La Centraleta Virtual PBX substitueix una centraleta telefònica física actual per un sistema localitzat al nostre Centre de Dades que disposa de totes les prestacions necessàries per cobrir les necessitats de comunicació telefònica de qualsevol empresa: intel·ligència en el tractament de la destinació de les trucades entrants, disseny de diferents comportaments en base a horaris, missatges automàtics interactius amb menús numèrics (IVR), bústies de veu, etc.

La centraleta virtual PBX permet accedir a les prestacions d’una centraleta de gamma alta sense cap tipus de cost d’inversió o compra, ja que es basa en una quota que integra tot el servei.

Cercant el servei integral, Ilimit ofereix serveis addicionals dins del món de la telefonia:

  • Sistemes de connectivitat VoipConnect directe a la PBX virtual utilitzant diverses tecnologies: fibra òptica, EFM, SHDSL i ADSL. Aquesta connectivitat substitueix les línies telefòniques tradicionals (analògiques, XDSI o primàries) oferint un alt grau de flexibilitat i una reducció de cost aproximada d’un 50%.
  • Tarifes de consum telefònic amb preus molt competitius tant en fix i mòbil nacional com en trucades internacionals. Disposem de preus especials segons volum de trucades.

Per què triar-ho

  • Solució gestionada totalment escalable que creix a mesura que el vostre negoci evoluciona.
  • Obtenció de tècniques de comunicació empresarials unificades sense el cost i la complexitat d'un nou sistema telefònic. Permet rebre tant correu de veu com correu electrònic i redirigir les trucades a altres telèfons.
  • Ofereix protecció contra possibles desastres amb opcions flexibles d'enrutament per garantir la comunicació amb els clients.
  • S'utilitza una eina de gestió basada en la web que permet tant el control de la gestió del sistema com la personalització de l'usuari.
  • Redueix al mínim les despeses d'explotació, ja que consisteix en un pack que agrupa diferents ser veis.
  • Evita la compra de tecnologia que ràpidament es converteix en obsoleta mitjançant actualitzacions automàtiques de les noves funcionalitats i serveis a mesura que estiguin disponibles.
  • Tenim el suport d'un proveïdor d'alta qualitat.
  • Està pensada per a un ampli ventall d'usuaris finals i disposa d'opcions administratives per a facilitar-ne l'ús.