19 febrer, 2021

Beneficis de l’Automatització de Proves

Les noves tecnologies de la computació, l’ús de metodologies àgils i l’adopció de filosofies de desenvolupament com DevOps s’han reduït de forma notable els temps de desenvolupament de software. Aquesta reducció en el cicle de desenvolupament ha posat de manifest la necessitat de disposar de proves automatitzades per poder garantir una millor eficiència i qualitat del software obtingut.

Aquest tipus de proves han de ser automatitzades per accelerar els temps, abaratir els costos, incrementar la qualitat del software i alliberar els equips de treball perquè puguin centrar-se en altres tasques que generin valor.

Què és l’automatització de proves

Es coneix com a automatització de proves al procés de realitzar proves o test de manera automàtica, gestionant aquestes dades per poder augmentar la qualitat del software desenvolupat.

Les proves manuals repetitives consumeixen molt de temps i recursos, estant subjectes també a l’error humà. Aquest tipus de proves són les que s’han de realitzar de forma automàtica utilitzant eines específiques per a això.

Les proves manuals s’orienten principalment pel que fa a la interfície d’usuari, mentre que les proves automatitzades ho fan en arquitectures orientades a serveis.

Quines les característiques de l’automatització de proves

Les proves automatitzades compten amb unes característiques o han de complir amb una sèrie de criteris definits com són:

  • Han de ser repetibles. Una prova automatitzada s’ha de poder fer moltes vegades.
  • Han de ser objectives. L’automatització de proves s’ha de fer sota criteris objectius, ja que no es tracta d’una qüestió d’opinió. Per criteris subjectius es compten amb un altre tipus d’eines o proves, com els tests d’usuari on aporten la seva opinió.
  • Han de ser determinants. L’automatització de proves ha de lliurar un resultat que sigui determinant, i que si es repeteix la prova, el resultat torni a ser el mateix (o molt aproximat).

Diferència amb les proves manuals

Es poden diferenciar dos tipus de proves generals quan es desenvolupa software. Les proves manuals on és necessària la participació humana, i les proves automatitzades on s’elimina la intervenció de l’home.

Les dues proves són complementàries i necessàries en el procés de desenvolupament de software. Aquells tests que tracten amb tasques repetitives i tedioses són els ideals per a ser automatitzats, ja que ho faran de forma molt més ràpida i eficient. A més, a l’ésser repetible, es poden realitzar cada vegada que sigui necessari, com quan es produeix un canvi en el codi.

Les proves manuals per la seva banda són interessants, ja que permeten una anàlisi més profunda i una perspectiva més real. Són molt utilitzades comunament per avaluar la usabilitat i l’experiència d’usuari.

Beneficis de l’automatització de proves

No totes les proves durant el cicle de desenvolupament de software poden automatitzar, però aquelles que s’automatitzen aporten una sèrie de beneficis com:

Major precisió

L’automatització treu a l’error humà de l’equació en el procés de testatge. Amb les proves automatitzades s’eliminen els típics errors causats pels desenvolupadors quan es realitzen proves manuals.

Cada vegada que s’executa una prova automatitzada es fa de forma precisa, executant sempre les mateixes operacions, el que ofereix un resultat més precís i fiable. Durant el cicle de desenvolupament s’han d’executar les proves cada vegada que el software és modificat, podent executar-se de forma automàtica cada vegada que es facin canvis.

Executar proves de forma automàtica sempre que es realitzi un canvi assegura la qualitat en el desenvolupament de software. 

Reducció de temps i cost

Les proves automatitzades tenen un temps d’execució menor, però el seu cost inicial d’implementació és alt. No obstant això, l‘estalvi de temps s’esmorteeix aquesta inversió inicial aconseguint que siguin molt més rendibles en l’àmbit econòmic.

Una empresa aconseguirà utilitzant proves automatitzades reduir notablement el temps necessari per realitzar-les, i disminuir els costos associats.

Major reutilització

Les proves automatitzades poden repetir-se una vegada i una altra per a testejar com reacciona el software. En realitzar les proves diferents vegades es detectaran errors o processos no optimitzats que poden ser corregits.

Gràcies a poder automatitzar les proves i repetir-les constantment sense costos addicionals de desenvolupament i de forma més ràpida, es podran lliurar actualitzacions o noves versions en molt menys temps (fins i tot diversos per setmana, quan anteriorment es feia en mesos).

Incrementa la productivitat dels equips de treball

Els equips de treball es beneficien de l’automatització de proves perquè no ha d’ocupar el seu valuós temps en realitzar proves manuals constantment. La seva motivació i implicació en dedicar-se a altres tasques més complexes farà que siguin molt més productius, ajudant a incrementar el valor del software desenvolupat.

Integració contínua i l’automatització de proves

El concepte d’integració contínua (IC) en DevOps implica que el treball de diferents desenvolupadors o equips de treball s’estigui bolcant i executant constantment. Per poder provar aquests canvis continus de codi cal utilitzar proves automatitzades, ja que manualment consumiria molt de temps i seria molt costós.

Les proves automatitzades permeten un flux d’informació continu per poder identificar i resoldre problemes de codi, i per decidir quan s’està a punt per passar a producció.

La implementació de la integració contínua no seria possible sense l’automatització de processos i proves. Aquesta automatització al llarg del cicle de desenvolupament va reduir els temps de posada en producció i poder unificar el desplegament, aconseguint un software o funcionalitats de més qualitat.

L’automatització de proves és la base de noves metodologies de desenvolupament de software com DevOps o Agile, on es fomenta el treball, s’acceleren els processos i es persegueix aconseguir una major eficiència i qualitat.

L’ús de proves automatitzades durant tot el cicle de desenvolupament de software permet reduir el temps i cost de desenvolupament, aconseguint un lliurament molt més ràpid del software (o funcionalitats d’ell mateix) amb un major nivell de qualitat.

L’automatització de proves redueix el nombre de proves manuals que es realitzen, alliberant als equips de treball que poden centrar-se en activitats complexes o que aportin més valor (obviant aquelles tedioses i repetitives que es realitzen ara de forma automatitzada).

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos