13 juliol, 2021
Content_Delivery_Network

Tot el que has de saber sobre Content Delivery Network

Ens trobem en plena era digital on el mercat s’ha globalitzat i les empreses ofereixen els seus productes i serveis en qualsevol part del món. Aconseguir que una pàgina web funcioni de manera òptima independentment del lloc des del qual s’accedeixi a aquesta, és possible gràcies a l’ús de xarxes de distribució de contingut.

Les CDN s’han convertit en la millor alternativa per a poder oferir un servei de qualitat a l’usuari, amb un accés àgil i segur al contingut web que proporciona una empresa, bé sigui a través de la seva pàgina web o d’un e-commerce.

A continuació, veurem què és CDN i com funciona i per què és tan important utilitzar aquest servei en un projecte web.

Què és CDN

Una xarxa de distribució de continguts o CDN (Content Delivery Network) consisteix en un conjunt de servidors que es troben interconnectats i distribuïts en diferents zones geogràfiques, amb l’objectiu de proporcionar contingut d’internet en caché des de la ubicació més pròxima a l’usuari. 

Utilitzant una CDN s’incrementa el rendiment d’una pàgina web en reduir el temps de transferència del seu contingut. Aquest tipus de xarxes de distribució també redueixen de manera considerable la latència, factor fonamental per a poder realitzar processos a través d’internet com videoconferències en temps real o streaming.

Si no s’utilitza una Content Delivery Network, el recorregut de les dades quan un usuari d’una ubicació llunyana al servidor web realitza una petició d’accés, és molt més llarg, fent que el temps de càrrega del contingut sigui molt major i afectant el rendiment i fluïdesa del lloc web.

Com funciona una CDN

El procés que segueix una CDN és simple. Quan l’usuari accedeix al contingut d’una pàgina web, el software de la CDN selecciona de manera dinàmica el servidor que està més a prop de la seva ubicació i envia la seva sol·licitud d’accés. El servidor de destí, abans de lliurar el contingut sol·licitat a l’usuari, comprova que no hi ha modificacions sobre el contingut que guarda al caché respecte al servidor original, per a assegurar que el lliurament final a l’usuari sigui actualitzada.

Amb aquest procés s’elimina la distància que han de recórrer les dades fins a la ubicació de l’usuari, en fer-lo des del servidor més pròxim possible. 

Els proveïdors de CDN es recolzen també en sistemes de balanceig de càrrega, unitats d’estat sòlid d’alta velocitat d’emmagatzematge i compressió intel·ligent de dades per a ajudar al fet que les dades arribin encara més ràpid a l’usuari final.

Tipus de CDN

Existeixen dos tipus de CDN que es poden utilitzar en una web:

  • CND de proxy invers. En aquest tipus de CDN, d’un a diversos servidors es configuren per a actuar com si es tractés del servidor original, protegint-lo d’atacs externs i accelerant el procés de lliurament de contingut a l’usuari.
  • CND per subdomini. Amb aquest tipus de CDN es persegueix una disponibilitat gairebé del 100% en utilitzar un Host Anycast (solució per a aixecar servidors de suport de manera instantània si algun servidor amb còpia del contingut cau).

Avantatges d’una CDN

Utilitzar un servei Content Delivery Network per a una pàgina web o botiga virtual aporta nombrosos beneficis entre els quals podem destacar:

Millora dels temps de càrrega

L’usuari final sempre es connecta al servidor més pròxim a la seva ubicació, reduint de manera notable el temps de càrrega, així com la latència. És una solució ideal per a reduir la taxa de rebot, o nombre d’usuaris que abandonen una web abans d’interactuar amb ella, principalment perquè demora massa a carregar. No sols perquè els usuaris es connecten al servidor geogràficament (o en termes de proximitat de xarxa) més pròxim, sinó també perquè el servidor origen es veu descarregat per l’ús de CDN tant per a les peticions web, com, per exemple, perquè la CDN sol fer també de terminació SSL.

Increment del nivell de seguretat

Amb una CDN la seguretat web s’eleva a un nou nivell, disposant de sistemes de mitigació d’atacs per denegació de servei (DDoS), protecció WAF (contra llocs falsos i scripts XSS) o mitigació de bot, entre altres.

Màxima disponibilitat

Les xarxes CDN són capaços de suportar grans quantitats de trànsit web, utilitzen servidors distribuïts i tenen sistemes per a evitar que les fallades en un servidor afectin el lliurament del contingut a l’usuari.

Amb una CDN la disponibilitat d’un lloc web és gairebé d’un 100%, garantint que els usuaris sempre puguin accedir al contingut independentment de la seva ubicació o horari d’accés.

Optimització del contingut web

El lloc web s’emmagatzema en memòria caché dels diferents servidors per a un ràpid lliurament a l’usuari final. A més, s’utilitza una combinació de serveis destinats a optimitzar el contingut web i garantir un lliurament ràpid i segur (distribució de càrrega, minificació d’uns certs continguts, recompressió d’uns altres, etc.).

Facilita la internacionalització de l’empresa

Per als negocis que volen fer el salt i començar a realitzar transaccions comercials més enllà de les seves fronteres, utilitzar CDN els permet oferir els seus serveis digitals amb el mateix rendiment i rapidesa que als seus clients locals o nacionals.

Gràcies a l’acceleració en la càrrega de les pàgines i millorar els temps de resposta, l’experiència d’usuari dels clients d’altres països serà òptima.

La xarxa d’entrega de contingut Cloudflare

Entre les diferents opcions de CDN existents a nivell mundial, Cloudflare és una de les més populars. Es tracta del Content Delivery Network més utilitzat a causa de la seva flexibilitat, el seu gran nombre de centres de dades per tot el món, la seva total compatibilitat amb WordPress (o qualsevol altre CMS o framework) i el seu preu (fins i tot disposa d’una versió gratuïta per a poder provar el servei i avaluar el seu rendiment).

Els principals centres de dades de Cloudflare es troben als Estats Units i Europa, encara que també tenen presència a Àsia, Llatinoamèrica, Àfrica i Austràlia. Aquest és un dels grans avantatges de Cloudflare respecte a la seva competència, pràcticament en qualsevol lloc del planeta pots trobar un servidor pròxim.

Cloudflare és un sistema CDN amb servidors proxy inversos amb el qual s’allibera el servidor web original (el servidor del hosting) d’una gran càrrega de treball, aconseguint un millor rendiment de la pàgina web o e-commerce (menor temps de càrrega).

Hem vist la definició de CDN, els seus tipus i avantatges, i com Cloudflare és una de les millors alternatives perquè les empreses utilitzin el millor sistema per a les seves plataformes web. En utilitzar una CDN s’aconsegueix un menor temps de càrrega, una major disponibilitat i un alt nivell de seguretat web.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos