• Oferim servei propi de trànsit a internet (registrat com a sistema autònom de les Xarxes IP Europees (RIPE) amb el número AS-39263).
 • Numeracions IP pròpies tant amb IPv4 com IPv6.
 • Monitorització 24x7 de la xarxa per garantir el funcionament consistent i fiable.
 • Gaudim de connectivitat amb els principals operadors de trànsit IP internacional. La nostra xarxa troncal (backbone) te òptima connectivitat amb el punt d'intercanvi de tràfic de dades en l'àmbit territorial català (CATNIX) i espanyol (ESPANIX) i amb els principals operadors IP internacionals (Deustche Telecom, Telefónica, Cogent, etc.).
 • Camins diferenciats d'entrada de fibra òptica al Centre de Dades.
 • Garantim el 99,999% del subministrament elèctric mitjançant Garanties de Nivell de Servei (SLA).
 • Sistemes de tolerància a fallades (failover), amb dues línies d'entrada de corrent a cada
  rack i amb canvi automatitzat en cas de fallida.
 • Connexions independents a la xarxa elèctrica amb proveïdors diferents.
 • Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI).
 • Generadors elèctrics dièsel duals.
 • Sistemes de detecció d'incendis i d'apagat ràpid mitjançant gasos inerts.
 • Sistema de refrigeració que manté la temperatura adequada i constant en els servidors.
 • Equips redundants N+1.
 • Vigilància amb personal de seguretat privada les 24 hores.
 • Accés amb targetes de seguretat.
 • Circuits tancats de videovigilància.