5 gener, 2021
Wifi 6

Què és Wifi 6? Coneixes els avantatges de Wifi 6?

L’ús intensiu que es realitza d’internet i de les connexions Wifi en l’actualitat, tant en l’àmbit particular com a escala empresarial, necessita una millora del protocol de connexió Wifi. Amb Wifi 6 tenim el nou estàndard de connexió que permetrà incrementar el rendiment dels usuaris connectats a una xarxa Wifi, sobretot en els casos de xarxes amb una alta densitat de connexions.

A continuació veurem què és Wifi 6 i quins són els beneficis que porta el nou estàndard de connexió de la Wifi Alliance.

Què és el Wifi 6

El Wifi a 6 o Wifi 802.11ax és un nou estàndard de transmissió sense fils que actualitza i millora l’actual protocol existent 802.11ac o Wifi 5. Amb aquesta millora es busca una major eficiència i rapidesa de les connexions Wifi, al temps que es redueix el consum energètic necessari.

El Wifi juny destaca entre tots els seus nous beneficis per a la gestió de múltiples dispositius connectats a la xarxa Wifi, un assumpte que demandava d’aquesta actualització a causa de l’ús intensiu de xarxes Wifi, com ara per l’auge de l’IOT (internet de les coses) .

Els routers, adaptadors de xarxa, Smartphone i altres dispositius ja poden ser certificats per la Wifi Alliance en aquesta nova versió. Si s’adquireix, per exemple, un nou router Wifi 6, es podrà seguir connectant qualsevol dispositiu, ja que és compatible amb els protocols anteriors. No obstant això, per poder treure el màxim rendiment a les millores d’aquesta versió serà necessari utilitzar un dispositiu compatible.

Què és la Wifi Alliance

La Wifi Alliance és l’organització internacional que s’encarrega de certificar els estàndards de la tecnologia Wifi, encarregant-se de la certificació dels productes relacionats amb aquesta.

A partir de la versió 802.11ac, la Wifi Alliance va canviar la manera de nomenar-les passant a una nomenclatura més amigable. D’aquesta manera, tenim en l’actualitat 6 nivells o versions de Wifi:

  • Wifi 1 -> versió 802.11a.
  • Wifi 2 -> versió 802.11b.
  • Wifi 3 -> versió 802.11g.
  • Wifi 4 -> versió 802.11n.
  • Wifi 5 -> versió 802.11ac.
  • Wifi 6 -> versió 802.11ax.

Quines són les diferències de Wifi 6 respecte a Wifi 5

Les millores de Wifi 6 respecte a la seva versió anterior, Wifi maig; o l’estàndard 802.11ac, són la inclusió de tecnologies per millorar el flux d’internet quan es connecten diversos dispositius (OFDMA); passar de quatre a vuit fluxos espacials; l’ús de bandes de 2,5 GHz al costat les de 5 GHz; canals més amples de 80 MHz o 160 MHz (40 MHz en Wifi 5); creació de subcanals per poder incrementar el nombre de punts d’accés; disminució d’interferències (Color BSS) i la millora de la tecnologia MIMO (duplicant de quatre a vuit les transmissions simultànies).

Evolució gràcies al Wifi 6: coneix els seus beneficis

L’evolució dels diferents estàndards de Wifi s’ha anat adaptant a les necessitats de connexió de cada moment. En l’actualitat és necessari que les xarxes Wifi siguin capaços de suportar molts usuaris i dispositius intel·ligents que es connectin a aquestes, oferint una connexió estable i ràpida sense que el rendiment es vegi afectat per això. El Wifi 6 ve a cobrir aquesta demanda existent avui dia.

Els principals avantatges de l’Wifi 6 són:

Millor gestió de múltiples connexions

Amb Wifi 5 quan es connecten a una mateixa xarxa de forma simultània diferents dispositius com ordinadors, telèfons mòbils, altaveus, televisors i altres dispositius, es pateix una disminució de la latència i el rendiment.

Per pal·liar aquest problema Wifi 6 utilitza noves tecnologies com OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) i millora la tecnologia MIMO per a aconseguir una menor latència quan es connecta al mateix temps un gran nombre de dispositius a la xarxa Wifi. Amb la tecnologia OFDMA els routers poden subdividir els canals per assignar-los a diferents dispositius, optimitzant l’ús de l’amplada de banda de la mateixa i aconseguint una menor latència i una major eficiència de la xarxa.

La tecnologia Mu-MIMO actual permet un flux de dades bidireccional, afegint la possibilitat de la manera pujada de múltiples usuaris que en anteriors versions no estava implementat.

En escenaris amb una gran quantitat de connexions simultànies a la xarxa Wifi, el nou estàndard 802.11ax pot arribar a assolir un rendiment per usuari, fins a quatre vegades superior respecte a l’anterior 802.11ac.

Amb la tecnologia Color BSS (Base Service Station) aconsegueix que les interferències es vegin reduïdes en assignar colors per aconseguir una millor identificació de les diferents xarxes Wifi que conviuen, facilitant que els punts d’accés triïn a quina xarxa unir-se.

Connexions més ràpides i amb major abast

Tot i que en aquest aspecte el salt entre Wifi 5 i Wifi 6 no és tan gran com en el cas de la gestió de múltiples dispositius, sí que s’aconsegueix una millora significativa amb el nou estàndard.

Amb Wifi 6 es pot accedir a la banda de 2.4 GHz que té un major abast, encara que té el desavantatge d’una menor velocitat i un increment de les interferències. Al contrari que amb la connexió a la banda 5 GHz es disposarà d’una connexió més neta i ràpida, però amb un menor abast.

Pel que fa a les velocitats, Wifi 6 pot arribar als 8.6 Gbps enfront dels 7 Gbps de l’anterior versió.

Menor consum energètic 

El consum energètic és un altre dels beneficis del Wifi 6, que utilitza la tecnologia TWT (Target Wake Time), que permet que els dispositius es connectin a la xarxa quan sigui necessari i que no estiguin constantment buscant una connexió i consumint energia. Quan no estiguin connectats a la xarxa els dispositius romandran en un estat de suspensió i, per tant, de baix consum.

Aquesta millora de l’estàndard persegueix dos objectius principals, d’una banda millorar la durada de les bateries dels dispositius mòbils connectats a xarxes Wifi com Smartphone, tablets, portàtils i altres dispositius similars, i ajudar a conservar el medi ambient amb un consum energètic necessari inferior.

Increment de la seguretat

Amb Wifi 6 és necessari que els routers i altres dispositius de xarxa compleixin amb el protocol WPA 3 de seguretat que incrementa la seguretat en xarxes obertes o públiques amb un gran nombre de connexions, davant d’atacs externs.

Desavantatges de Wifi 6

Dins dels desavantatges o inconvenients d’aquest nou estàndard es troba la necessitat d’actualitzar els dispositius per poder treure el màxim rendiment i poder beneficiar-se dels seus avantatges. Això suposarà un increment en la despesa i la generació d’una gran quantitat de dispositius que passaran a estar obsolets.

El Wifi 6 té com a objectiu millorar les prestacions de l’anterior protocol de connexió a xarxes sense fils. Hem vist els avantatges i desavantatges de Wifi 6 i com s’adapta aquest nou estàndard a les necessitats actuals de connexió.

Vols prendre't el vermut amb nosaltres?

Quedem i t'ajudem en el que necessitis.
Contáctanos