8 octubre, 2020
Redmine gestió de projectes

Redmine com a eina de gestió de projectes

Les empreses necessiten gestionar els seus projectes i processos de treball de manera ràpida i eficient, per la qual cosa l’ús d’eines avançades en la gestió de projectes suposa una gran millora en aspectes com l’agilitat, el treball col·laboratiu i la productivitat. Dins de les eines existents en el mercat, Redmine destaca per ser una solució per a gestió d’empreses i projectes molt flexible i potent, que disposa d’una àmplia gamma de complements que permeten adaptar-la a qualsevol necessitat.

Les nombroses funcionalitats i avantatges que ofereix Redmine per a la gestió de projectes ha fet que Ilimit aposti per aquesta plataforma.

Redmine és una eina multiplataforma amb llicència GNU per a la gestió i planificació de projectes. Es tracta d’una solució altament configurable que s’adapta a qualsevol classe d’empresa o projecte.

Quines són les principals característiques de Redmine

Les principals característiques de Redmine són:

  • És una plataforma web, per la qual cosa pot accedir-se des de qualsevol dispositiu independentment del sistema operatiu que s’utilitzi.
  • Està orientat a la coordinació de tasques i a la gestió de fluxos de treball.
  • Facilita i fomenta el treball cooperatiu i la comunicació dels participants.
  • És personalitzable amb l’ús de complements i temes que permeten configurar la seva aparença i incrementar el nombre de funcions disponibles.

Per a què s’utilitza Redmine

Dins de les diverses utilitats que atorga Redmine podem destacar:

  • Gestió de multiprojectes. Amb Redmine es poden gestionar diversos projectes utilitzant la mateixa interfície, però amb diferent configuració per a cadascun d’ells. La transició d’un projecte a un altre és molt senzilla i ràpida.
  • Seguiment de tasques. Les tasques i processos poden ser gestionats de manera eficient amb Redmine, a través de les “peticions”. Les diferents tasques poden ser assignades a membres de l’equip per a fer un seguiment de la seva evolució, afegir incidències, obtenir informes, controlar el temps, etc.
  • Diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt fa molts anys que s’utilitza com a planificador de tasques, amb l’ús de gràfiques horitzontals ordenades per activitats, ideal per a monitorar tota classe de projectes. L’ús de Diagrames de Gantt és una de les funcions que poden implementar-se amb Redmine, sent una plataforma molt utilitzada per a projectes que utilitzin la metodologia Agile.

Diferències entre Redmine i Jira

Jira és un gestor de projectes i de grups de treball que utilitzen moltes empreses per al desenvolupament de software, l’administració de tasques, seguiment d’errors, gestió de productes i moltes altres ampliacions. És una aplicació que aporta molts beneficis com el seguiment detallat de tasques, la planificació flexible, la gestió de serveis TI o el treball en el núvol i amb dispositius mòbils.

Redmine es presenta com una alternativa de software lliure a Jira, més enfocada a projectes menys complexos i que s’adapta a les necessitats de les pimes.

Jira disposa d’una corba d’aprenentatge una mica més complexa mentre que Redmine és senzill d’implementar i utilitzar, podent tenir-ho llest i configurat en molt poc temps per a començar a gestionar un projecte.

Per què comencem a treballar amb Redmine

Centralitzar totes les eines de gestió sota una mateixa interfície i plataforma web és el principal motiu pel qual Ilimit ha començat a treballar amb aquesta eina.

Altres funcions molt interessants que aporta Redmine són:

Incorporació de funció Wiki

La informació i documentació és una cosa fonamental per a qualsevol projecte perquè permet als membres poder consultar referències, dades i qualsevol informació relacionada des de la mateixa plataforma, sense necessitat de recórrer a programes o cerques externes.

Redmine integra una Wiki configurable i personalitzable a la qual es pot enllaçar des d’altres eines i funcions de la plataforma, facilitant l’accés a la informació als membres del grup de treball i reduint el volum de correus interns. El contingut de la Wiki pot ser editat i gestionat de manera col·laborativa.

Gestió de tasques

La gestió de tasques és un dels punts forts de Redmine. Els diferents processos i tasques poden ser creats, assignats a usuaris, modificats, monitorats i avaluats en temps real, permetent un control total de tot el que ocorre durant el seu cicle de vida.

Control del temps

Redmine facilita el control de la dedicació del temps de cada usuari a les diferents tasques que té assignada. És possible consultar el flux de treball i la línia de temps per a saber quines tasques s’han realitzat i quant temps han portat o es disposa per a concloure-les.

El temps és un dels recursos més valuosos de les empreses al costat de la informació, i Redmine és una plataforma ideal per a poder optimitzar-ho.

Alt grau de personalització

Amb l’ús de temes Redmine pot canviar completament el seu aspecte adaptant-se a les necessitats de l’organització o empresa. És possible adaptar els colors de la plataforma als corporatius i utilitzar temes que canvien per complet la interfície per a actualitzar-la a dissenys més actuals i amb millor usabilitat.

Gran nombre de complements

Redmine és una eina flexible amb gran capacitat de personalització que permet adaptar-la a la manera de treballar que es desitgi. Existeixen en el mercat una àmplia varietat de plugins o complements per a poder convertir a Redmine en la plataforma de gestió de qualsevol projecte.

Els plugins de Redmine aporten una sèrie de noves funcionalitats a la plataforma com poden ser la creació de llistes “to do”, personalització de perfils d’usuari, fòrums i sistema de votacions, sistema d’avisos generals o format avançat pels textos. Uns altres plugins poden canviar per complet Redmine convertint-ho en una eina específica per a gestionar un tipus de projecte en concret com un plugin Agile per a gestionar projectes Scrum.

La gestió de projectes a la plataforma Redmine és una solució flexible, potent i econòmica per a gestionar qualsevol projecte d’una empresa. La capacitat d’adaptar-se a les necessitats de cada projecte, el seu baix cost i la facilitat de gestió per a unificar totes les eines en una única plataforma, converteixen a Redmine en la millor alternativa econòmica per a la gestió de projectes per a petites i mitjanes empreses i autònoms.

 

 

 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos