Estalvi i flexibilitat

Serveis Cloud

"Ilimit ens ha proporcionat amb èxit una solució econòmica, fiable i escalable a les nostres complexes necessitats."
Josep Pijoan

General Electric és una multinacional americana present en nombrosos sectors i en més de 100 països. Els quatre segments principals en què opera la companyia són energia, infraestructura tecnològica, capital financer, i consumidor i indústria.

General Electric

Repte

Suport a General Electric en el desenvolupament d’una plataforma per gestionar, regularitzar i optimitzar el consum elèctric del sistema d’enllumenat públic de qualsevol ciutat.

  • Aconseguir que la informació de General Electric sigui accessible des de qualsevol punt mitjançant l’accés a internet amb la màxima seguretat.
  • Encriptar la informació per garantir la seguretat de les dades sensibles.
  • Dissenyar una plataforma escalable que permeti afegir tant clients com prestacions.
Estratègia

Ilimit va apostar per:

  • Cloud privat muntat en base a diversos servidors;
  • Muntatge d'un concentrador VPN (Xarxes Virtuals Privades) recollint les connexions dels sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) amb la plataforma (solució basada en OpenVPN). Permet que les dades viatgin encriptades i siguin indesxifrables per a algú que aconsegueixi tenir-hi accés sense autorització.
  • Recursos de computació per allotjar l’aplicació que mostra les dades de consum i estalvi de manera gràfica.
  • Un servidor que allotja la base de dades amb tota la informació. A aquest servidor només es pot accedir des dels altres equips per tal de garantir i protegir la confidencialitat de les dades.
Resultats

General Electric disposa d'una plataforma fàcilment escalable i robusta.

  • S'està donant servei amb alta disponibilitat a dues ciutats de mida mitjana.
  • Totes les dades estan segures, encriptades i fora de l’accés públic.