17 desembre, 2020
Suport tècnic 24/7

La importància d’un suport tècnic 24/7 real

Les empreses depenen en l’actualitat de la tecnologia per realitzar pràcticament tots els seus processos de negoci. Si es produeix algun incident relacionat amb algun aspecte del software, hardware, xarxes, accés al núvol, o similars, es genera un problema que pot tenir conseqüències negatives greus per a l’empresa (pèrdua d’informació, clients i prestigi, períodes d’inactivitat o pèrdues econòmiques, entre d’altres).

En aquest entorn actual on la tecnologia s’ha convertit en el nucli dels negocis, disposar d’un proveïdor de serveis que sàpiga com donar suport tècnic que garanteixi en tot moment la continuïtat del negoci, és un assumpte prioritari per a qualsevol empresa.

Tot i que hi ha una àmplia oferta d’empreses que donen suport 24/7, cal conèixer quines característiques són necessàries per obtenir una assistència tècnica real 24/7, i estar tranquils al saber que qualsevol incidència serà atesa de forma immediata, independentment de quan es produeixi.

Què és i perquè és tan important

La digitalització i la migració al núvol són dos aspectes que tota empresa ha d’abordar avui dia per poder ser competitiva i tenir èxit en un mercat marcat per la globalització i una alta dependència tecnològica.

Són moltes les causes que poden afectar un sistema informàtic i fer que deixi de funcionar o ho faci de forma deficient, com els temuts ciberatacs, fallades de maquinari o problemes amb el software o accessos a la xarxa. Per aquest motiu és important que els negocis comptin amb un suport TI les 24 hores del dia, els set dies a la setmana, garantint que l’activitat del negoci no pateixi interrupcions, podent resoldre qualsevol incidència sense que serveis i servidors es ressentin per això.

Com contractar el millor servei tècnic per al teu negoci​

A l’hora de contractar el millor servei tècnic per al teu negoci has de tenir en compte una sèrie de factors per aconseguir garanties que els sistemes funcionin sempre de forma òptima i que, davant de qualsevol incidència, es rebi una resposta immediata.

Els principals aspectes que s’han de considerar en buscar un proveïdor que s’encarregui del servei tècnic de la teva empresa són:

Suport tècnic 24/7 real

El suport tècnic en línia a contractar ha d’estar sempre disponible. Quan es contracta un servei 24 hores, 7 dies a la setmana, s’ha de proporcionar una atenció real independentment de l’hora en què es produeixi l’incident o problema.

Avui en dia, moltes empreses treballen fora de la seva zona horària, bé perquè operen en mercats internacionals o perquè disposen d’unitats de negoci en diferents països. Els serveis per a aquestes empreses han d’estar sempre disponibles, per la qual cosa és important que disposin d’un suport real que pugui actuar a qualsevol hora del dia per garantir la continuïtat del negoci.

Tècnics capacitats i amb experiència

Un suport tècnic 24/7 que gestioni els recursos TI d’una empresa ha de disposar de personal tècnic qualificat i amb experiència, capaç d’abordar qualsevol problema i trobar la solució òptima en el menor temps possible.

No és el mateix un servei 24/7 de helpdesk que no proporcionarà un nivell alt de resolució de problemes, que un servei 24/7 que compti amb personal tècnic de nivell 2 i 3 com Ilimit, que estan capacitats i tenen l’experiència per afrontar i solucionar qualsevol incidència que es presenti, independentment de la gravetat d’aquesta.

Molts serveis d’atenció al client es deshumanitzen utilitzant processos automatitzats com els chatbots. Aquests recursos són interessants per accelerar l’atenció a client, però la veritable clau per poder oferir un servei de suport eficient i resolutiu és comptar amb tècnics reals amb alta capacitació i experiència resolent problemes i incidents complexos.

Algunes empreses no compten o limiten l’accés als seus tècnics més avançats fent que la resolució de problemes es prolongui més temps del necessari. En Ilimit la reacció davant de qualsevol incidència és immediata comptant sempre amb la participació d’un tècnic d’alt nivell per reduir al màxim la resolució de la incidència.

Alta capacitat de reacció

Una de les claus per poder disposar del millor servei de suport tècnic 24/7 és la velocitat de reacció quan sorgeix un problema. Disposar d’eines de monitoratge avançades com Nagios o Zabbix accelera la capacitat de reacció en detectar els problemes de forma primerenca, fins i tot permetent actuar abans que es produeixin.

Amb el monitoratge, els períodes d’inoperativitat en cas d’incidència es minimitzen, i es podrà dormir tranquil al saber que sempre hi ha algú pendent de la IT capaç de solucionar qualsevol problema que sorgeixi.

En Ilimit també utilitzem altres eines de monitoratge sobre el funcionament ininterromput del servei, com NodePing. El fet que aquestes eines estiguin connectades 24×7 amb l’equip tècnic permet que davant qualsevol interrupció del servei, puguem actuem proactivament i sense necessitat d’avís per part de client.

Garantia d’alta disponibilitat

Els negocis actuals necessiten estar sempre actius i disponibles, sobretot els negocis digitals, com els eCommerce, que solen operar en diferents zones horàries. Els portals i apps internacionals necessiten una alta disponibilitat per a això és necessari comptar amb un servei de suport real que sigui capaç d’actuar a qualsevol hora del dia.

Les botigues virtuals i empreses que operen en diferents països han de comptar amb un suport tècnic 24/7, ja que són de vital importància per garantir la continuïtat del negoci.

Especialistes en serveis gestionats

Una empresa experta en cloud i especialista en serveis gestionats com Ilimit és la millor alternativa per disposar del millor servei de suport tècnic amb una cobertura real de 24 hores, 7 dies a la setmana.

Amb els serveis de suport Ilimit, les empreses podran estar tranquil·les sobre els seus recursos TI, ja que sempre hi haurà un tècnic dedicat disponible per ajudar-los o solucionar qualsevol problema que passi.

 

La globalització del mercat i la dependència dels negocis pels serveis i dispositius tecnològics han convertit el servei de suport TI en una de les prioritats de les empreses.

Per contractar el millor servei tècnic que garanteixi una alta disponibilitat i la continuïtat del negoci independentment dels problemes que sorgeixin, s’ha de contractar una empresa especialista en cloud i serveis gestionats que ofereixi un suport 24/7 real, capaç d’actuar de forma immediata sempre que sorgeixi un incident i problema, i amb la capacitat i experiència necessària per a resoldre-ho de manera òptima en el menor temps possible.

 

 

 

 

 

 

La digitalització i la migració al núvol són dos aspectes que tota empresa ha d’abordar avui dia per poder ser competitiva i tenir èxit en un mercat marcat per la globalització i una alta dependència tecnològica.

Són moltes les causes que poden afectar un sistema informàtic i fer que deixi de funcionar o ho faci de forma deficient, com els temuts ciberatacs, fallades de maquinari o problemes amb el software o accessos a la xarxa. Per aquest motiu és important que els negocis comptin amb un suport TI les 24 hores del dia, els set dies a la setmana, garantint que l’activitat del negoci no pateixi interrupcions, podent resoldre qualsevol incidència sense que serveis i servidors es ressentin per això.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos