21 octubre, 2021
Estrategia_Cloud

Què hauria de considerar una Estratègia Cloud

La majoria d’empreses comencen a ser conscients de la importància de la migració al núvol. No obstant això, els costa entendre que no és un simple procés de canvi, sinó una transformació digital i completa de la seva manera de fer les coses, que implica l’eliminació de molts processos i tasques ja assumides, i abraçar noves maneres d’afrontar els problemes i les actuacions.

Dissenyar una bona estratègia cloud és clau per poder treure el màxim rendiment a la transformació digital i al salt al núvol, podent establir objectius reals a curt, mitjà i llarg termini, i no limitar al canvi a buscar una simple reducció de costos.

A continuació, abordem una sèrie de factors clau que han de tenir-se en consideració per poder establir una estratègia cloud adaptada a les necessitats actuals del mercat i la tendència del mateix en els pròxims anys.

1. Molt més que reduir costos

El primer punt que s’ha de considerar en establir una estratègia cloud és que l’objectiu no és reduir els costos. La rendibilitat ha de ser una de les metes, però ha d’anar de la mà d’altres objectius com millorar la capacitat de resposta, la resiliència i la innovació.

És cert que la migració al núvol ofereix grans oportunitats relacionades amb l’optimització de costos, però també ofereix altres aspectes clau com:

  • Opcions de creixement a curt i mitjà termini.
  • Innovació i obrir i crear noves vies de negoci.
  • Eficiència operativa, prenent decisions més ràpides i precises.

Per desbloquejar tot el potencial del núvol és necessari conèixer a on es vol arribar amb la migració, establir les millors pràctiques per optimitzar les noves tecnologies adoptades, apostar per la innovació per oferir millors experiències i garantir el creixement, i continuar treballant en l’estratègia cloud per poder adaptar-la als nous canvis i tendències del mercat.

2. Migració completa al núvol

La transformació parcial del negoci no permetrà en els pròxims anys que l’empresa se situï en una posició de força o privilegi en el mercat. Encara que moltes empreses vulguin continuar mantenint sistemes en local, per motius de seguretat, control del negoci o por d’apostar pel núvol en unes certes tasques i processos, el núvol híbrid no els permetrà treure el màxim rendiment del cloud.

L’ús del núvol ha d’estendre’s a totes les àrees de l’empresa, mantenint en local només algun procés o tasques molt específica que no aporti valor el fet de traslladar-la al cloud.

3. Obtenir tot el valor que aporta el cloud 

Si llevem el focus dels costos, el núvol aporta una àmplia varietat de beneficis a una empresa, però és complicat aconseguir-los tots sense establir una bona estratègia cloud.

El núvol pot arribar a actuar com una poderosa eina comercial o de vendes si s’implementa de manera correcta en un negoci, facilitant altres qüestions de gran valor com el compromís i fidelitat dels clients o la motivació i identificació dels empleats, per exemple.

Per vèncer la dificultat per obtenir tot el valor del núvol és necessari quatre àrees crítiques:

  • El CEO ha d’estar al capdavant de la migració i l’estratègia cloud, no delegant les funcions de lideratge i altres responsabilitats. D’aquesta manera és més senzill aconseguir el suport de la resta de membres i equips de l’empresa per dur a terme aquest procés de canvi.
  • Centrar esforços en les possibilitats que ofereix el núvol per generar ingressos i beneficis, en lloc de centrar la majoria d’accions a optimitzar els costos i reduir les despeses.
  • L’estratègia ha d’alinear la tecnologia amb els objectius del negoci, ja que no només és una inversió en noves eines i plataformes digitals.
  • Formar al personal i atreure nou talent són dos aspectes fonamentals en una bona estratègia cloud. D’aquesta manera s’aconsegueix estar preparats pels canvis constants, les tendències i les oportunitats que presenta el mercat.

4. Aprofitar l’impacte en els ingressos

Les dades no menteixen, i les empreses que actualment lideren la tecnologia empresarial i treballen en el núvol creixen fins a cinc vegades més que les que es queden a mig camí o encara estan indecises. La seva inversió ha estat molt major, però el creixement experimentat (i potenciat per la situació creada per la pandèmia del Covid-19) és realment espectacular.

La diferència entre les empreses amb una bona estratègia cloud i les que es queden ressagades cada vegada és major. Apostar ara per la tecnologia en el núvol és pujar-se a aquest tren i poder garantir un creixement durant els pròxims anys, evitant quedar-se estancats i en una situació complicada per l’empresa.

5. Convertir-se en competidors continus

Un altre dels avantatges d’una bona estratègia de migració al núvol és el que es coneix com a competidors continus, és a dir, empreses que utilitzen el cloud no només com un destí estàtic al qual arribar, sinó com un model operatiu dinàmic que els serveix ara i en el futur.

Els competidors continus fixen la seva posició de privilegi en el mercat de dues formes diferents:

  1. Una elecció precisa dels serveis en el núvol a implementar, basats en un estudi profund de les necessitats i objectius de l’empresa.
  2. Implementar pràctiques innovadores i avançades per treure el màxim profit d’aquestes tecnologies.

Els competidors continus reinventen el seu negoci de manera constant en implantar una filosofia i manera de treballar basada en la millora i innovació contínua.

Dissenyar una bona estratègia cloud és fonamental per poder superar tots els obstacles i barreres presents en la migració al núvol, com els sistemes heretats, la transformació de models operatius implementats per molts anys en el negoci, l’adaptació o eliminació de processos i gestió de dades, el compliment de les lleis i normatives vigents, o la capacitació necessària per la força laboral.

Les empreses que han apostat per fer el salt al núvol amb totes les seves conseqüències, realitzant una gran inversió i adoptant estratègies cloud dinàmiques i innovadores, estan sent recompensades amb un major creixement, avançant-se als seus competidors i prenent una posició de força en el mercat.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos