Servicios tecnológicos IT IT Corporativa

Seguretat

Firewalls | Còpies de Seguretat al Núvol

La seguretat informàtica s'està convertint en un element clau de l'estratègia d'una companyia. Quan una empresa es veu afectada per un ciberatac no només ha d'afrontar pèrdues econòmiques sinó que també posa en risc la seguretat i la integritat de les seves dades.
Contacta
Les nostres tecnologies
  • Cisco
  • WatchGuard
  • Fortinet
Llegir-ne més

Firewalls i còpies de seguretat al núvol

Estar protegit és una elecció

La informació digital de l’empresa és cada cop més crítica per a la continuïtat del negoci. Les amenaces que han anat sorgint en l’àmbit de la seguretat, com ara les infeccions amb Cryptolocker o Wannacry, fan indispensable disposar d’una bona política de seguretat de la informació.

Les còpies de seguretat han sigut clau per poder recuperar la informació en moltes de les empreses que han patit aquests inconvenients.

Un firewall ajudarà a protegir-te de les amenaces de seguretat.

Firewalls

Protegeix-te contra les amenaces de seguretat

Existeixen solucions basades tant en maquinari físic com virtualitzades al Núvol. Ilimit treballa només amb fabricants de contrastada reputació que ofereixen solucions robustes basades en programari OpenSource. Aquestes poden ser simplement de filtratge i enrutament basats en regles, o poden arribar a ser solucions més complexes de firewalls d’aplicacions i inspecció de tràfic a nivell 7 de la capa OSI (NGFW).

Firewall WatchGuard

La gamma de productes WatchGuard va mes enllà del concepte tradicional de firewall, i ofereix una solució integral per a la gestió unificada d’amenaces (UTM) amb el major rendiment del sector.

Es tracta de solucions completes que gestionen el tràfic de xarxa a nivell de protocols i aplicacions, oferint protecció avançada per a diferents tipus de malware: virus, spam, phishing, etc. Tot això es presenta amb un nivell de visibilitat i anàlisi avançat, gràcies al seu sistema d’informes i gràfiques en temps real.

Firewall pfSense

El firewall pfSense proporciona un conjunt de solucions avançades en la gestió de la connectivitat i la seguretat, amb inclusió de regles i polítiques de seguretat, xarxes privades virtuals (VPN), multi-WAN amb balanceig de càrrega i redundància, i portal captiu. Aquest firewall està dissenyat per a satisfer les demandes de la petita i mitjana empresa que requereixen una avançada solució de xarxa LAN i WAN amb un alt nivell de protecció, alhora que permet l’expansió de la infraestructura de xarxa sense comprometre’n la seguretat.

Còpies de seguretat al núvol

Un cop realitzada la còpia de seguretat, ningú que no siguis tu podrà accedir a aquestes dades

El servei de backup al Cloud et permet realitzar-hi còpies de seguretat i restauració de servidors, estacions de treball, bases de dades o simplement carpetes i arxius específics, de manera fàcil, automàtica i segura.

CloudBackup proveeix optimització en l’emmagatzematge i el transport, minimitzant l’espai i l’ús de la connectivitat; seguretat en forma de xifrat de totes les dades copiades; visualització i transparència en forma d’informes i alertes; i una restauració àgil i ràpida de les dades quan sigui necessari.

CloudBackup ofereix:

  • Optimització en l’emmagatzematge i el transport: còpies el més petites, ràpides i intel·ligents possible, amb l’objectiu de minimitzar l’espai i l’ús de la connectivitat de l’empresa a internet.
  • Còpies segures gràcies al xifrat de clau privada que garanteix que només el propietari de la clau hi tingui accés i pugui recuperar les dades.
  • Recepció d’informes amb alertes en temps real per saber si alguna còpia de seguretat està fallant.
  • Còpies de seguretat gestionades: Ilimit pot monitoritzar aquestes còpies, comprovar que es facin correctament i reaccionar davant qualsevol alerta en l’execució dels backups.

Això permet, en cas de desastre o accident, una recuperació àgil i ràpida, i restaurar la continuïtat de negoci al més aviat possible .

Diuen sobre nosaltres

"Destaquem la gestió integral d’Ilimit, la seva proximitat, fiabilitat i capacitat de resposta en moments crítics."
Carles Enrich, Director IT del grup Jané
Carles Gimeno - Ilimit
D'Ilimit en destaquem la gestió confiable de la nostra IT amb responsabilitat, professionalitat, seguretat i visió global.
Carles Gimeno, Strategic Planning Director

Vols fer el vermut amb nosaltres?

Quedem i t'ajudarem en tot allò que necessitis
 Contacta