10 novembre, 2021
Tecnologia_5G

La revolució del 5G

Les xarxes 5G comencen a implementar-se a poc a poc i a estar disponibles per connectar milions de dispositius amb una velocitat de transmissió molt superior a les connexions 4G actuals. Aquestes noves xarxes mòbils permeten fer un major aprofitament de la banda, disminueixen la latència i tenen un consum energètic notablement inferior.

Com podem veure, la tecnologia 5G ofereix característiques molt atractives per usuaris, indústries i empreses, i tindrà un gran impacte en moltes de les tecnologies actuals com el cloud computing o la internet de les coses.

Les empreses i usuaris tindran accés a xarxes més ràpides, eficients i segures, accedint a nous serveis amb millor rendiment.

La tecnologia 5G, en què consisteix

La tecnologia 5G és la cinquena generació de la comunicació mòbil, on G fa referència a generations o generacions. Aquest tipus de xarxes funcionen en freqüències des dels 24 als 100 GHz (conegudes com l’ona mil·limètrica) la qual cosa permet realitzar transferències de dades de forma molt més ràpida i estable que les opcions actuals.

Les xarxes 5G aporten velocitats de transmissió de dades de fins a 10 Gbps, aconsegueixen una latència molt reduïda i aporten una major cobertura en zones remotes o inaccessibles. Potser el major benefici de les noves xarxes 5G és la capacitat d’interconnectar a milions de dispositius de manera simultània sense que això afecti el rendiment de les connexions, la qual cosa potenciarà altres tecnologies com la computació en el núvol, l’edge computing, la business intelligence, el big data i el IoT (internet of things).

Com mesurar 5G

Els operadors actuals ja ofereixen connexions a xarxes 5G si es disposa d’un terminal amb aquesta capacitat. Si es compta amb una connexió 5G és senzill mesurar la seva velocitat i rendiment utilitzant una de les diferents apps mòbils que es troben en Google Play o l’App Store d’Apple, com poden ser 5G Speed, 5GMark o les apps d’OpenSignal.

Per què la tecnologia 5G millora les empreses i indústries

La tecnologia 5G tindrà un gran impacte a tots els nivells, però especialment en empreses i indústries, obrint noves possibilitats de negoci, potenciant els seus processos i serveis i incrementant el rendiment de les noves tecnologies.

Computació perimetral

La computació en la vora o edge computing serà possible de forma més eficient gràcies a les xarxes 5G. Els processos i tasques que necessitin ser executats en temps real es beneficiaran de la velocitat, estabilitat i baixa latència d’aquestes noves connexions, com és el cas dels vehicles autònoms, la telemedicina o la realitat augmentada.

També afecta al rendiment i capacitat dels dispositius IoT perquè permet que les dades que ofereixen es processin on es generen, en lloc d’enviar-los al cloud pel seu processament (el que alenteix tot el procés). 

Les xarxes 5G permetran a empreses de diferents sectors implementar estratègies d’edge computing per poder gestionar i executar el seu entorn TI de manera òptima en qualsevol lloc.

La computació en la vora i les xarxes 5G seran fonamentals per la implantació i èxit de la indústria 4.0, permetent aconseguir un funcionament òptim de les fàbriques, gràcies al control en temps real d’una gran quantitat de dispositius IoT.

Increment de la seguretat

Les xarxes 5G proporcionen un entorn per a incrementar la seguretat en els processos operatius i de fabricació en les indústries. Amb unes connexions de baixa latència i alta velocitat es podran executar processos en temps real, la qual cosa millorarà la precisió de moltes operacions delicades, reduint els possibles riscos d’accidents o incidents que afectin la seguretat dels treballadors, la maquinària i les instal·lacions.

Per exemple, per l’ús de robots col·laboratius o robots que treballen al costat de persones, o en la implementació d’avisos acústics per a vehicles industrials de transport, on executar els processos en temps real és fonamental per disposar d’una capacitat de reacció immediata.

Potència els serveis al núvol

Una de les barreres o problemes als quals s’enfronta el cloud computing avui dia és als problemes de connexió dels usuaris, sobretot quan es tracta d’accedir als serveis des de dispositius mòbils com smartphones o tauletes.

Disposar de connexions a internet fins a 100 vegades més ràpides proporciona grans beneficis per als serveis i aplicacions cloud, que ara no es veuran limitats per problemes de connexió per part dels usuaris.

L’emmagatzematge en el núvol ja no serà un problema i es podran descarregar i pujar arxius grans en molt poc temps, accelerant alguns processos fonamentals en les empreses, com per exemple, la realització de backups. Les xarxes 5G faran que l’ús de l’emmagatzematge cloud augmenti, disminuint els costos de les empreses per inversions en discos durs i altres suports.

Realitat virtual i augmentada pel comerç

La tecnologia de realitat virtual i augmentada és una altra de les grans beneficiades per les xarxes 5G. Aquest tipus de connexions permeten als clients d’una empresa connectar-se a les seves plataformes online per veure i provar els seus productes en una realitat 3D. Bé en un entorn digital complet, o implementant models 3D dels productes en el seu propi entorn real per a avaluar el resultat.

Les xarxes 5G obren noves possibilitats al cloud d’incorporar serveis i funcions que anteriorment eren descartades per problemes de rendiment. La cinquena generació de connectivitat mòbil suposarà una autèntica revolució, tant en empreses i indústries, com pels propis usuaris, que veuran incrementat el nombre de serveis disponibles en el núvol, gaudiran d’una millor experiència d’usuari i podrà connectar qualsevol dispositiu tecnològic que adquireixin a internet, per poder accedir a ell i controlar-los des de qualsevol part i a qualsevol hora.

Amb la tecnologia 5G s’incrementarà de manera espectacular el nombre de dispositius connectats a internet, i la quantitat de dades que es generarà serà enorme. Aquest entorn presenta una gran oportunitat a les empreses que es trobin preparades, per així poder millorar els seus serveis, reduir els seus costos i abraçar nous models de negocis i treure partit d’oportunitats i tendències que es presentin en el mercat.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos