26 novembre, 2018
Servei de Cloud Computing

Escollir un servei de Cloud Computing

Per a triar el servei de cloud computing adequat per al teu negoci és necessari conèixer els diferents models de cloud computing o tipus de serveis cloud. Avui dia, les possibilitats de cloud computing són molt més variades que fa uns anys. Les opcions de cloud computing s’han diversificat en els últims anys.

El que va començar principalment com una oferta d’aplicacions empresarials com CRM o correu electrònic o entorns virtuals d’alta potència, ha anat creixent fins a oferir combinacions i serveis molt complexos.

Fa uns anys les empreses no haurien confiat les dades sensibles a tercers. En l’actualitat, són moltes les empreses que externalitzen el seu sistema d’informació a través de proveïdors de serveis cloud. No obstant això, la  mala elecció d’un servei cloud pot complicar-te l’existència.

Models de cloud computing

L’augment de les opcions de cloud computing ha produït també una diversificació dels  serveis disponibles. Podem distingir entre SaaS (Programari as a Service o Software com a Servei), PaaS (Platform as a Service o Plataforma com a Servei) i IaaS (Infrastructure as a Service o Infraestructura com a servei). També existeixen els CaaS (Communications as a Service o Comunicacions com a Servei), DaaS (Database as a Service o Base de dades com a servei) i XaaS o EaaS (Everything as a Service o Tot com a Servei). En aquest article només mostrarem els més coneguts per a ajudar-te a triar un servei cloud en funció de les necessitats del teu negoci.

Cloud Service

SaaS

SaaS és el tipus més popular i també el més estès. Aquest tipus inclou tot el software dirigit als usuaris finals, aquells que han d’utilitzar el software en si mateix i que no necessiten gestionar tot el que hi ha darrere, com el manteniment, maquinari, sistema operatiu, còpies de seguretat, emmagatzematge, etc.

El Software as a Service permet als usuaris usar el software allotjat de forma remota (juntament amb la seva base de dades) des de qualsevol lloc posat, ja que es troba en el núvol. En general, aquest és un “software sota comanda” i els clients paguen per ús, encara que no exclusivament. En alguns casos, els usuaris paguen a través d’una quota de subscripció mensual o anual.

Avantatges

 • Reducció dels costos.
 • Reducció dels temps donat que el software ja està instal·lat.
 • Escalabilitat.
 • Fàcil d’utilitzar.

Inconvenients

 • Integració amb altres aplicacions de l’organització.
 • Incertesa respecte al propietari de les aplicacions.
 • Dependència del proveïdor.

Entre els serveis SaaS podem esmentar els paquets ofimàtics com Office 365 o Google Apps for Work i altres productes com el CRM de Microsoft Dynamics o Salesforce, ERP en el núvol com SAP Business ByDesign o Oracle E-Business Suite i serveis d’emmagatzematge com Google Drive o Dropbox, entre molts altres.

Entre els serveis SaaS podem mencionar les suites ofimàtiques com Office 365 o Google Apps for Work i altres productes com el CRM de Microsoft Dynamics o Salesforce, ERP en el núvol com SAP Business ByDesign o Oracle E-Business Suite i serveis d’emmagatzematge com Google Drive o Dropbox, entre molts altres.

PaaS

La plataforma com a servei acostuma a requerir uns coneixements d’informàtica bastant més avançats que SaaS i per tant aquestes plataformes com servei s’orienten més a desenvolupadors d’aplicacions que necessitin disposar d’entorns en els quals desplegar programari sense haver de preocupar-se del manteniment del maquinari en si mateix, l’assignació manual de recursos, la instal·lació de programari i manteniment, etc.

També acostumen a tenir opcions per al monitoratge de l’activitat dins de les mateixes aplicacions. Tant AWS com Azure ofereixen aquest tipus de serveis, encara que en aquest àmbit existeixen altres serveis de proveïdors especialitzats com Google App Engine, Heroku o Redhat Openshift. Entre les solucions PaaS basades en programari lliure destaquem Docker i Kubernetes.

Avantatges

 • Facilitat en l’administració de la plataforma.
 • Simplicitat en el desenvolupament propi.
 • Facilitat d’integració amb la resta de la plataforma.

Inconvenients

 • Dependència amb el proveïdor si no s’utilitzen solucions basades en software lliure com Docker i Kubernetes.
 • Dubtes de confidencialitat de dades.

IaaS

La infraestructura com a servei és un dels tipus de cloud computing que permet un major control sobre el mateix servei en el núvol. L’usuari realitza tota la gestió, tant del sistema operatiu com la potència de les màquines, l’espai en disc assignat, l’escalabilitat de les aplicacions a excepció del manteniment. D’aquesta forma s’aconsegueix més llibertat per al disseny d’un entorn empresarial sòlid en el núvol, amb avantatges d’estalvi de manteniment, espai i equips enfront d’una opció on-premise. En aquest cas, també entren proveïdors com Azure, AWS, Google Cloud Platform, entre altres.

Avantatges

 • Flexibilitat amb relació a la infraestructura necessària per al client.
 • Rapidesa en la instal·lació.
 • Facilitat en el desplegament d’aplicacions del client.

Inconvenients

 • És necessari el suport, ja que a l’estar externalitzat és més complicat resoldre problemes.

És l’opció ideal per a personalització del maquinari o software subjacent de la seva aplicació, o fins i tot per a establir paràmetres de seguretat més específics que requereixen un núvol privat o bases de dades aïllades. IaaS pot ser  trobat en núvol privat o públic, i fins i tot amb mòduls de suport que difuminen les línies entre IaaS i PaaS.

El Cloud Computing que necessites pel teu negoci

SaaS, flexibilitat i elasticitat pel teu negoci

Servei de Cloud Computing

L’adopció d’un servei de cloud computing com el SaaS permet a les empreses beneficiar-se de l’ús de les aplicacions sense haver de mantenir i actualitzar la infraestructura i components. Les aplicacions de correu, ERP, col·laboració i oficina són les solucions SaaS més acceptades. La flexibilitat i l’elasticitat del model SaaS aporta grans beneficis.

Les empreses que trien aquest tipus de servei de cloud computing han de considerar els costos i beneficis a l’hora de decidir el millor model, examinant la implementació a través d’una avaluació exhaustiva de les càrregues de treball.

PaaS, el cloud computing per a empreses en desenvolupament

Les empreses de desenvolupament i/o les fàbriques que volen implementar metodologies Agile són les més adequades per a l’adopció de PaaS. Els proveïdors de PaaS publiquen molts serveis que poden consumir-se dins de les aplicacions. Aquests serveis estan sempre disponibles i actualitzats. PaaS facilita la realització de proves així com la creació de prototips de noves aplicacions. Proporciona estalvi en el desenvolupament de nous serveis i aplicacions. Les aplicacions poden llançar-se de forma més ràpida per a obtenir el feedback dels usuaris.

Triar un IaaS o PaaS depèn dels recursos interns i del seu coneixement institucional així com de l’entorn regulador. Les empreses que necessiten invertir el seu temps en el seu desenvolupament, però que no tenen molts recursos d’operacions han de considerar PaaS. Aquells que necessiten major seguretat i major personalització han d’explorar les opcions de IaaS abans de comprar la granja de servidors.

IaaS, disponibilitat i fiabilitat de la infraestructura

La responsabilitat de la gestió per a l’empresa comença per la capa de sistema operatiu, i el proveïdor ha de garantir la disponibilitat i la fiabilitat de la infraestructura proporcionada.

La implementació de IaaS és recomanable en aquelles empreses que no disposen del seu propi centre de dades i per tant necessiten una infraestructura ràpida i econòmica per a materialitzar les seves iniciatives de negoci, i que sigui escalable en funció de les seves necessitats.

Un altre clar exemple d’empreses aptes per a l’adopció d’un IaaS són les organitzacions tradicionals les càrregues de les quals de treball són variables i que requereixen menys despesa de capital. En tots dos casos, les empreses només pagaran pels serveis que utilitzin.

SaaS, PaaS, IaaS ofereixen serveis de cloud computing online que funcionen a través del núvol i el pagament s’efectua per ús.

El proveïdor s’ha d’encarregar del manteniment i l’assistència tècnica i és per això que és important tenir en compte aquests serveis si el teu objectiu és reduir costos, millorar la comunicació i augmentar la productivitat.

Ilimit busquem solucions i serveis enfocats a donar resposta a les necessitats de desenvolupadors i arquitectes d’aplicacions: dissenyem, implementem i gestionem les arquitectures i infraestructures que sustenten a portals web amb un alt volum de visites, projectes de Software com a Servei (SaaS), i projectes basats en Paas i IaaS per a proporcionar-te els recursos, serveis i arquitectura adequats a les teves necessitats.

 

 

 

Prenem un cafè?

Quedem per xerrar i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos