27 febrer, 2019
Reptes del monitoratge en sistemes empresarials

7 reptes del monitoratge en sistemes empresarials

L’èxit d’un negoci en part depèn de la disponibilitat de les xarxes. El monitoratge de xarxes aporta grans beneficis a les empreses. Per exemple, la càrrega lenta d’un lloc web pot fer perdre vendes i un atac cibernètic pot generar moltes pèrdues a més a més de malmetre la reputació i imatge d’una empresa.

Els serveis gestionats i el monitoratge de les xarxes

Quan un client externalitza la gestió de la seva infraestructura i serveis ITs’allibera d’un important volum de temps i energia. Com a resultat, pot centrar-se a gestionar i millorar els seus processos de negoci, i al mateix temps, obté una optimització dels costos associats a la gestió IT.

Les eines de monitoratge i procediments de gestió del servei, basats en estàndards com ITIL i avalats per certificacions com l’ISO 20000 i 27001 ofereixen eficiència i productivitat.

Proporcionar un server de manteniment del parc informàtic actual de les empreses, així com, la resolució d’incidències i/o necessitats específiques de l’usuari amb els seus equips IT són alguns dels objectius dels serveis gestionats.

Aquest tipus de servei es pot realitzar en modalitat presencial i/o remota per proporcionar d’una manera ràpida i àgil un suport directe a l’usuari amb les incidències, necessitats i dubtes relacionats amb els seus equips IT.

La gestió d’infraestructures ITestà pensada per aquells clients que volen externalitzar la gestió del seu centre de processament de dades, equips de virtualització i emmagatzematge.

A més de tenir en compte les tasques i operacions relacionades amb el manteniment de la infraestructura IT, és necessari establir procediments per la gestió d’incidències i així respondre a aquestes de la forma més ràpida possible.

Els serveis gestionats també inclouen serveis de xarxes pensats perquè el client externalitzi la càrrega de feina associada al manteniment d’equips de xarxes, connectivitat i seguretat, assegurant la disponibilitat i el bon funcionament de la infraestructura de la xarxa del client.

Els reptes del monitoratge en les xarxes empresarials

1. Anticipació del problema i nivell de precisió en la informació

Gràcies al monitoratge detallat de les xarxes és possible proporcionar informació de forma molt precisa per poder canviar els processos i realitzar correccions. Per exemple, un ventilador d’un switch es crema. Davant aquest fet, el suport tècnic pot canviar-lo abans que el segon es cremi i així, evitar la caiguda del dispositiu i la interrupció del servei.

2. Temps d’implantació/detecció de dispositius de manera automàtica

El temps d’implementació és imprescindible per la gestió d’infraestructures IT en qualsevol projecte, independentment de la mida de la infraestructura. Els serveis gestionats basats en solucions de detecció de dispositius de forma automàtica poden contribuir a estalviar temps.

3. Capacitat en monitorar elements de diverses fonts (infraestructura “in-house”/nube)

El software de monitoratge de la xarxa local ha estat el més comú i utilitzat durant anys. No obstant això, ara, algunes organitzacions s’estan canviant a la gestió i supervisió de xarxes basades en el núvol.

Amb el desenvolupament de solucions al núvol, les infraestructures de les empreses actualment són híbrides. Per tant, l’eina de monitoratge també hauria de ser híbrida per poder prendre millors decisions.

4. Proactivitat de la solució

Poder detectar els errors just quan passen és un gran avenç, però val més prevenir que curar o això diuen, veritat? A través del monitoratge també és possible prevenir els errors abans que passin, i això, implica un gran salt cap al futur.

5. Interfase gràfica i facilitat d’ús

Una interfase gràfica intuïtiva i sintètica del que està passant a la xarxa és possible amb eines com Grafana que permet entregar visualitzacions, quadres de control i transformar l’experiència de l’usuari.

6. Escalabilitat de la plataforma

És necessari establir una solució de monitoratge que permeti l’elasticitat i escalabilitat per suportar el creixement exponencial i que sigui fiable i robust. La solució de monitoratge dels serveis webs ha de ser capaç de monitorar de la mateixa manera inclús amb un augment de milions d’usuaris, i pics d’activitats segons l’hora del dia i la temporada de l’any.

7. Eines de monitoratge

Per últim, volem mencionar algunes de les eines de monitoratge com Pandora FMS, Nagios, Zabbix. A Ilimit tenim una llarga experiència en la implementació i parametrització de solucions de monitoratge i et podem ajudar a mantenir les mesures de seguretat existents i seguir amb l’anàlisi inicial i protocols establerts.

La transformació digital i la implementació de noves tecnologies està generant un augment de la complexitat dels sistemes d’informació i més dependència de la tecnologia.

L’increment del nombre de dispositius i parcs informàtics dins d’una mateixa empresa ha fet necessari establir fluxos de tràfic, analitzar i gestionar la infraestructura IT de les empreses.

El monitoratge de les xarxes permet aprofitar els recursos de hardware, prevenir incidències i detectar els problemes en un futur, mentre estalvies costos i temps.

CTA ebook cloud computing

Prenem un cafè?

Quedem per xerrar i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos