8 febrer, 2022
trabajo_hibrido

Anem cap a un entorn de treball híbrid

L’aparició de nous dispositius i tecnologies ha anat canviant a poc a poc la forma en la qual empreses i treballadors afronten les seves tasques del dia a dia. El treball en remot és un model que cada vegada és més habitual gràcies a disposar de les eines i connexions necessàries per dur-lo a terme de manera eficient.

La pandèmia ha accelerat aquest procés, on el teletreball va passar a ser una necessitat de la nit al dia, fent que moltes empreses es veiessin abocades a utilitzar un model híbrid de treball.

Els grans avantatges que presenta aquest entorn de treball, on alguns treballadors estan de manera presencial i altres treballen de manera remota, fa que cada vegada més empreses apostin per aquest model.

Què és un entorno de treball híbrid

Un entorn híbrid de treball fa referència al model en el qual els treballadors d’una empresa es divideixen entre treball presencial i treball remot des de casa. En aquesta mena d’entorns, alguns treballadors de l’empresa es troben en les oficines o instal·lacions del negoci, mentre uns altres romanen fent el seu treball des de casa seva utilitzant per això diferents eines (ordinadors, portàtils, tauletes, telèfons mòbils…).

El treball híbrid es troba enmig del treball presencial tradicional, i del model en línia on cap treballador es troba en la mateixa ubicació física a l’hora de fer les seves tasques habituals. La tendència actual és que la majoria d’empreses adoptin aquest model híbrid o mixt, ja que els proporciona molts més beneficis.

Quins són els avantatges del treball en entorns híbrids

Vegem quins són els avantatges d’implementar el treball en entorns híbrids per una empresa.

Estalvi de costos

En els entorns híbrids les empreses estalvien costos de diverses maneres.

  • Menor necessitat d’espai en oficines o locals (estalvi en el cost del lloguer, per exemple).
  • Menor inversió en maquinari (no serà necessari disposar d’una gran quantitat d’equips ni d’una complexa infraestructura en l’empresa).
  • Estalvi en altres despeses derivades com a transport, pàrquing d’empleats…

Motivació del personal

La motivació dels treballadors en aquesta mena d’entorns és molt major perquè poden conciliar la seva vida personal amb la laboral. La implicació dels empleats amb l’empresa en els entorns híbrids és superior, alguna cosa que es veu reflectit en un augment del seu rendiment i la seva productivitat.

Major flexibilitat de l’empresa

Fitxar en una oficina de 8 a 3 ha passat a ser un model obsolet que encapsula a l’empresa o li atorga un grau de rigidesa que no s’adapta a les necessitats del mercat actual.

Els entorns híbrids permeten una flexibilitat d’horaris que ajuda l’empresa a trobar solucions i oferir serveis quan és necessari, sense haver d’estar subjectes a un estricte horari comercial o laboral.

Captar talent per l’empresa

Un benefici molt interessant d’aquesta mena d’entorns de treball és que aconseguirà atreure l’atenció de treballadors qualificats que busquen aquesta flexibilitat que els permet tenir major control del seu temps.

El talent jove, més acostumat a les noves tecnologies i al món digital, se sent més atret per aquesta mena d’entorns, que per un treball presencial tradicional. Es tracta d’una gran oportunitat per atreure a joves talents a l’empresa que permeti fer un salt de qualitat i ser més competitius en el mercat.

Quins riscos té associats el treball en un entorn híbrid

Encara que són moltes els avantatges que ofereixen els entorns híbrids, tant a les empreses com als seus treballadors, aquest model també està exposat a una sèrie de riscos. Conèixer els inconvenients que presenta un entorn de treball híbrid facilitarà la presa de decisions per evitar que es produeixin.

Riscos de seguretat

La seguretat és un dels punts crítics d’aquest model de treball perquè els treballadors remots accedeixen a la informació i sistemes de l’empresa a través d’internet. En aquesta mena d’entorns és important implementar les mesures i polítiques de ciberseguretat adequades per protegir els sistemes i informació de l’empresa, com per exemple:

  • Accessos via VPN perquè els teletreballadors accedeixin de manera segura a les plataformes de treball de l’empresa.
  • Protecció contra els principals riscos d’atac (phishing, ransomware, DDoS…).
  • Formació del personal en matèria de ciberseguretat.
  • Evitar l’accés de dispositius no autoritzats als sistemes de l’empresa.
  • Monitoratge i suport 24/7.

Riscos legals

Un dels punts més controvertits en relació amb els entorns híbrids es troba en la legislació laboral. En aquesta mena de treballs és necessari implementar les eines necessàries per al control de la jornada laboral i complir així amb les normatives vigents.

Subscriure un contracte de treball mixt amb els treballadors és la millor alternativa per evitar possibles problemes relacionats amb el compliment d’horaris establerts per la llei.

Riscos d’identitat

Els entorns híbrids poden generar un grau de “desconnexió” entre els treballadors amb la filosofia de l’empresa, i fins i tot entre ells mateixos. Per aquest motiu és molt important fixar un bon sistema de rotacions entre treball presencial i remot, fomentar eines de treball col·laboratiu, liderar de manera adequada als equips de treball i disposar de les plataformes i dispositius adequats que permetin conviure el teletreball amb el treball presencial.

Crear un entorn de treball eficient, que combini el treball presencial amb el remot, és un desafiament al qual s’enfronten les empreses a l’hora de mantenir el seu model i filosofia de negoci.

Els entorns híbrids de treball són una solució ideal perquè les empreses puguin adaptar-se millor a les necessitats actuals del mercat. Estalviar costos, millorar la productivitat dels empleats o dotar de major flexibilitat i capacitat de resposta a l’empresa, són alguns dels principals beneficis que s’obtenen amb aquest model de treball.

Malgrat tots els seus avantatges, els entorns híbrids suposen un repte per a qualsevol empresa perquè perquè siguin eficients cal enfrontar-se a nombrosos riscos, com les amenaces de seguretat, la pèrdua d’identitat corporativa dels treballadors o possibles incompliments de la normativa laboral vigent.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos