adopció de serveis al núvol, també s’està creant una àmplia superfície d’atac que pot ser explotada per ciberdelinqüents, posant en risc la seguretat de les dades i sistemes crítics.

Per tant, la seguretat de la infraestructura al núvol és essencial per protegir les dades i sistemes d’una organització, garantint la privacitat, la integritat i la disponibilitat de les dades emmagatzemades al núvol. A més, és important que les organitzacions treballin en col·laboració amb els proveïdors de serveis al núvol per entre tots poder garantir la seguretat de la infraestructura. 

Com preparar el teu equip per evitar bretxes de seguretat en el tractament de les dades al núvol? 

Per evitar bretxes de seguretat en el tractament de les dades al núvol, és essencial que les organitzacions preparin el seu equip de treball. Aquí hi ha algunes mesures que es poden prendre: 

 1. Concientització sobre seguretat: És important que els empleats tinguin un coneixement bàsic de les millors pràctiques de seguretat al núvol i comprenguin la importància de mantenir segurs les dades. S’han de proporcionar capacitacions i tallers regulars sobre seguretat al núvol, incloent-hi la importància de la protecció de contrasenyes, l’autenticació multifactor, la detecció de phishing, la privacitat i la protecció de dades.
 2. Polítiques i procediments clars: És important establir polítiques i procediments clars per al tractament de dades al núvol. Això inclou polítiques clares sobre l’ús de dispositius personals per accedir a les dades del núvol, l’accés remot i la gestió de contrasenyes. Aquestes polítiques han de ser comunicades clarament als empleats i revisades regularment per assegurar-se que s’estiguin complint.
 3. Avaluació de proveïdors de serveis al núvol: És important triar proveïdors de serveis al núvol que ofereixin seguretat robusta i que compleixin amb les normes i regulacions de seguretat rellevants. S’han de realitzar avaluacions de proveïdors de manera regular per garantir que els proveïdors segueixin complint amb les polítiques i normes de seguretat. Per exemple, a Ilimit comptem amb la certificació de la ISO 27.001 sobre la seguretat de la informació.
 4. Monitoratge i anàlisi de seguretat: Les organitzacions han de monitorar contínuament l’activitat al núvol i analitzar els registres de seguretat per detectar qualsevol activitat sospitosa. Això ajuda a identificar bretxes de seguretat i prendre mesures immediates per abordar-les.
 5. Proves de seguretat: Les organitzacions han de realitzar proves regulars de penetració al núvol per identificar possibles vulnerabilitats i riscos de seguretat. Les proves de seguretat poden ajudar a detectar bretxes de seguretat abans que es produeixin i prendre mesures per mitigar-les.

Quins requisits normatius respecte a la seguretat ha de complir un entorn al núvol? 

Les normatives en relació a la seguretat del núvol poden variar segons el país, regió i tipus d’indústria. A continuació, es descriuen alguns dels requisits normatius més comuns que una organització pot haver de complir en relació a la seguretat al núvol: 

 1. ISO 27001: Com hem comentat, la norma ISO 27001 és un estàndard internacional per a la seguretat de la informació. Les organitzacions que implementen ISO 27001 han de complir amb requisits rigorosos en termes de política de seguretat, gestió de riscos, control d’accés, seguretat física i lògica, i gestió d’incidents. 
 2. SOC 2: L’informe SOC 2 és un informe d’auditoria emès per una entitat de certificació independent. L’informe avalua l’eficàcia dels controls de seguretat i privacitat d’una organització en funció dels criteris de confidencialitat, integritat, disponibilitat, seguretat i privacitat.
 3. PCI DSS: L’Estàndard de Seguretat de Dades de la Indústria de Targetes de Pagament (PCI DSS) és un estàndard de seguretat de la informació que s’aplica a les organitzacions que manegen informació de targetes de pagament. Les organitzacions han de complir amb requisits rigorosos en termes de control d’accés, monitoratge de seguretat, auditoria i gestió d’incidents.

 Les organitzacions que manegen dades al núvol han de ser conscients també dels requisits normatius de seguretat aplicables a la seva indústria i regió, i treballar per complir amb aquests requisits. Així, les organitzacions poden protegir les dades i sistemes crítics d’una organització i garantir la privacitat, la integritat i la disponibilitat de les dades emmagatzemades al núvol. 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos