Serveis Gestionats

Serveis Cloud, connectivitat i serveis de seguretat perimetral per a la informació

"La professionalitat i el sòlid coneixement tècnic de l'equip de Ilimit ens han permès disposar d'un servei gestionat de qualitat per a la nostra infraestructura de seguretat perimetral."
Xavier Sancliment
Director de Serveis de Tecnologia, Logística i Qualitat a l’Ajuntament de Terrassa

Externalitzar la gestió de les comunicacions de la Xarxa Privada Individual (VPN), del sistema de tallafocs (firewall) i del balanceig web, tant de l’Ajuntament de Terrassa com de les diferentes dependències municipals.

Ajuntament de Terrassa

Repte

Externalitzar la gestió de les comunicacions de la Xarxa Privada Individual (VPN), del sistema de tallafocs (firewall) i del balanceig web, tant de l’Ajuntament de Terrassa com de les diferents dependències municipals.
Això requereix una plataforma d’alta disponibilitat que permeti el seguiment i l’auditoria de la xarxa.

Estratègia
  • Disposició i gestió de la plataforma tallafocs Juniper en format clúster com a gestor de perímetre i concentrador VPN integrat a la pròpia topologia de la xarxa de l’Ajuntament de Terrassa. Aquests serveis proporcionen seguretat a tota la infraestructura central i permeten encriptar-hi tots els accessos.
  • Disposició i gestió de la plataforma Radware-Alteon en format clúster per cobrir el balanceig del web municipal i l’acceleració SSL.
  • Implementar equips de monitoratge i reporting de la infraestructura que generin gràfiques d’utilització de recursos i de consums, així com alertes personalitzades en funció dels paràmetres indicats pel propi departament TI.
  • Oferir un servei de connectivitat de Xarxa Virtual Privada (VPN) entre diferents edificis públics i la xarxa corporativa de l’Ajuntament per tal que diferents entitats dependents puguin accedir de forma segura als serveis centrals.
  • Ilimit també ofereix el seu Cloud públic per a projectes i altres necessitats especials que no són susceptibles d’estar integrades en la infraestructura central de l’Ajuntament. D’aquesta manera es pot externalitzar la gestió dels equips.
Resultats
  • Totes les dependències municipals romanen interconnectades de manera privada.
  • Disposa d’accés amb seguretat garantida als equips dels serveis centrals. Possibilitat de realitzar informes de les activitats de la xarxa i avisos de possibles incidències, així com d'auditar l’ús d’internet.