4 maig, 2023
GitOps

Què és GitOps, com funciona i els seus beneficis

GitOps és un conjunt de pràctiques i principis que està estretament relacionat amb la filosofia DevOps. Tant GitOps com DevOps tenen com a objectiu millorar l’eficiència i la qualitat del desenvolupament i la implementació de software en trencar les sitges entre el desenvolupament, les operacions i altres equips involucrats en el cicle de vida del desenvolupament de software. 

La metodologia de DevOps comporta una àmplia gamma d’eines i pràctiques, com la integració contínua i entrega contínua (CI/CD), infraestructura com a codi (IaC) i proves automatitzades. 

GitOps és una innovadora metodologia de desenvolupament de software que està guanyant adeptes entre les organitzacions que busquen agilitar les seves pràctiques DevOps. Es tracta d’un enfocament que implica la gestió de la infraestructura i el desplegament d’aplicacions a través de sistemes de control de versions com Git. En aquest article, explorarem què és GitOps, com funciona i els seus beneficis.  

Què és GitOps?  

GitOps és un enfocament pel desplegament d’infraestructures i aplicacions que aprofita Git, un popular sistema de control de versions distribuït. A GitOps, la infraestructura es defineix com a codi i s’emmagatzema en un repositori Git. Els canvis en el codi activen unes accions automatitzades que despleguen aquests canvis en l’entorn de destinació, la qual cosa facilita el manteniment i la coherència en els entorns de desenvolupament, proves i producció.  

GitOps ofereix nombrosos avantatges a les organitzacions que l’adopten, com una major eficiència, fiabilitat, col·laboració i seguretat. 

Com funciona GitOps?  

GitOps segueix un flux de treball senzill que inclou els següents passos:  

 1. El codi de la infraestructura s’emmagatzema en un repositori Git.  
 2. L’estat desitjat de la infraestructura es defineix com a codi i es versiona a Git.  
 3. Els canvis en el codi activen un procés automatitzat que recupera l’última versió del codi de Git, la prova i la desplega en l’entorn de destinació.  
 4. La infraestructura desplegada se supervisa i audita per garantir el compliment dels requisits normatius. 

Avantatges de GitOps  

GitOps ofereix nombrosos beneficis a les organitzacions que l’adopten, entre els quals s’inclouen:  

 1. Major eficiència: GitOps automatitza els processos de desplegament d’infraestructures i aplicacions, la qual cosa es tradueix en una major eficiència i productivitat. En definir l’estat desitjat de la infraestructura com a codi i automatitzar el procés de desplegament, els equips poden estalviar una quantitat significativa de temps i recursos que, altrament, s’emprarien en tasques manuals de configuració i desplegament.  
 2. Major fiabilitat: GitOps promou un enfocament declaratiu de la gestió d’infraestructures, en el qual l’estat desitjat de la infraestructura s’especifica en codi i es versiona a Git. Aquest enfocament fa que sigui més fàcil garantir que la infraestructura desplegada sigui coherent amb l’estat desitjat, la qual cosa condueix a una major fiabilitat.  
 3. Millor col·laboració: GitOps permet una millor col·laboració entre els desenvolupadors i els equips d’operacions, ja que tots poden accedir i realitzar canvis en el mateix repositori de codi.  
 4. Major seguretat: GitOps promou un enfocament segur i auditable de la gestió de la infraestructura aprofitant les capacitats de control d’accés i auditoria integrades a Git. Això facilita el seguiment dels canvis en la infraestructura i garanteix el compliment dels requisits normatius. 

Implantació de GitOps  

La implantació de GitOps implica diversos passos clau, entre ells:  

 1. Definir l’estat desitjat de la infraestructura com a codi: El primer pas en la implementació de GitOps és definir l’estat desitjat de la infraestructura com a codi. Això implica identificar els components de la infraestructura, com servidors, bases de dades i balancejadors de càrrega, i definir les seves configuracions com a codi.  
 2. Emmagatzematge del codi de la infraestructura a Git: El següent pas és emmagatzemar el codi de la infraestructura a Git. Això implica crear un repositori Git i enviar el codi de la infraestructura al repositori.  
 3. Establir un procés automatitzat: El següent pas és configurar les accions automatitzades necessàries que recuperin l’última versió del codi de Git, la provin i el desplegament en l’entorn de destinació.  
 4. Supervisió i auditoria: Un cop desplegada la infraestructura, és important supervisar-la i auditar els canvis per garantir el compliment dels requisits normatius. 

Vegem un exemple 

Un exemple pràctic de GitOps seria implementar una aplicació de Kubernetes utilitzant Git com a interfície principal. Un possible flux de treball seria el següent: 

 • Els desenvolupadors envien els seus canvis de codi a un repositori de Git. 
 • Una eina GitOps com Argo CD monitora el repositori a la recerca de canvis. 
 • Quan es detecta un canvi, Argo CD desplega l’aplicació en un clúster de Kubernetes segons la configuració emmagatzemada al repositori de Git. 
 • Si cal realitzar algun canvi, com escalar l’aplicació o actualitzar la seva configuració, els desenvolupadors poden realitzar aquests canvis en el repositori de Git i Argo CD els implementarà automàticament en el clúster de Kubernetes. 

En conclusió, GitOps és una metodologia eficaç per gestionar el desplegament d’infraestructures i aplicacions. Seguint les millors pràctiques, com la definició de configuracions com a codi, l’ús d’un enfocament declaratiu, la implementació de canalitzacions automatitzades, la supervisió i l’auditoria, l’ús d’indicadors de funcions i la implementació de les millors pràctiques de seguretat, les organitzacions poden treure el màxim partit de GitOps i assolir els seus objectius de DevOps. 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos