28 desembre, 2020
servicios-gestionados

Quin tipus de serveis gestionats necessito?

Els serveis gestionats són molt importants en el moment actual per a qualsevol classe d’empresa, s’encarreguen d’administrar l’estructura tecnològica i informàtica del negoci. Amb un mercat actual globalitzat, dependent de la tecnologia i amb un alt grau de competitivitat, la millor manera d’estar preparats per competir i créixer en aquest, recau en externalitzar serveis.

Un especialista en serveis gestionats com Ilimit permetrà el negoci disposar d’un ampli equip compost per diferents perfils que puguin optimitzar i accelerar tots els aspectes relacionats amb la infraestructura tecnològica de l’empresa.

Avantatges dels serveis gestionats

Recórrer a externalitzar serveis aporta a les empreses una sèrie d’avantatges com:

  • Ajustar els costos. Els proveïdors de serveis gestionats (MSP) compten amb tècnics de diferents nivells, la qual cosa permet optimitzar el cost de cada projecte i les resolucions d’incidències. L’empresa tindrà accés a tècnics de nivell 1 que s’encarregaran de la recopilació d’informació i de realitzar una primera selecció, i de tècnics de nivell 2 que intervindran cada vegada que sigui necessari. Per a projectes més complexos o incidències de difícil solució tindran accés a tècnics especialitzats de nivell 3. A més, s’ajustarà el nombre de tècnics a mesura que fluctuïn les necessitats del projecte.
  • Especialització. L’empresa podrà comptar amb personal especialitzat en diferents àrees com ciberseguretat, infraestructura, sistemes, xarxes i DevOps, entre d’altres. La majoria d’empreses no podria assumir tenir tots aquests perfils a la seva plantilla.
  • Total disponibilitat. Els proveïdors de serveis gestionats ofereixen suport 24 hores els set dies de la setmana, de manera que l’empresa sempre comptarà amb almenys un tècnic vetllant per la seva infraestructura informàtica. Normalment, es tracta de tècnics de nivell 1 que registren aquestes incidències, i tenen un limitat coneixement per actuar. El nostre suport 24/7 està cobert per tècnics de tots els nivells per a poder resoldre qualsevol incidència en qualsevol moment. En comptar amb un gran equip, l’empresa també es despreocupa dels períodes de vacances del seu equip d’IT, així com possibles baixes, ja que sempre tindrà el servei cobert.
  • Garanteix les millors pràctiques. Els proveïdors de serveis gestionats compten amb certificacions que garanteixen l’ús de les millors pràctiques establertes pel seu sector. A Ilimit comptem amb personal certificat en ITIL, es disposa d’ISO 20.000 sobre gestió de serveis TI, ISO 27.001 sobre seguretat de la informació i s’utilitza un sistema de ticketing per a la gestió tècnica amb els clients.

Encara que són molts els beneficis d’externalitzar serveis, també es produeixen alguns inconvenients amb l’externalització, com la creació d’una gran dependència del proveïdor de serveis o la manca de personal qualificat dins de la plantilla de l’empresa.

Tipologia de Serveis Gestionats

Segons el tipus de servei gestionat es poden diferenciar els següents:

Serveis gestionats de sistemes

A Ilimit oferim serveis gestionats de sistemes perquè les empreses puguin reduir la càrrega de treball relacionada amb aspectes com el manteniment i actualització d’equips, sistemes operatius i software. D’aquesta manera aconseguirem assegurar la disponibilitat i el bon funcionament dels equips i sistemes utilitzant procediments de gestió basats en les millors pràctiques IT (ITIL) i gràcies a certificacions de qualitat ISO.

A Ilimit ens encarregarem de tasques com l’optimització i actualització d’equips i sistemes, la gestió de backups, el monitoratge de mètriques i KPI associades al sistema, gestió i resolució d’incidències 24/7, i les tasques i operacions necessàries per a garantir un manteniment proactiu.

Serveis gestionats DevOps

DevOps és una metodologia que persegueix l’entrega de software de major qualitat en menys temps i amb un servei d’entrega continua, agilitzant els processos de desenvolupament de software i promovent el treball col·laboratiu entre els diferents equips de treball.

Amb Ilimit s’aconseguirà una gestió de servei amb un monitoratge 24/7, permetent un desenvolupament més àgil que repercutirà en una major eficiència operativa i de desenvolupament. Per a això s’utilitzen metodologies àgils com Scrum i taulers Kanban aconseguint que els diferents equips de treball s’alineïn amb els objectius d’una entrega contínua i un producte de major qualitat.

Es tindrà accés a personal especialitzat en infraestructura com a codi (IAC) capaç d’implementar solucions a Amazon Web Services, Azure o Google Cloud Platform. Mitjançant els serveis gestionats DevOps, a Ilimit auditem el muntatge actual, vam dissenyar la millor solució i la posem en marxa al cloud acord a les necessitats de cada empresa. Aquest enfocament ens permet desplegar cada projecte en un cloud públic i anar-lo adaptant en funció de les necessitats canviants de cada empresa.

Serveis gestionats de xarxes

Una de les majors càrregues que suporta el departament IT d’una empresa és la relacionada amb el manteniment d’equips en xarxa, la connectivitat i la ciberseguretat.

A Ilimit som una gran alternativa per externalitzar la gestió de xarxes i aconseguir alliberar de treball al negoci i així poder centrar-nos en altres tasques que aportin valor als clients.

Entre els serveis que s’ofereixen per a la gestió de xarxes locals es troba el monitoratge, la gestió de switching, routing, xarxa d’àrea local virtual (VLAN), xarxa privada virtual (VPN) i commutació d’etiquetes multiprotocol (MPLS), entre d’altres.

Serveis gestionats d’infraestructura

La infraestructura de computació i emmagatzematge és fonamental per garantir el funcionament de l’empresa i l’accés a les plataformes de treball empresarial i a les dades emmagatzemades.

Externalitzant aquest servei amb Ilimit es deixarà en mans dels nostres experts la instal·lació i implantació de hardware, la gestió de garanties amb fabricants i la implantació de sistemes d’emmagatzematge i virtualització.

Al costat de la contractació de serveis de gestió de xarxes s’aconseguirà externalitzar de manera completa la IT corporativa.

Serveis gestionats de lloc de treball

Gestionar el lloc de treball és una part que ocupa molt de temps, esforç i recursos al departament d’IT. Externalitzant amb Ilimit el lloc de treball s’aconseguirà el millor servei de manteniments del parc informàtic de l’empresa i la resolució de les incidències específiques de cada usuari. Ilimit s’encarrega de donar suport a l’usuari, de la microinformàtica de l’empresa, gestió d’atenció a client helpdesk, la gestió de perfils i polítiques d’ús, i totes aquelles necessitats que sorgeixin en el dia a dia.

Serveis gestionats per objectius

Tenint en compte els serveis gestionats pels objectius que es persegueix quan es realitza una externalització de serveis tenim:

Serveis gestionats per responsabilitat

En aquest tipus de serveis l’empresa vol delegar la responsabilitat del monitoratge i manteniment de sistema IT a una empresa externa especialitzada que sigui capaç de fer-ho les 24 hores els set dies de la setmana. A Ilimit apostem per un enfocament SysOps, sent responsables que la plataforma estigui disponible i en funcionament en tot moment.

Es tracta d’un servei continuat que busca que l’entorn sigui rendible i es correspon amb una quota mensual i la signatura d’un compromís de SLA i de temps de resposta.

Serveis gestionats per projecte

Per cobrir necessitats puntuals o projectes complets amb un entorn més dinàmic i flexible capaç d’adaptar-se a cada circumstància i necessitat. A Ilimit apostem en aquest cas per un enfocament DevOps associat a una borsa d’hores contractades, tenint el client la possibilitat d’assignar o bloquejar hores per a usos futurs.

Els serveis gestionats IT no són només un simple estalvi de costos, es tracta de la integració del proveïdor de serveis en els objectius de l’empresa, per aconseguir ser més eficients i aconseguir una major agilitat en els processos i garantir el creixement.

Els avantatges dels diferents tipus de serveis gestionats aporten a les empreses que aposten per l’externalització la capacitat d’execució a qualsevol escala, un coneixement tècnic avançat, una disponibilitat immediata, una flexibilitat i un increment en el seu nivell de competitivitat.

Tipus de proveïdors de serveis gestionats

Trobem tres tipus de proveïdors de serveis gestionats categoritzats per la mena de servei que donen. Segons les necessitats que t’interessi cobrir en la teva empresa, necessitaràs un tipus de serveis o altres. Parlarem de cadascun d’ells amb més profunditat.

Proveïdors de serveis gestionats Pure-Play (nivell inferior)

Aquest tipus de proveïdors són aquells que es contracten bàsicament per a garantir el manteniment d’una infraestructura IT i el seu correcte funcionament i, si és possible, 24 hores els 7 dies de la setmana els 365 dies de l’any. Normalment les empreses que contracten aquest tipus de serveis gestionats ja disposen del seu Director Tècnic o CTO i d’un equip IT i, la qual cosa els interessa, és que aquests quedin exempts de tasques tècniques i de manteniment perquè puguin dedicar-se a una altra mena d’accions, com per exemple, en el creixement del negoci.
Per tant, aquest tipus de proveïdors està focalitzat en el manteniment de la infraestructura i gairebé no prenen partit en la planificació IT interna de l’empresa.
Algunes de les tasques dels proveïdors de serveis gestionats pure-play són:
        • Gestió d’incidències
        • Gestió de canvis

Proveïdors de serveis gestionats de valor afegit (nivell mitjà)

Aquests, a diferència dels proveïdors de nivell inferior, ofereixen alguns serveis més a part del manteniment i garantir el bon funcionament de la infraestructura IT. Normalment són empreses que disposen d’un Director Tècnic, però que no té un equip tècnic darrere que l’ajudi a realitzar totes les tasques vinculades a la infraestructura IT, per això, necessita a proveïdors de serveis gestionats que li recolzin.

Algunes de les tasques addicionals dels proveïdors de serveis gestionats de valor afegit són:

        • Gestió de la seguretat
        • Gestió de la capacitat
        • Generació d’informes de rendiment i disponibilitat

Proveïdors de serveis gestionats d’alt nivell i subcontractats

Aquest tipus de proveïdors són els que ofereixen un servei més complet, cobrint bona part de les necessitats de l’empresa i disposant d’instal·lacions i equips propis molt potents. A més, un avantatge d’aquesta mena de proveïdors és que tenen més facilitat per a adaptar-se a les necessitats de la teva empresa, ja que tant poden oferir-te un servei d’alt nivell com de nivell inferior. D’aquesta manera, poden cobrir adequadament les necessitats d’un major nombre d’empreses. Normalment, aquests són recomanables per a empreses que no tenen cap mena de suport tècnic intern.
Aquestes són algunes de les tasques addicionals que realitzen aquest tipus de proveïdors de serveis gestionats:
        • Assistència a direcció en la presa de decisions estratègiques
        • Planificació de la capacitat i escalabilitat d’infraestructures i aplicacions
        • Revisió de la qualitat del servei i millora contínua
Un altre factor molt important que pot ajudar-te a triar quin tipus de serveis gestionats necessita la teva empresa, és el seu estat o nivell de maduresa tecnològica.

Conclusions

Com veus, disposar d’un proveïdor de serveis gestionats en la teva empresa t’aporta nombrosos avantatges, tant a tu com a tot el teu equip, ja que ajuda a augmentar la seva eficiència i productivitat, i a tu et permet reduir costos i optimitzar temps en tota la teva activitat.
No obstant això, per a poder triar el proveïdor de serveis gestionats que millor s’adapti a les teves necessitats és important que coneguis a la perfecció quines són aquestes necessitats. D’aquesta manera, sabràs sí que requereixes d’un nivell més alt o més baix de suport en la gestió, organització i manteniment de la teva infraestructura IT.
En Ilimit ens agrada comprendre aquestes necessitats per a poder adaptar-nos completament als interessos dels nostres clients i complir amb els seus objectius, que també es converteixen en els nostres.

 

 

 

Bon profit!

Treballem fins i tot a l'hora de sopar. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos