8 febrer, 2021

Què és un Service Desk IT

En l’actualitat, les empreses depenen dels seus recursos TI per poder realitzar els seus processos de negoci de forma eficient i aconseguir un alt grau de competitivitat. Qualsevol interrupció de servei o problema amb TI pot afectar directament a tasques de vital importància per al negoci i repercutir de forma negativa en les vendes, en la seva imatge o en la seva relació amb els clients.

Amb un Service Desk com el d’Ilimit, les empreses garanteixen que la resolució de qualsevol incident relacionat amb TI es resolgui de manera eficient, en el menor temps possible, i utilitzant per a això un marc de treball on s’apliquen les millors pràctiques i estàndards internacionals.

Què és un Service Desk TI

Un Service Desk TI és un sistema dissenyat per a ser el punt principal de contacte entre els treballadors TI i els usuaris, oferint un únic lloc a què acudir per totes les seves necessitats relacionades amb TI. Les funcions típiques d’un Service Desk són la gestió de sol·licituds de servei, la gestió d’incidències i la interacció amb els usuaris per resoldre assumptes relacionats amb TI, com interrupcions de servei, canvis planificats de serveis.

El Service Desk TI és una eina fonamental per aconseguir la integració dels processos del negoci amb la infraestructura de serveis i els sistemes tecnològics. Entre les seves principals característiques es troben: una capacitat per gestionar gran quantitat d’incidències, rapidesa de resposta, omnicanalitat, especialització tècnica i flexibilitat per adaptar-se a qualsevol situació relacionada amb TI.

Qualsevol problema o interrupció del servei o peticions de servei a l’empresa, genera una incidència (tiquet) que serà gestionada pel Service Desk, aconseguint una resolució molt més ràpida i efectiva, reduint el temps d’espera i el nombre d’errors, i aconseguint una millor integració dels processos empresarials amb les tecnologies i la seva infraestructura de serveis.

Quins són els avantatges del Service Desk d’Ilimit

A continuació, presentem els principals beneficis que obté una organització o empresa en implementar Service Desk amb Ilimit.

Disposar d’un únic punt de contacte

En Ilimit oferim un SPOC (single point of contact) o punt únic de contacte per als usuaris i treballadors de l’empresa (complint la metodologia ITIL). D’aquesta manera s’unifiquen tots els canals de comunicació per a convergir en un únic punt de contacte, permetent oferir una atenció més àgil, personalitzada i eficient.

Qualsevol que sigui l’incident o problema relacionat amb TI els treballadors o usuaris sempre es dirigeixen al mateix punt de contacte des del qual es gestionarà la incidència de forma òptima, dirigint-se al personal qualificat per poder resoldre-la en el menor temps possible.

Medir el nivell de satisfacció dels usuaris

El Service Desk és el punt principal de contacte de molts serveis i processos de TI, sent un lloc on els usuaris interactuen en relació amb el seu funcionament. D’aquesta manera, el Service Desk permet mesurar i avaluar quin és el nivell de satisfacció i coneixement dels usuaris dels sistemes informàtics i tecnològics de l’empresa, podent detectar necessitats bàsiques de TI que d’una altra manera poden passar per alt.

És un servei escalable

El Service Desk d’Ilimit és un servei escalable, que pot adaptar-se a les necessitats d’un negoci en qualsevol moment. Amb aquest servei dinàmic l’empresa pot modificar les seves condicions i ampliar la seva cobertura si per qualsevol circumstància ho necessita.

D’aquesta manera es poden ajustar els costos sense que per això es limiti les necessitats d’atenció tècnica i suport en un futur.

Reducció de costos i accés a tècnics especialitzats

El nostre Service Desk en Ilimit proporciona a les empreses els coneixements i habilitats de tècnics altament qualificats en diferents àrees i amb anys d’experiència en la resolució d’incidents i problemes relacionats amb TI. L’empresa no haurà de comptar en la seva plantilla amb una varietat de tècnics especialitzats que augmentarien els costos laborals.

Contractar el nostre Service Desk és la millor manera d’accedir a personal tècnic qualificat que d’altra manera quedaria fora de l’abast de moltes empreses, no suposaria uns costos elevats.

Estandardització de processos

Molts incidents i problemes relacionats amb TI són recurrents pel que és important comptar amb un sistema de procediments estandarditzats. Service Desk proporciona l’entorn per poder proporcionar solucions a problemes estàndard per a la seva resolució immediata.

Es tracta d’un sistema que utilitza la seva experiència en la resolució d’incidències per poder solucionar possibles problemes similars en el futur de forma eficient i en molt menys temps.

Millores afegides al Service Desk

El nostre Service Desk proporciona una sèrie de millores afegides relacionades amb la millora en el monitoratge i resolució d’incidències.

Atenció 360 per a resolució d’incidències

En Ilimit oferim una atenció 360 per a la resolució d’incidències relacionades amb TI. Per a això atenem totes les peticions independentment del canal de comunicació que utilitzen els usuaris per realitzar-les (trucada de telèfon, correu electrònic, etc.).

En Ilimit ens adaptem als principals canals de comunicació que utilitza l’empresa en el seu dia a dia per oferir un servei monocanal d’atenció de 360 per a la resolució de qualsevol problema o incidència.

Monitoratge 24/7

Ilimit monitoritza 24/7 els sistemes TI, de manera que davant de qualsevol imprevist, sempre es podrà comptar amb la tranquil·litat que un tècnic qualificat i amb experiència està disponible i vetllant pel bon funcionament de tots els recursos TI de l’empresa.

Aquest suport 24/7 real té una alta capacitat de reacció gràcies a l’ús d’eines específiques de monitoratge que permeten detectar problemes de forma primerenca.

 

Amb el nostre Service Desk, en Ilimit oferim a empreses i organitzacions al seu millor aliat. Les interrupcions i peticions de serveis relacionades amb TI no tornaran a ser un problema per al negoci, en poder ser resoltes en qualsevol moment i en el menor temps possible.

El Service Desk d’Ilimit és una eina que aporta valor al negoci, facilitant que la integració i la seva relació amb TI sigui més àgil i eficient, permetent fer un salt qualitatiu al negoci i adaptar-lo per poder competir al màxim nivell en un mercat molt exigent.

Bon profit!

Treballem fins i tot a l'hora de sopar. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos