11 maig, 2021
google

Avantatges de migrar a Google

Si Amazon Web Services i Microsoft Azure són els dos principals proveïdors de serveis cloud en l’àmbit mundial, Google Cloud Platform (GCP) s’ha convertit en la tercera alternativa per contractar serveis en el núvol.

GCP ofereix més de 90 serveis perquè empreses i professionals puguin treballar de forma més ràpida i eficient, incrementant la seva mobilitat i flexibilitat, i traient el màxim partit als beneficis de la computació en el núvol.

Alguns dels serveis que es poden contractar a Google són Cloud Storage, per a emmagatzematge web, Google Cloud Vision API, per a elaborar anàlisi de grans quantitats d’imatges, Cloud Security Scanner, per a anàlisi web de vulnerabilitats o Google Kubernetes Engine, per treballar amb clúster de contenidors, entre altres serveis.

Per què mirar a Google

Google és una empresa que sempre ha destacat per la seva aposta per la innovació i el treball en cloud, sent la gran majoria dels seus serveis per a usuaris basats en aquest model en el núvol (Gmail, Drive, Sheets o Docs, per exemple).

Per al sector empresarial i de desenvolupament, Google aposta per oferir una sèrie de serveis en el núvol flexibles i robustos perquè puguin crear entorns de treball eficients i incrementar el rendiment i productivitat del negoci.

Els principals avantatges de migrar al núvol amb els serveis de GCP són:

Virtualització

L’ús de màquines virtuals és un aspecte fonamental per poder treballar en cloud. Amb Google Compute Engine es poden desplegar instàncies de màquina virtual amb auto escalat, instal·lar qualsevol sistema operatiu en elles, etiquetar per a una fàcil identificació, i en definitiva, tenir una alta capacitat de gestió i control sobre aquestes.

Infraestructures de xarxa

Amb GCP es pot treballar amb centres de dades interconnectats a escala mundial per facilitar l’accés a la informació que maneja l’empresa. Compta amb Google Cloud CDN, la seva pròpia xarxa perimetral de continguts per lliurar als usuaris una major velocitat de càrrega de llocs web i aplicacions.

Els servidors de Google Cloud es troben distribuïts en més de 200 països, abastant 25 regions i 60 zones diferents.

GCP ofereix serveis per equilibrar la càrrega web i distribuir de forma òptima el trànsit web en diferents instàncies, aconseguint incrementar la disponibilitat i la tolerància a fallades. Aquests serveis inclouen balanceig de càrrega HTTP i TCP / UDP i equilibri de càrrega SSL.

Emmagatzematge en el núvol

Un dels aspectes fonamentals per migrar al núvol és l’emmagatzematge de la informació que maneja l’empresa. És aquest aspecte, GCP ofereix emmagatzematge en bloc (amb discos persistents HDD o unitats SSD) o emmagatzematge distribuït, on s’emmagatzemen les dades com objectes. El servei d’emmagatzematge de Google es denomina Cloud Storage.

Seguretat de la informació

Un altre aspecte que preocupa qualsevol empresa i organització quan decideix migrar al cloud és la seguretat. GCP compleix amb els principals estàndards de compliment, el que garanteix que s’implementen polítiques i processos de seguretat molt rigorosos.

Amb el servei d’Administració de Claus en el núvol es poden controlar les claus de xifrat per tenir un major control sobre la seguretat de les dades.

Per gestionar i controlar els usuaris disposa del servei Cloud Identity and Access Management (IAM), que afegeix polítiques d’accés restrictives i autenticació multifactorial.

Gestió de dades amb BigQuery

Google BigQuery és un dels serveis més valorats de GCP. Amb aquesta eina d’emmagatzematge de dades es resol el problema de no disposar de la infraestructura necessària per allotjar, organitzar i analitzar grans quantitats d’informació.

BigQuery permet fer cerques SQL en un ampli volum de dades amb alta velocitat, aconseguint resultats en temps real (en només uns segons). Qualsevol lloc des del qual pugui extreure informació pot connectar-se amb BigQuery, amb l’objectiu d’emmagatzemar i analitzar informació, crear informes i panells visuals i poder compartir la informació d’en un entorn d’alta seguretat.

Preu dels serveis

Quan es comparen els preus dels serveis Google vs Azure, o amb AWS, es pot apreciar que en molts casos la migració a GCP té un cost inferior. La mateixa Gartner (prestigiosa empresa de consultoria i investigació de TI) reconeix GCP com una oferta cloud centrada en el client, en incloure preus flexibles i grans descomptes.

Com preparar el teu projecte de migració a Google

A l’hora de planificar una migració a Google Cloud Platform és important tenir en compte una sèrie de factors, per poder abordar aquest projecte de canvi de forma eficient, i sense que l’activitat del negoci es vegi interrompuda o afectada negativament.

  • Definir els entorns involucrats. Cal fer un estudi de les necessitats de l’empresa i definir que processos, tasques, sistemes i dades que passaran al núvol i quines romandran en local (en GCP és possible treballar en una xarxa híbrida). Aquesta fase d’avaluació ha de ser exhaustiva per poder tenir clara la realitat del negoci i les seves necessitats.
  • Seleccionar serveis a contractar. Coneixent els entorns es poden triar aquells serveis de GCP que són apropiats per a l’empresa. Des de contractar serveis d’infraestructura, fins a aplicacions en el núvol, consola de seguretat, o tallafocs, entre altres opcions. S’ha de planificar en aquesta etapa tots els aspectes relacionats amb la migració, com la distribució de les càrregues de treball i les eines de xarxa, establint una estratègia de migració amb prioritats (confeccionar un calendari per a la implementació és altament recomanable).
  •  Formació i proves. Abans de passar a la fase d’implementació s’ha de definir les necessitats de formació de personal perquè puguin gestionar de forma eficient les noves eines de GCP. Provar algunes d’aquestes eines abans de fer la migració és la millor manera de calibrar el seu futur impacte i poder prendre les mesures necessàries perquè la seva adopció sigui senzilla.

Com migrar a Google de la manera correcta

Per realitzar una migració a Google Cloud Platform i així disposar d’un entorn ofimàtic en el núvol, és important comptar amb l’assessorament d’una empresa professional i especialitzada en migracions Cloud.

A Ilimit t’assessorem perquè puguis triar els serveis que la teva empresa necessiti per poder realitzar una migració a Google Cloud de la manera correcta, aconseguint que el canvi aporti grans resultats al negoci en aspectes com agilitat, rendibilitat i productivitat.

A l’hora de triar Google Cloud o AWS és important conèixer les característiques i serveis que ofereixen aquestes plataformes al núvol. Tot i que AWS i Azure són dos proveïdors molt potents de serveis cloud, GCP és una gran alternativa, sobretot per a petites i mitjanes empreses que volen fer el salt al núvol, i busquen una plataforma que els ofereixi serveis senzills d’implementar i amb un cost econòmic ajustat.