10 gener, 2019
Avantatges i desavantatges del Cloud Hosting

Quins són els avantatges i desavantatges del Cloud Hosting?

El cloud hosting és l’allotjament web que utilitzen diferents servidors per a augmentar el rendiment web i maximitzar el temps d’activitat. En aquest post analitzarem els avantatges i desavantatges del cloud hosting.

El cloud hosting requereix molts servidors i un gran control mitjançant un software capaç de moure, ampliar o reduir recursos en temps real d’acord amb els requisits i necessitats del moment.

Segons un informe de Dell, les empreses que inverteixen en big data, núvol, mobilitat i seguretat gaudeixen d’una creixença d’ingressos fins a un 53% més ràpid que els seus competidors.

Cada vegada més les empreses reconeixen els nombrosos beneficis del cloud computing, amb l’objectiu d’administrar les seves organitzacions de manera més eficient, oferir millors serveis als clients i augmentar els marges de guanys generals.

Avantatges del cloud hosting

Escalabilitat i flexibilitat

L’avantatge clau de l’allotjament al núvol és l’escalabilitat. Els múltiples servidors del cloud hosting ofereixen la possibilitat d’augmentar la capacitat addicional. Això permet flexibilitat per fer front a onades de trànsit inesperades i crear una infraestructura que possibiliti el creixement d’acord amb els requisits.

Optimitatció de costs

L’estalvi de cost potser un altre dels avantatges més destacables del cloud hosting. El cloud computing permet estalviar costs sense necessitat d’invertir capital per administrar i mantenir el mateix hardware.  Gràcies al pagament per ús, les grans empreses i les pimes poden permetre’s l’ús del núvol i estalviar costs.

Més disponibilitat

La càrrega lenta de dades pot provocar l’abandonament de la navegació en la teva web, pèrdua de visites i per tant una reducció de les teves vendes. És important escollir una capacitat adequada per al teu allotjament web. El cloud hosting permet augmentar la capacitat d’emmagatzematge web de forma automàtica d’acord amb les necessitats del teu negoci i el balanceig de la càrrega.

Les xarxes de distribució de contingut o CDN allotgen dades com imatges, transmissió de vídeo, so i altres continguts multimèdia proporcionant un accés a les dades de forma més ràpida.

Els serveis de cloud hosting poden detectar instantàniament quin servidor és el més proper a un usuari determinat, minimitzant els retards i els temps de càrrega de la pàgina.

Millora la seguretat

A un entorn cloud, la seguretat és una responsabilitat compartida. El proveïdor d’emmagatzematge al núvol crea protecció en l’àmbit d’infraestructura per minimitzar els riscs de seguretat.

La recuperació de desastres és molt més fàcil, especialment si ja estàs utilitzant una arquitectura d’allotjament de diversos servidors.

Fàcil d´utilitzar

El cloud computing proporciona capacitats millorades i simplificades d’administració i manteniment TI mitjançant l’administració central de recursos, la infraestructura administrada pel proveïdor i els acords ajudats per SLA.

Els recursos són mantinguts pel proveïdor de serveis eliminant les actualitzacions i el manteniment de la infraestructura TI. La interfície d’usuari per accedir a software, aplicacions i serveis és molt senzilla, està basada en el web i no necessita instal·lació. L’SLA garanteix el lliurament, l’administració i el manteniment garantit dels seus serveis TI.

Els desavantatges del cloud hosting

Un proveïdor de confiança

Cada projecte té unes característiques especials. Abans d’implementar un servei de cloud hosting és essencial realitzar un estudi per determinar si és necessari o no per al nostre projecte. En tractar-se d’una tecnologia molt recent i no saber des d’on s’executen les aplicacions, és important comptar amb un proveïdor de confiança i experiència i que estigui obert a auditories. Segons Gartner, els proveïdors també han d’adherir-se a la llei de protecció de dades.

Seguretat

La seguretat i el proveïdor de confiança són aspectes que van molt relacionats. Els nostres comptes bancaris, dades dels teus clients o futurs projectes d’ampliació de l’empresa estan a les mans del nostre proveïdor que podria tenir algun problema tècnic, per això, el teu proveïdor ha de garantir la seguretat a la teva xarxa i evitar les vulnerabilitats i d’altres riscs.

Temps d’inactivitat

El temps d’inactivitat també pot ser un inconvenient encara que depèn del tipus d’allotjament al núvol que escullis. Alguns proveïdors d’allotjament al núvol poden tenir problemes amb el temps d’inactivitat com a revenedors o aquells que no són particularment exhaustius a la configuració.

Accessibilitat

El fet que el teu proveïdor d’allotjament sigui al núvol genera una dependència amb l’accés a internet. En general, l’accés a Internet no és difícil d’aconseguir, però fins i tot així augmenta la possibilitat que la seva informació i lloc web estiguin vinculats a la confiança del seu proveïdor de serveis d’Internet.

El Cloud Hosting és ideal per a projectes de negoci que freqüentment requereixen estabilitat, rendiment i escalabilitat. En l’actualitat, el sector eCommerce està apostant pel cloud hosting i els seus beneficis pel que fa a disponibilitat, temps de càrrega i flexibilitat. El seu allotjament web requereix unes condicions a mida.

Abans d’adquirir un servei de cloud hosting, et recomanem estudiar el teu projecte profundament i comparar molt bé les prestacions i característiques que t’ofereix cada proveïdor, així com verificar que es tracti d’un proveïdor de confiança i que disposa d’experiència en projectes similars.

Vols prendre't el vermut amb nosaltres?

Quedem i t'ajudem en el que necessitis.
Contáctanos