10 setembre, 2020
Bona gestió d'infraestructures

La importància d'una bona gestió d'infraestructures

Les empreses que el seu core de negoci se centra en recursos i serveis allotjats en el núvol necessiten una excel·lent gestió de la seva infraestructura IT, aquesta gestió és vital per a garantir que tots els processos de negoci puguin realitzar-se de manera eficient i continuada, reduint el nombre d’incidències i aportant agilitat a l’hora d’aplicar solucions a qualsevol problema.

Així doncs la correcta elecció d’un proveïdor cloud és molt important, és necessari tenir en compte que s’adapti a les necessitats de cada projecte i a la companyia per a poder garantir el bon funcionament i la continuïtat del negoci.

Davant els diferents problemes que poden sorgir amb la infraestructura tecnològica d’una empresa, el monitoratge de la mateixa es presenta com la clau per a poder solucionar-les de manera eficient.

Molts dels problemes relacionats amb la infraestructura tecnològica estan vinculats al seu caràcter dinàmic, on s’introdueixen modificacions de codi, s’agreguen noves tecnologies o apareixen noves necessitats.

Els projectes evolucionen al llarg del temps creant situacions que afecten la infraestructura i poden generar problemes. Algunes d’aquestes incidències es generen quan:

Els projectes evolucionen i creixen, per la qual cosa es produeixen canvis, com per exemple, afegir noves funcionalitats que puguin ser causa de conflictes o incidències amb la infraestructura IT actual.

La demanda de recursos és un altre aspecte que pot variar al llarg de la vida d’un projecte, bé per un increment considerable en el nombre d’usuaris, pics de connexions simultànies, o altres causes similars. En aquests casos es poden generar problemes greus amb la infraestructura, com un baix rendiment (lentitud), caigudes de sistemes o comportaments singulars.

Tot l’ecosistema d’aplicacions que utilitzi una empresa, així com els sistemes operatius, poden generar greus problemes de seguretat si no es troben actualitzats o no disposen dels pegats de seguretat apropiats.

Aquests problemes relacionats amb la infraestructura IT implicaran que els usuaris tinguin una mala experiència, amb les conseqüències negatives associades per a l’empresa (com la pèrdua de clients per no tenir un servei degradat).

El monitoratge com a solució als possibles problemes amb infraestructura IT

Una de les principals accions que ha de realitzar-se en la gestió d’una infraestructura és el seu monitoratge. Vigilar el que passa, i tenir controlat en temps real tot el que estigui relacionat amb la infraestructura IT, aporta una sèrie d’avantatges com són:

Prevenció de problemes i incidències

El monitoratge de la infraestructura és clau per a poder detectar qualsevol situació que pugui produir un problema. En prevenir aquestes incidències es pot actuar abans que es produeixin, evitant situacions que afectin el rendiment i usabilitat.

Solucionar els problemes abans que ocorrin incrementa la satisfacció dels clients que veuen com els serveis contractats funcionen de manera òptima. A més, solucionar aquestes incidències abans que es produeixin redueix la càrrega de tasques sobre l’àrea IT, aconseguint que el personal es dediqui a altres tasques que generin valor i incrementant la seva motivació.

Accelerar l’actuació davant incidències

Molts problemes relacionats amb la infraestructura no podran ser detectats a temps i per tant no podran ser evitats. En aquests casos el monitoratge permetrà detectar-los al més aviat possible, generant avisos o alertes que permetran actuar de manera ràpida per a aplicar les mesures correctores necessàries que minimitzin els danys que puguin ocasionar.

La reducció de l’activitat és un dels riscos als quals s’enfronta una empresa en relació amb el funcionament de la seva infraestructura IT. El monitoratge és fonamental per a reduir el temps d’inactivitat del sistema o infraestructura.

Millorar la presa de decisions

Conèixer un problema abans que succeeixi o ser conscient del mateix de manera immediata permet reaccionar de forma més ràpida i eficient. El monitoratge de la infraestructura permetrà prendre millors decisions invertint menys temps per a això.

El monitoratge és vital per a la creació d’una estratègia IT, reduint riscos i amenaces i ajudant a una millora proactiva dels sistemes.

Monitorar permet conèixer el que ha ocorregut, i aprendre d’incidències anteriors per a millorar futures respostes davant de problemes similars.

Reducció de costos

Amb el monitoratge de la infraestructura es tindrà una visió real del seu funcionament i rendiment, permetent optimitzar el seu ús. Els serveis cloud són escalables i per tant permeten ajustar els recursos IT contractats segons les necessitats del projecte. El monitoratge permet fer una bona gestió de la infraestructura i per tant no pagar per recursos que no són necessaris.

El monitoratge permet mesurar l’acompliment de les solucions i així poder planificar un pressupost real sobre actualitzacions o millores, anticipant el seu cost.

Increment de la ciberseguretat

És important tenir sempre actualitzats els sistemes operatius, així com totes les eines, plataformes i aplicacions, aplicant pedaços de seguretat que eliminin vulnerabilitats, eliminin errors de codi, i que en definitiva mantinguin el projecte més segur. El monitoratge ajuda a conèixer en tot moment l’estat de les aplicacions i sistemes operatius, coneixent si existeixen noves versions o pedaços de seguretat per aplicar.

Les empreses són ens dinàmiques que varien al llarg del temps, adaptant-se als canvis del mercat i a les necessitats dels seus clients. En l’entorn actual, la tecnologia és el nucli de les empreses i afecta a tots els seus processos de negoci, per la qual cosa una bona gestió d’infraestructures IT és molt important per a garantir un bon funcionament i obtenir una bona rendibilitat.

Per a poder reaccionar de manera ràpida i eficient abans els diferents problemes i incidències associats a la infraestructura és necessari realitzar un seguiment i control d’aquesta. El monitoratge d’infraestructures IT és la clau per a una bona gestió, permetent prevenir problemes, actuar de forma més ràpida i efectiva davant problemes, incrementar la satisfacció dels clients, reduir costos de contractació i inversió en IT i incrementar la ciberseguretat.

Una bona gestió d’infraestructures ITfarà que el negoci sigui més rendible i projectarà una imatge de l’empresa professional i associada a la tecnologia i la innovació.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos