25 octubre, 2023
Edge Computing y Serverless

Tendències en Hosting: Edge Computing i Serverless

En l’actualitat, és essencial que les empreses es mantinguin al tant de les últimes tendències en hosting per garantir un rendiment òptim de les seves aplicacions i serveis en línia. Dues de les tendències més destacades en l’actualitat són l’Edge Computing i els serveis Serverless 

Edge Computing: Portant el Processament als orígens de dades 

Edge Computing és una tecnologia que ha guanyat una atenció significativa en els últims anys. A mesura que les nostres aplicacions i dispositius es tornen cada vegada més exigents quant a latència i velocitat de resposta, el processament de dades en centres de dades remotes s’ha tornat insuficient. És aquí on entra en joc Edge Computing. 

Què és Edge Computing? 

Edge Computing es refereix a la pràctica de processar dades i executar aplicacions a la perifèria de la xarxa, el més a prop possible d’on es generen o s’utilitzen. En lloc de dependre d’un centre de dades centralitzat, els recursos de computació es distribueixen en ubicacions geogràfiques estratègiques. 

Avantatges d’Edge Computing 

 • Latència Reduïda: Un dels avantatges més destacats d’Edge Computing és la reducció significativa de la latència. En processar dades a prop del seu origen, les aplicacions poden respondre molt més ràpid, cosa que és fonamental per aplicacions en temps real com la realitat virtual, els vehicles autònoms o la telemedicina. 
 • Menor Ample de Banda: En processar dades localment, es redueix la càrrega a la xarxa central, la qual cosa estalvia ample de banda i millora l’eficiència del trànsit de dades. 
 • Major Seguretat: En mantenir les dades més a prop de la seva font, es redueix el risc d’exposar les dades sensibles durant la transferència a través de la xarxa. 
 • Escalabilitat: Edge Computing permet una escalabilitat més granular, la qual cosa significa que les empreses poden agregar capacitat de còmput segons sigui necessari en ubicacions específiques, en lloc de dependre d’un centre de dades central per tota la infraestructura. 

Casos d’Ús d’Edge Computing 

 • Ciutats Intel·ligents: A les ciutats intel·ligents, els sensors i dispositius IoT poden processar dades localment per controlar el trànsit, l’enllumenat públic i la gestió de residus. 
 • Manufactura: En la indústria manufacturera, l’Edge Computing s’utilitza pel control de qualitat en temps real i l’optimització de processos de producció. 
 • Salut: En l’atenció mèdica, s’utilitza pel monitoratge en temps real de pacients i per millorar el lliurament de serveis mèdics remots. 
 • Entreteniment: Edge Computing permet la transmissió de vídeo d’alta qualitat i baixa latència, la qual cosa és essencial per la transmissió d’esports en viu i jocs al núvol. 

Serverless: Més Enllà dels Servidors Tradicionals 

Una altra tendència que ha revolucionat la forma en què es gestionen les aplicacions és l’adopció de la tecnologia Serverless, també coneguda com a computació sense servidor. 

Què són els serveis Serverless? 

Els Serverless són un model de computació al núvol en el qual els desenvolupadors poden executar les seves aplicacions sense preocupar-se per la gestió dels servidors. En lloc de preocupar-se per l’aprovisionament, la configuració i l’escalat de servidors, els desenvolupadors poden centrar-se a escriure codi i deixar que la plataforma s’encarregui de la infraestructura. 

Avantatges dels Serverless 

 • Escalabilitat Automàtica: Un dels avantatges més notables és l’escalabilitat automàtica. Els recursos s’assignen automàticament segons la demanda, la qual cosa pot estalviar temps i diners en comparació amb la gestió de servidors tradicionals. 
 • Costos Reduïts: Pagar només pels recursos utilitzats significa que les empreses poden reduir significativament els seus costos d’infraestructura. 
 • Major Agilitat: Els desenvolupadors poden implementar ràpidament noves funcions i actualitzacions sense preocupar-se per la infraestructura. 
 • Seguretat Millorada: Les plataformes sense servidor sovint inclouen mesures de seguretat integrades que protegeixen les aplicacions contra amenaces comunes. 

Casos d’Ús dels Serverless 

 • Aplicacions Web i Mòbils: Els llocs web i aplicacions mòbils poden beneficiar-se de l’escalabilitat automàtica i els baixos costos dels serveis Serverless. 
 • Processament de Dades per Lots: Les tasques de processament de dades per lots, com la transformació de dades ETL, es poden realitzar de manera eficient mitjançant serveis Serverless. 
 • Aplicacions d’IoT: Les aplicacions d’IoT poden aprofitar l’escalabilitat automàtica i la capacitat de resposta dels serveis Serverless per gestionar els grans fluxos de dades que provenen dels dispositius IoT. 
 • Processament d’Imatges i Video: Les aplicacions que requereixen processament d’imatges i vídeo en temps real també poden beneficiar-se de la capacitat de còmput sota demanda d’aquests serveis. 

Integrant Edge Computing i Serverless 

Tot i que l’Edge Computing i els serveis Serverless són tendències individuals que ofereixen avantatges considerables, també es poden combinar per crear solucions tecnològiques encara més potents. 

Escenaris d’Integració 

 • Processament de Dades a Edge: En aprofitar la tecnologia de l’Edge Computing, les dades es poden processar a l’extrem més proper al seu origen. Després, els resultats poden enviar-se a un servidor serverless al núvol per un processament addicional o pel seu emmagatzematge a llarg termini. 
 • Escalabilitat Híbrida: Si bé els serveis Serverless ofereixen escalabilitat automàtica, de vegades es requereix una escalabilitat encara més gran. En aquests casos, els recursos de còmput d‘Edge Computing poden utilitzar-se per satisfer la màxima demanda. 
 • Seguretat Reforçada: La combinació d’aquests dos conceptes permet un major control sobre la seguretat de les dades. Les dades sensibles es poden processar localment a l’extrem, mentre que les dades menys sensibles es poden enviar al núvol. 

Implementació d’Edge Computing i Serverless 

La implementació exitosa d’Edge Computing i serveis Serverless requereix una acurada planificació i consideració dels requisits específics de cada empresa. Aquí hi ha algunes pautes clau per ajudar cada organització a aprofitar al màxim aquestes tendències: 

 1. Avaluació de Requisits

Abans d’implementar qualsevol d’aquestes tecnologies, és fonamental comprendre les necessitats específiques. Quines aplicacions o processos es beneficiarien més de la baixa latència proporcionada per Edge Computing? On pot aprofitar l’escalabilitat automàtica dels serveis Serverless? 

 1. Selecció de Plataformes i Proveïdors

Un cop s’hagin definit quines són les necessitats, s’haurà d’investigar les plataformes i proveïdors que millor s’adaptin. La varietat és notable, per la qual cosa hauràs de considerar diversos factors com la compatibilitat, la facilitat d’ús, l’escalabilitat i la seguretat. 

 1. Disseny d’Arquitectura

A continuació, és important planificar acuradament l’arquitectura de la solució. Caldrà determinar quines parts de la infraestructura es beneficiaran de l’EdgeComputing i on té sentit utilitzar servidors Serverless. Hauràs de dissenyar una infraestructura que sigui escalable i que pugui créixer amb les demandes canviants del teu negoci. 

 1. Desenvolupament i Proves

Un cop dissenyada l’arquitectura, s’hauran de desenvolupar les aplicacions i serveis en conseqüència. Pots aprofitar les eines i serveis que ofereixen les plataformes sense servidor per simplificar el procés de desenvolupament. Recorda realitzar proves exhaustives per garantir que tot funcioni segons el previst i que es compleixin els requisits de rendiment. 

 1. Monitoratge i Optimització Continus

La implementació d’Edge Computing i serveis Serverless no és un projecte puntual, sinó un procés continu. S’haurà d’establir un sistema de monitoratge constant per supervisar el rendiment de les aplicacions i l’eficiència de la infraestructura. 

 1. Seguretat

La seguretat ha de ser una consideració fonamental en totes les etapes de la implementació. Assegura’t que les aplicacions, dades i recursos estiguin protegits de manera adequada tant a l’extrem com al núvol. Utilitza pràctiques de seguretat recomanades i eines de seguretat específiques per garantir la integritat i confidencialitat de les dades. 

Conclusió 

En un món cada vegada més impulsat per la tecnologia, les empreses que adopten les últimes tendències en hosting com Edge Computing i Serverless poden obtenir un avantatge competitiu significatiu. La reducció de la latència, l’escalabilitat automàtica, els costos reduïts i la major agilitat són només alguns dels avantatges que aquestes tecnologies poden aportar a la seva empresa. 

Tanmateix, és important recordar que no hi ha una solució única que funcioni per totes les organitzacions. La implementació exitosa d’aquestes tendències requereix una avaluació acurada de les necessitats de cada empresa, una selecció adequada de plataformes i una planificació i disseny meticulosos. A més, la seguretat ha de ser una prioritat en cadascuna d’aquestes etapes. 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos