28 desembre, 2020
servicios-gestionados

Tipus de serveis gestionats

Els serveis gestionats són molt importants en el moment actual per a qualsevol classe d’empresa, s’encarreguen d’administrar l’estructura tecnològica i informàtica del negoci. Amb un mercat actual globalitzat, dependent de la tecnologia i amb un alt grau de competitivitat, la millor manera d’estar preparats per competir i créixer en aquest, recau en externalitzar serveis.

Un especialista en serveis gestionats com Ilimit permetrà el negoci disposar d’un ampli equip compost per diferents perfils que puguin optimitzar i accelerar tots els aspectes relacionats amb la infraestructura tecnològica de l’empresa.

Avantatges dels serveis gestionats

Recórrer a externalitzar serveis aporta a les empreses una sèrie d’avantatges com:

  • Ajustar els costos. Els proveïdors de serveis gestionats (MSP) compten amb tècnics de diferents nivells, la qual cosa permet optimitzar el cost de cada projecte i les resolucions d’incidències. L’empresa tindrà accés a tècnics de nivell 1 que s’encarregaran de la recopilació d’informació i de realitzar una primera selecció, i de tècnics de nivell 2 que intervindran cada vegada que sigui necessari. Per a projectes més complexos o incidències de difícil solució tindran accés a tècnics especialitzats de nivell 3. A més, s’ajustarà el nombre de tècnics a mesura que fluctuïn les necessitats del projecte.
  • Especialització. L’empresa podrà comptar amb personal especialitzat en diferents àrees com ciberseguretat, infraestructura, sistemes, xarxes i DevOps, entre d’altres. La majoria d’empreses no podria assumir tenir tots aquests perfils a la seva plantilla.
  • Total disponibilitat. Els proveïdors de serveis gestionats ofereixen suport 24 hores els set dies de la setmana, de manera que l’empresa sempre comptarà amb almenys un tècnic vetllant per la seva infraestructura informàtica. Normalment, es tracta de tècnics de nivell 1 que registren aquestes incidències, i tenen un limitat coneixement per actuar. El nostre suport 24/7 està cobert per tècnics de tots els nivells per a poder resoldre qualsevol incidència en qualsevol moment. En comptar amb un gran equip, l’empresa també es despreocupa dels períodes de vacances del seu equip d’IT, així com possibles baixes, ja que sempre tindrà el servei cobert.
  • Garanteix les millors pràctiques. Els proveïdors de serveis gestionats compten amb certificacions que garanteixen l’ús de les millors pràctiques establertes pel seu sector. A Ilimit comptem amb personal certificat en ITIL, es disposa d’ISO 20.000 sobre gestió de serveis TI, ISO 27.001 sobre seguretat de la informació i s’utilitza un sistema de ticketing per a la gestió tècnica amb els clients.

Encara que són molts els beneficis d’externalitzar serveis, també es produeixen alguns inconvenients amb l’externalització, com la creació d’una gran dependència del proveïdor de serveis o la manca de personal qualificat dins de la plantilla de l’empresa.

Tipologia de Serveis Gestionats

Segons el tipus de servei gestionat es poden diferenciar els següents:

Serveis gestionats de sistemes

A Ilimit oferim serveis gestionats de sistemes perquè les empreses puguin reduir la càrrega de treball relacionada amb aspectes com el manteniment i actualització d’equips, sistemes operatius i software. D’aquesta manera aconseguirem assegurar la disponibilitat i el bon funcionament dels equips i sistemes utilitzant procediments de gestió basats en les millors pràctiques IT (ITIL) i gràcies a certificacions de qualitat ISO.

A Ilimit ens encarregarem de tasques com l’optimització i actualització d’equips i sistemes, la gestió de backups, el monitoratge de mètriques i KPI associades al sistema, gestió i resolució d’incidències 24/7, i les tasques i operacions necessàries per a garantir un manteniment proactiu.

Serveis gestionats DevOps

DevOps és una metodologia que persegueix l’entrega de software de major qualitat en menys temps i amb un servei d’entrega continua, agilitzant els processos de desenvolupament de software i promovent el treball col·laboratiu entre els diferents equips de treball.

Amb Ilimit s’aconseguirà una gestió de servei amb un monitoratge 24/7, permetent un desenvolupament més àgil que repercutirà en una major eficiència operativa i de desenvolupament. Per a això s’utilitzen metodologies àgils com Scrum i taulers Kanban aconseguint que els diferents equips de treball s’alineïn amb els objectius d’una entrega contínua i un producte de major qualitat.

Es tindrà accés a personal especialitzat en infraestructura com a codi (IAC) capaç d’implementar solucions a Amazon Web Services, Azure o Google Cloud Platform. Mitjançant els serveis gestionats DevOps, a Ilimit auditem el muntatge actual, vam dissenyar la millor solució i la posem en marxa al cloud acord a les necessitats de cada empresa. Aquest enfocament ens permet desplegar cada projecte en un cloud públic i anar-lo adaptant en funció de les necessitats canviants de cada empresa.

Serveis gestionats de xarxes

Una de les majors càrregues que suporta el departament IT d’una empresa és la relacionada amb el manteniment d’equips en xarxa, la connectivitat i la ciberseguretat.

A Ilimit som una gran alternativa per externalitzar la gestió de xarxes i aconseguir alliberar de treball al negoci i així poder centrar-nos en altres tasques que aportin valor als clients.

Entre els serveis que s’ofereixen per a la gestió de xarxes locals es troba el monitoratge, la gestió de switching, routing, xarxa d’àrea local virtual (VLAN), xarxa privada virtual (VPN) i commutació d’etiquetes multiprotocol (MPLS), entre d’altres.

Serveis gestionats d’infraestructura

La infraestructura de computació i emmagatzematge és fonamental per garantir el funcionament de l’empresa i l’accés a les plataformes de treball empresarial i a les dades emmagatzemades.

Externalitzant aquest servei amb Ilimit es deixarà en mans dels nostres experts la instal·lació i implantació de hardware, la gestió de garanties amb fabricants i la implantació de sistemes d’emmagatzematge i virtualització.

Al costat de la contractació de serveis de gestió de xarxes s’aconseguirà externalitzar de manera completa la IT corporativa.

Serveis gestionats de lloc de treball

Gestionar el lloc de treball és una part que ocupa molt de temps, esforç i recursos al departament d’IT. Externalitzant amb Ilimit el lloc de treball s’aconseguirà el millor servei de manteniments del parc informàtic de l’empresa i la resolució de les incidències específiques de cada usuari. Ilimit s’encarrega de donar suport a l’usuari, de la microinformàtica de l’empresa, gestió d’atenció a client helpdesk, la gestió de perfils i polítiques d’ús, i totes aquelles necessitats que sorgeixin en el dia a dia.

Serveis gestionats per objectius

Tenint en compte els serveis gestionats pels objectius que es persegueix quan es realitza una externalització de serveis tenim:

Serveis gestionats per responsabilitat

En aquest tipus de serveis l’empresa vol delegar la responsabilitat del monitoratge i manteniment de sistema IT a una empresa externa especialitzada que sigui capaç de fer-ho les 24 hores els set dies de la setmana. A Ilimit apostem per un enfocament SysOps, sent responsables que la plataforma estigui disponible i en funcionament en tot moment.

Es tracta d’un servei continuat que busca que l’entorn sigui rendible i es correspon amb una quota mensual i la signatura d’un compromís de SLA i de temps de resposta.

Serveis gestionats per projecte

Per cobrir necessitats puntuals o projectes complets amb un entorn més dinàmic i flexible capaç d’adaptar-se a cada circumstància i necessitat. A Ilimit apostem en aquest cas per un enfocament DevOps associat a una borsa d’hores contractades, tenint el client la possibilitat d’assignar o bloquejar hores per a usos futurs.


Els serveis gestionats IT no són només un simple estalvi de costos, es tracta de la integració del proveïdor de serveis en els objectius de l’empresa, per aconseguir ser més eficients i aconseguir una major agilitat en els processos i garantir el creixement.

Els avantatges dels diferents tipus de serveis gestionats aporten a les empreses que aposten per l’externalització la capacitat d’execució a qualsevol escala, un coneixement tècnic avançat, una disponibilitat immediata, una flexibilitat i un increment en el seu nivell de competitivitat.

Ilimit és una gran alternativa per externalitzar la gestió de sistemes i xarxes. D’aquesta manera, l’equip d’IT de qualsevol empresa podrà alinear millor amb el seu negoci aportant valor més enllà del mateix manteniment de la seva infraestructura.
Encara estàs despert?

Nosaltres també. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos