30 juny, 2020
Beneficis del núvol per a la meva empresa

Beneficis del núvol per a la meva empresa

Les empreses sempre estan buscant noves maneres de millorar els seus processos i manera de treballar per a ser més ràpides i eficients, per a aconseguir una major productivitat i incrementar la seva competitivitat en el mercat. L’ús de les noves tecnologies és un dels factors que permet aconseguir aquest objectiu de millora contínua de les empreses. Per exemple, els avantatges del núvol permeten que empreses i organitzacions obtinguin un major rendiment i seguretat en l’ús de les seves dades.

En aquest article veurem què és l’emmagatzematge en el núvol i quins són els principals beneficis que s’obté de treballar amb les dades en cloud.

En què consisteix l’emmagatzematge en el núvol

L’emmagatzematge en el núvol consisteix a guardar les dades que maneja una empresa o organització en servidors externs a aquesta. Això vol dir que les dades estaran externalitzades i podran beneficiar-se de tots els avantatges que ofereixen aquest tipus de sistemes d’emmagatzematge.

Per a emmagatzemar en cloud i començar a treballar en el núvol és necessari contractar un proveïdor de serveis en el núvol. Existeix en el mercat una gran oferta de proveïdors d’emmagatzematge cloud on triar aquell que s’adapti millor a les necessitats de l’empresa. Aquestes empreses cobren una quota (normalment mensual) per l’emmagatzematge online, podent modificar-se les condicions contractades en qualsevol moment de manera efectiva i ràpida.

Pujar arxius al núvol és un procés molt ràpid i senzill gràcies a les tecnologies actuals que permeten connexions estables, veloces i segures.

El Cloud Computing s’ha convertit en una forma habitual de treball tant per a particulars (per exemple, per a emmagatzemar fotografies o documents) com per a les empreses.

Avantatges del núvol per a la meva empresa

Utilitzar el núvol per a emmagatzemar les dades d’una empresa aporta una sèrie de beneficis entre els quals es poden nomenar de forma destacada.

Reducció de costos en infraestructura

La contractació d’un servei cloud per a emmagatzemar les dades en el núvol redueix significativament la inversió econòmica que ha de realitzar una empresa en infraestructures com són servidors, racks, sistemes NAS i similars.

Tots aquests dispositius tenen un consum elèctric que serà eliminat de la llista de despeses de les empreses, així com les despeses relacionades d’actualització, reparació i manteniment d’aquests dispositius de maquinari.

Eliminar les barreres de l’espai i del temps

Les dues principals característiques de treballar en el núvol tenen a veure amb l’eliminació de les barreres de l’espai i del temps. Això vol dir:

  1. Les dades seran accessibles des de qualsevol lloc, no necessitant estar en les instal·lacions o oficines de l’empresa per a poder treballar amb ells.
  2. Les dades seran accessibles en qualsevol horari, evitant haver de limitar-se als horaris de treball.

Aquestes dues característiques permeten que els empleats puguin conciliar la seva vida personal amb la laboral i faciliten el seu treball.

Independent de dispositius i sistemes operatius

Altres característiques destacades de l’emmagatzematge en el núvol són la seva flexibilitat i adaptabilitat. La informació serà accessible des de qualsevol dispositiu com a ordinadors personals, portàtils, tauletes o telèfons intel·ligents, i seran independents del sistema operatiu (Windows, Android, Linux, etc.) i navegador (Chrome, Edge, Opera o Firefox, per exemple) que s’utilitzi.

L’emmagatzematge cloud és flexible i escalable, adaptant-se a les necessitats d’emmagatzematge de cada moment. És molt senzill i ràpid ampliar la capacitat d’emmagatzematge sense necessitat de comprar nous dispositius o haver de detenir els sistemes per a incrementar aquesta capacitat.

Facilita el treball col·laboratiu

En guardar en el núvol els diferents documents i informació de l’empresa, tots els usuaris (o els usuaris amb els permisos adequats assignats) podran accedir a aquests.

El treball en el núvol permet que diversos usuaris puguin treballar en el mateix document de manera simultània, eliminant la necessitat que es trobin en el mateix lloc per a poder realitzar-lo.

Augment en la seguretat de la informació

Avui dia la seguretat de la informació és primordial per a les empreses perquè les dades són potser el seu actiu més valuós. Treballar en el núvol permet disposar d’una gran seguretat de la informació, ja que:

  • Davant qualsevol desastre com a incendis, inundacions o talls d’electricitat les dades romandran fora de perill en trobar-se en servidors externs a l’empresa.
  • Les mesures de seguretat amb la qual compten els proveïdors Cloud seran superiors a les que s’implementin en una empresa concreta.
  • Un sistema de còpies de seguretat automatitzat en el núvol permetrà disposar d’una còpia de les dades actualitzades. En cas de necessitat les dades podran ser recuperats en poc temps minimitzant les possibles pèrdues d’informació.
  • Els proveïdors de serveis en el núvol garanteixen les mesures necessàries perquè les dades compleixin amb les normatives legals vigents sobre la protecció de dades, com el Reglament Europeu de protecció de dades (GDPR).

Incrementa el rendiment del personal

Disposar de la informació adequada en el moment just és indispensable per a poder tancar negocis, realitzar vendes, signar contractes, etc. Amb l’emmagatzematge en el núvol, els treballadors veuran incrementat el seu rendiment accedint a les dades necessàries per a fer el seu treball de manera immediata, evitant situacions on la falta d’un document pugui posar en perill una operació.

Treballar en el núvol és senzill

No és necessari realitzar una formació o passar llargs períodes treballant en el núvol. Els sistemes d’emmagatzematge cloud són intuïtius i senzills, permetent que en molt poc temps les empreses puguin guardar la seva informació i treballar en el núvol (fent que els costos d’implementació del núvol siguin baixos).

Migrar les dades al núvol farà que les empreses es beneficiïn de tots els avantatges d’aquesta mena d’emmagatzematge. Amb l’emmagatzematge en el núvol les dades estaran més segurs, seran accessibles des de qualsevol lloc, a qualsevol hora i des de qualsevol dispositiu, i facilitaran el treball cooperatiu i incrementaran el rendiment del personal de l’empresa.

Tota empresa que vulgui ser competitiva en el mercat actual on prima l’enfocament cap a la satisfacció al client, i on s’ha de ser ràpid i eficient en la presa de decisions, ha d’optar per treballar en el núvol. 

L’emmagatzematge cloud permet incrementar la productivitat general de l’empresa i realitzar una millor gestió del temps. Però moltes vegades no tot té cabuda en una solució de cloud pública i és necessari recórrer a una solució que combini el privat amb el públic, com és el cloud híbrid, que  ofereix els avantatges d’ambdós, aprofitant les infraestructures ja existents en l’empresa.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos