9 desembre, 2021
Nube_seguridad

Com saber si el cloud és realment segur

En un món on els ciberatacs són notícies de portada dels principals mitjans de comunicació, cada vegada són més les empreses que aposten per guardar les seves dades en el núvol i apostar pel cloud computing per gestionar els seus processos de negoci. Aquesta migració al núvol sembla contradictòria en relació amb la seguretat de la informació i dels sistemes informàtics, però res més lluny de la realitat.

El núvol és segur per a arxius i programes, ja que la seva infraestructura està dissenyada amb la ciberseguretat com a focus principal del seu desenvolupament. Els proveïdors de serveis cloud compten amb infraestructures segures i software de seguretat avançats que garanteixen el màxim nivell de seguretat en els accessos remots als seus servidors.

7 raons per les quals el cloud és un entorn segur

Emmagatzemar dades en el núvol avui dia ofereix major seguretat que guardar les dades en servidors o dispositius locals.

A continuació, t’oferim set motius pel que apostar pel cloud farà que la seguretat de les teves aplicacions i dades sigui la solució ideal.

1. Encriptació de dades

Una de les principals raons per les quals treballar en el núvol és segur es deu a l’encriptació de dades utilitzant certificats de seguretat SSL i TCL. Totes les dades que es transfereixen són encriptats el que garanteix la integritat i privacitat en el núvol. Fins i tot si un tercer no autoritzat arribés a interceptar informació, no podria accedir al seu contingut al no disposar de les claus d’accés a aquesta.

2. Seguretat física dels data centers

Moltes persones desconeixen la seguretat física i els sistemes de protecció amb els quals compta un centre de dades. En aquests data centers existeix un control ferri amb els accessos físics de personal i implementen sistemes de videocàmeres de seguretat per garantir que només pugui accedir personal autoritzat.

A més, en un centre de dades es disposa de molts sistemes que garanteixen la seguretat i disponibilitat dels serveis com:

  • Sistemes de refrigeració per mantenir la temperatura i humitat ideal per al funcionament dels servidors i dispositius.
  • Sistemes d’energia alternatius que garanteixin el seu funcionament en cas de tall en el subministrament elèctric.
  • Connexions a internet auxiliars de gran velocitat per a garantir sempre l’accés.
  • Sistemes de disaster recovery per impedir que catàstrofes com incendis o inundacions interrompin el servei.

Quan es parla de cloud computing i emmagatzematge en el núvol tot sembla eteri i virtual, quan en realitat hi ha una gran infraestructura darrere que compta amb grans mesures de control i seguretat, que són la base de tota la ciberseguretat de sistemes, serveis i dades.

3. Accés segur

Un dels punts crítics del cloud és l’accés dels usuaris als serveis. Per garantir un alt nivell de seguretat s’utilitzen sistemes com:

  • Polítiques d’accés. Aquestes polítiques marquen el camí a seguir per accedir als serveis en el núvol, amb una sèrie de bones pràctiques i unes limitacions que minimitzen els riscos a l’hora que els usuaris es connectin al cloud.
  • Contrasenyes segures. Forçant l’ús de contrasenyes robustes i segures s’eliminen molts dels riscos associats als accessos a serveis en el núvol.
  • Connexions punt a punt. Amb connexions punt a punt és més senzill controlar qui accedeix i quan accedeix a un sistema o servei.
  • Connexions a través de VPN. Les xarxes privades virtuals creen un “túnel” de seguretat que permet accedir al cloud de manera segura, protegint al seu torn la identitat de l’usuari.

4. Professionals de la ciberseguretat

Els proveïdors cloud compten amb treballadors altament qualificats que tenen coneixements avançats en ciberseguretat. Aquestes persones s’encarreguen de monitorar, configurar i gestionar els serveis cloudactuant de manera proactiva per a evitar problemes de seguretat, fins i tot abans que ocorrin.

Per exemple, gràcies a comptar amb professionals de la ciberseguretat és possible configurar de manera òptima els serveis cloud i així eliminar una de les majors vulnerabilitats del núvol.

5. Sistemes de control i protecció garantits

Els serveis cloud compten amb els principals certificats de seguretat a nivell internacional. També realitzen auditories i controls periòdics per garantir que la seva capacitat de reacció i nivell de seguretat és el més alt. En Ilimit per exemple comptem amb la certificació ISO 27001 en seguretat de la informació.

A més, incorporen eines automatitzades d’inspecció i control per buscar vulnerabilitats, incompliments de les polítiques de seguretat, ús de dispositius no autoritzats, detecció de sistemes operatius o software desactualitzat, etc.

6. Alta disponibilitat

En un entorn cloud és molt més segur emmagatzemar la informació per garantir l’accés a la mateixa en qualsevol moment. Els servidors en el núvol són redundants pel que, davant qualsevol problema o incidència, es traslladen de manera automàtica a altres servidors amb les mateixes característiques (utilitzant tecnologia de virtualització), garantint que el servei segueixi en funcionament.

7. Visibilitat i transparència

La gestió de la seguretat en els serveis en el núvol es caracteritza per un alt nivell de transparència. Els sistemes de monitoratge i control permeten apreciar tot l’entorn i detectar qualsevol incidència que pugui posar en risc dades i sistemes.

Els grans problemes en qüestió de seguretat es troben en els propis usuaris i en els dispositius que es connecten sense autorització als sistemes. En els serveis cloud s’implementen sistemes de control per minimitzar els riscos relacionats amb les males pràctiques dels usuaris, així com traçar mapes precisos dels equips connectats per evitar que dispositius no autoritzats acaben connectats.

La seguretat d’emmagatzematge en el núvol és la clau per vèncer la barrera que moltes empreses, persones i organitzacions tenen a l’hora de fer el salt al cloud. Utilitzar aplicacions cloud o gestionar tota la informació en el núvol, són processos fonamentals perquè una empresa pugui créixer i ser més competitiva en el mercat globalitzat i digitalitzat en el qual ens trobem. 

La seguretat de la informació és un dels punts forts de la infraestructura cloud, fent que aquest model d’emmagatzematge i treball remot sigui l’ideal per elevar a una empresa a un nou nivell, garantint el seu creixement i viabilitat.

Bon profit!

Treballem fins i tot a l'hora de sopar. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos