03/04/2019

shutterstock_1161170401 linkedin

Quins són els avantatges del model IaaS?

Cada vegada més les empreses aposten pel home office o teletreball i la deslocalització del treball. La proliferació dels dispositius en el treball ha propiciat que moltes empreses inverteixin en cloud computing com IaaS per a facilitar la còpia de seguretat de dades.

El model de negoci IaaSavantatges de flexibilitat en relació a la infraestructura necessària, rapidesa en la instal·lació i facilitat de desplegar les aplicacions del client.

IaaS proporciona als usuaris sistemes automatitzats i escalables per a l’emmagatzematge de dades. La infraestructura com a servei és un dels tipus de cloud computing que permet un major control sobre el mateix servei en el núvol. L’usuari de IaaS pot gestionar tant el sistema operatiu com la potència de les màquines, l’espai en disc assignat o l’escalabilitat de les aplicacions a excepció del manteniment.

Beneficis del model IaaS

Escalabilitat

L’escalabilitat és un dels majors beneficis de IaaS. Aquesta escalabilitat sota demanda proporciona flexibilitat i major agilitat permetent ampliar o reduir ràpidament en resposta als requisits d’una empresa. Els proveïdors de IaaS generalment posseeixen tecnologia molt potent i d’última generació d’emmagatzematge, servidors i xarxes.

La implementació de IaaS és recomanable en aquelles empreses que no disposen del seu propi centre de dades i per tant necessiten una infraestructura ràpida i econòmica per a materialitzar les seves iniciatives de negoci, i escalabilitat en funció de les seves necessitats. També les organitzacions tradicionals amb càrregues de treball variables es poden beneficiar d’un IaaS.

Elimina inversions en Hardware

Un altre benefici de IaaS és l’estalvi de costos en infraestructura. Les organitzacions ja no han de responsabilitzar-se d’assegurar l’activitat del sistema, mantenir el maquinari i els equips de xarxa o reemplaçar equips antics.

Gràcies a IaaS les empreses no han d’invertir en la compra de capacitat per a fer front als pics sobtats que pot patir el negoci.

Pagament per ús

El model de pagament per ús proporciona un estalvi de costos, ja que d’aquesta manera les empreses només paguen pels recursos que realment utilitzen. Aquest mètode també permet a les organitzacions evitar grans tarifes fixes mensuals o anuals i tampoc exigeix càrrecs per endavant, tarifes d’ús d’amplada de banda ni compromisos a termini mínim.

Seguretat

Un dels majors beneficis de IaaS és la capacitat d’accedir fàcilment als arxius amb major seguretat. IaaS assegura una solució de recuperació de desastres, reduint els costos i augmentant la capacitat d’administració.

En cas que hi hagués un desastre, els empleats poden accedir a la mateixa infraestructura a través d’una connexió a Internet, des de qualsevol lloc on es trobin, recuperant totes les dades relacionades amb els correus electrònics, servidors web i aplicacions crítiques.

Independència

Els proveïdors del núvol poden distribuir els recursos a través de múltiples servidors i centres de dades, i així evitar que les fallades d’un component de maquinari o centre de dades desconnectat afectin la totalitat de la infraestructura de l’organització.

Permet el creixement del negoci

El temps, diners i energia invertida en decisions sobre tecnologia, contractació de personal per a mantenir i gestionar aquesta infraestructura és temps no destinat al creixement del negoci.

Utilitzant el model d’infraestructura com a servei, les empreses poden centrar el seu temps i recursos en el desenvolupament d’innovacions en les seves aplicacions i solucions.

Entre els principals beneficis de IaaS destaquem l’estalvi de costos, la flexibilitat i seguretat en la recuperació de les dades. El pagament per ús, l’estalvi en la compra o instal·lació de hardware així com créixer i usar els recursos segons les necessitats són factors claus per a implementar IaaS.

El proveïdor del núvol és responsable de garantir el manteniment de tot el hardware i els serveis virtualizats.

Els clients de IaaS valoren l’alta qualitat, l’assistència tècnica del servei, l’adaptabilitat en el lliurament del servei tenint en compte el sector, els processos de negocis, la configuració de les plataformes així com els termes dels serveis.

No és d’estranyar que la inversió en serveis IaaS vagi en augment i es preveu que continuï en aquest camí en els pròxims anys.

Descarrega el nostre ebook: El teu negoci més àgil en el núvol

Bon profit!

Treballem fins i tot a l'hora de sopar. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en tot el que necessitis.
Contáctanos