29 juny, 2021
Disaster_Recovery

La importància d'un bon pla de Disaster Recovery

La gran dependència de les empreses i organitzacions actuals de la tecnologia i internet fa necessari que disposin de mecanismes i eines que els permetin assegurar la continuïtat del negoci. Si succeeix algun incident que impedeixi l’accés a les plataformes de treball o a la informació d’una empresa, el negoci pot veure interrompuda la seva activitat amb conseqüències negatives com a disminució d’ingressos, pèrdues de clients i mala projecció de la imatge del negoci.

Les polítiques de seguretat, els sistemes de backups i el disaster recovery són fonamentals perquè una empresa pugui estar preparada davant qualsevol adversitat, podent reaccionar de forma organitzada i àgil garantint la continuïtat de la seva activitat.

Un Disaster Recovery pla permet que l’empresa pugui continuar funcionant, fins i tot si es produeixen incidents tan greus com un incendi o una inundació.

Què és un pla de Disaster Recovery (DR)

Un Disaster Recovery pla o pla de recuperació davant desastres consisteix en una sèrie d’accions i recursos que tenen l’objectiu de servir com a guia d’actuació quan es produeix algun desastre que afecta la infraestructura tecnològica de l’empresa, permetent una actuació ràpida i concisa que minimitzi els danys i permeti recuperar l’activitat amb el menor cost i temps possible.

Amb un pla de recuperació davant desastres l’empresa estarà preparada per a actuar de manera àgil i eficient quan es produeixin incidents que posin en risc el funcionament de la seva activitat, coneixent els protocols d’actuació que ha de dur a terme, i quant temps portarà la recuperació de dades i la restauració del sistema (RTO o temps de recuperació) per a continuar funcionant de manera habitual.

Un pla DR ha de ser dinàmic i estar dins de la filosofia de millora contínua del negoci, perquè l’empresa pugui estar preparada davant nous riscos i amenaces.

Quins són els riscos de patir un desastre

La utilització de centres de dades per guardar la informació i les aplicacions que utilitza una empresa dona una falsa sensació de seguretat, ja que en estar fora de les instal·lacions del negoci, sembla que no puguin produir-se problemes que afectin el seu funcionament.

No obstant això, una infraestructura sempre està exposada a situacions de risc que poden produir-se. Desastres com incendis, inundacions o talls en el subministrament elèctric poden deixar inoperatius un centre de dades, tenint com a resultat que l’empresa no pugui desenvolupar la seva activitat al no tenir accés a les seves dades i aplicacions.

Altres incidents greus que afecten de manera directa a la continuïtat del negoci són errors de hardware o software, atacs informàtics (hackers), boicot intern (per part dels mateixos treballadors) o errors humans dels usuaris o treballadors. Davant aquesta mena d’incidents, comptar amb un DR pla és la millor manera de minimitzar danys i que l’activitat de l’empresa no es vegi afectada.

Com mitigar els efectes dels desastres

Implementar un bon pla de recuperació davant desastres és la millor solució per a poder reaccionar davant aquests incidents greus que poden afectar una empresa. 

A l’hora de dissenyar un pla de disaster recovery IT s’han d’avaluar els riscos existents enfront de desastres i analitzar quin impacte podrien tenir per a l’empresa. Amb aquesta informació es poden desenvolupar polítiques i estratègies de recuperació davant desastres per a garantir la continuïtat de l’activitat del negoci.

En un disaster recovery pla s’han d’analitzar tots els processos i procediments informàtics de l’empresa i incloure solucions personalitzades per a cada tipus de fallada que pugui succeir. Analitzant els punts crítics es podrà identificar aquelles àrees que poden posar en perill el funcionament del negoci, i així implementar les mesures i accions necessàries per a protegir-los i poder reaccionar de manera immediata d’algun problema o incident.

Beneficis de comptar amb un pla de DR

Un pla de disaster recovery és la millor manera de reaccionar de manera eficient davant qualsevol contingència que es produeixi. Els principals avantatges de comptar amb un bon pla de DR per a una empresa són:

Garantir la continuïtat del negoci

Un disaster recovery pla manté la continuïtat dels serveis IT del negoci, independentment del problema o incident que ocorri, i de la gravetat d’aquest. Bé sigui un atac de denegació de servei als servidors, un incendi que afecta el centre de dades, o un error d’usuari que elimina dades importants, amb un DR es podrà actuar de manera precisa i àgil per a garantir la continuïtat del negoci, recuperant en poc temps les dades i sistemes perquè estiguin de nou accessibles.

Minimitzar les pèrdues

Una de les característiques més importants d’un pla de recuperació de desastres és la capacitat d’actuar de manera ràpida i precisa. En comptar amb els protocols d’actuació específics per a cada problema, s’actua de forma més àgil evitant o minimitzant pèrdues, tant econòmiques com d’informació.

Millorar la qualitat del servei

Les empreses que disposen d’un DR poden oferir als seus clients un alt nivell de seguretat i atenció, projectant una imatge de professionalitat i donant una atenció continuada, tant a clients, com a proveïdors i altres agents externs.

Un pla de disaster recovery evitarà que les relacions comercials del negoci es vegin interrompudes per qualsevol incident greu que afecti sistemes i dades.

Evitar conflictes legals

Quan es produeix un incident que posa en risc o exposa les dades d’un negoci es poden produir situacions greus en relació amb el compliment de les normatives sobre protecció de dades (LOPD i RGPD).

Una actuació precisa, eficient i ràpida evitarà que les dades es vegin compromesos, reduint els riscos d’un conflicte o problema legal.

La creació d’un pla de recuperació de desastres és una tasca que ha de ser prioritària per a qualsevol empresa, perquè és la millor manera de garantir l’accés a les seves dades, plataformes i aplicacions, garantint la continuïtat del negoci, encara que es produeixin incidents greus com a desastres o atacs informàtics.

Amb un disaster recovery pla una empresa incrementa la seva seguretat i fiabilitat, reduint al mínim les possibilitats de pèrdues quan es produeix un escenari de risc per a les seves dades i sistemes, fins i tot si els problemes són tan greus com un incendi o una inundació.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos