17 març, 2021
Xarxa wan en entorns cloud

Xarxa wan en entorns cloud

Les xarxes s’han convertit en part molt important de la societat actual per poder comunicar a persones, empreses i entitats al llarg de tot el món. Quan es parla de grans xarxes en l’àmbit global s’està fent referència a una xarxa WAN. Aquestes xarxes abasten regions completes o països, fins i tot fins continents.

Les xarxes WAN poden ser creades per empreses privades, organitzacions governamentals o proveïdors d’internet amb l’objectiu de cobrir grans distàncies i suportar una enorme quantitat de trànsit web, o per controlar un gran volum d’informació (per a xarxes privades WAN).

A causa del trànsit més gran generat per l’ús massiu de plataformes i serveis cloud, les xarxes WAN necessitaven un sistema més optimitzat i segur, donant lloc a les xarxes SD-WAN, on tot es gestiona a través de software.

Què és la xarxa WAN 

Una xarxa WAN (Wide Area Network) consisteix en una connexió de xarxes més petites que s’estenen per extenses zones geogràfiques. Aquest tipus de xarxes de gran envergadura uneix xarxes LAN (Local Area Networks) i xarxes MAN (Metropolitan Area Networks), i són administrades i operades per proveïdors de servei a internet.

Amb aquesta connexió de xarxes petites entre si, es poden interconnectar usuaris que es trobin a una gran distància, de manera més eficient i amb una major taxa de transmissió.

Les xarxes WAN fan possible que els usuaris puguin accedir a informació d’arreu de món i són les responsables que hi hagi internet tal com el coneixem avui dia.

Quins tipus de xarxes WAN existeixen

Les xarxes WAN que existeixen en l’actualitat es poden classificar en tres diferents tipus:

  • Xarxa per circuits. Són xarxes de marcatge telefònic, és a dir, no necessiten una operadora per establir connexions de llarga distància, i ocupen tota l’amplada de banda quan s’utilitza la línia telefònica pel que són bastant lentes.
  • Xarxa per paquets. Les dades que es manegen es divideixen en paquets més petits per facilitar la seva transmissió. En arribar a la destinació són integrats formant de nou el missatge original.
  • Xarxa per missatge. Xarxes compostes per múltiples equips que administren el trànsit mitjançant missatges (redirigint, donant resposta o eliminant).

Exemple de xarxa WAN

Un clar exemple de serveis WAN és la World Wide Web, o xarxa d’abast mundial, que permet la navegació web que es realitza de forma habitual a través d’un ISP o proveïdor de serveis d’internet.

Les entitats bancàries també utilitzen grans xarxes formades per xarxes més petites en el seu model de negoci, per poder accedir a la informació que manegen en un entorn amb un major nivell de seguretat i privacitat.

Què és una xarxa SD-WAN

Les xarxes SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) presenten un enfocament de xarxa WAN on es realitza una gestió per software desvinculant la part hardware. Aquest tipus de xarxes vénen a cobrir la necessitat de millorar la gestió i seguretat a l’hora de treballar amb xarxes WAN en un entorn cloud on les empreses i usuaris fan un ús massiu d’aquest tipus de serveis.

A les xarxes SD-WAN es pot gestionar i controlar tots els components hardware a través del software d’una manera senzilla i centralitzada. D’aquesta manera es pot crear una WAN a mida amb un cost ajustat, pagant només pel que realment es necessita.

Els grans operadors ofereixen serveis per a empresa SD-WAN que faciliten la connexió a internet i en xarxa dels seus sistemes i plataformes en el núvol, aconseguint un millor control, més seguretat i un augment de l’eficiència i velocitat d’accés.

Avantatges de la xarxa SD-WAN

Una xarxa SD-WAN presenta nombrosos avantatges quan es treballa en entorns cloud. Els principals beneficis que s’obtenen amb l’ús de SD-WAN en l’entorn empresarial són:

Millora l’experiència amb aplicacions

Les aplicacions cloud es beneficiaran de l’ús d’una xarxa WAN en garantir una alta disponibilitat, amb un contracte de nivell de servei (SLA) predictible per a totes aquelles aplicacions que són fonamentals per al funcionament del negoci.

S’utilitzen enllaços híbrids actiu-actiu per a tots els escenaris de xarxa, combinant les millors característiques de les xarxes que conformen la WAN. D’aquesta manera les aplicacions sempre estaran disponibles, ja que les fallades de hardware no afecten el rendiment de la xarxa.

S’aconsegueix un subministrament eficaç gràcies a l’encaminament dinàmic del trànsit de les aplicacions, podent controlar les rutes que anuncia el router o una porta d’enllaç.

Seguretat integrada

Les xarxes WAN incorporen polítiques de reconeixement d’aplicacions que s’apliquen en temps real per poder evitar i abordar qualsevol incident relacionat amb la xarxa.

Altres característiques que incorpora aquest tipus de xarxes pel que fa a seguretat són la integració de sistemes de protecció contra amenaces i el flux de trànsit segur a través d’Internet de banda ampla.

Núvol optimitzat

Es tracta d’un sistema escalable que permet ampliar la xarxa WAN sense contratemps, a diversos núvols públics quan sigui necessari.

Les aplicacions SaaS tenen un millor rendiment a temps real, en utilitzar-se sota aquest tipus de xarxes WAN, com ara l’Office 365 o Salesforce. Les plataformes cloud com Azure o AWS, disposen d’un flux de treball millor optimitzat.

Seguretat i simplificació operativa 

La gestió de la xarxa WAN se simplifica de manera notable gràcies a l’ús d’un panell d’administració únic centralitzat, des d’on es pot configurar i administrar tots els elements importants com la xarxa WAN, les polítiques i elements de seguretat i el núvol.

Es pot aconseguir un aprovisionament sense la necessitat d’intervenció d’un operari gràcies a l’ús de plantilles per a totes les ubicacions. Amb aquesta automatització s’aconsegueix accelerar i simplificar tot el procés d’aprovisionament.

Amb informes detallats sobre el rendiment tant de les aplicacions, com de la mateixa xarxa WAN, es podran elaborar anàlisis per tenir un control minuciós del rendiment i funcionament de tot el sistema.

Hem vist què és una xarxa WAN, una xarxa SD-WAN i quins són els seus avantatges. En un entorn laboral on el treball en el núvol cada vegada té més rellevància, les xarxes SD-WAN són la millor solució per a poder disposar d’una major velocitat de connexió, un alt nivell de seguretat i una gestió centralitzada, simple i eficaç. Tot això amb un menor cost en desvincular el software de hardware; en poder contractar les empreses els serveis de forma personalitzada (atenint-nos les seves necessitats).

 

 

 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos